Lerarenopleiding Scheikunde

Student aan het woord

Lees het verhaal van Frank Harleman, student aan de Lerarenopleiding Scheikunde van Windesheim.

Frank Harleman, derdejaarsstudent: ‘Wat voor proefje gaan we vandaag doen meneer?’

Frank Harleman'Nadat ik mijn mbo-diploma chemisch analist had gehaald wist ik het zeker: ik wilde leraar worden. De keuze voor het vak scheikunde was niet zo moeilijk. Al vanaf de middelbare school vond ik dit vak het leukst. In mijn stagelessen krijg ik vaak de vraag van leerlingen: wat voor proefje gaan we vandaag doen meneer? Bij het vak vakdidactiek leer je met welk doel je proefjes doet. Bij de praktijkvakken leer je de proefjes op een goede en veilige manier uit te voeren.

Tijdens de opleiding loop je elk jaar stage. In het eerste jaar kwam ik door de stage er al achter dat voor de klas staan bij me past. Mijn derdejaarsstage liep ik bij de laboratoriumopleiding waar ik mijn mbo-diploma heb gehaald. Dat vond ik een mooie ervaring, omdat ik nu zelf voor de klas stond en de docenten van toen mijn collega’s waren.'