Lerarenopleiding Scheikunde

Praktijk

Naast lessen volgen voer je veel proeven, practica en experimenten uit. Verder loop je ieder jaar een half jaar stage, twee dagen per week.

Student in laboratoriumkleding

Stage

In het eerste jaar van de Lerarenopleiding Scheikunde maak je al direct kennis met de praktijk in de vorm van een oriënterende stage. Je voert voor een aantal leraren ondersteunende taken uit. Tijdens de stages in het tweede en derde jaar wordt er steeds meer van je gevraagd en voer je steeds zelfstandiger onderwijsactiviteiten uit. Om helder te krijgen hoe je in de praktijk werkt, word je tijdens de stage geobserveerd door je medestudenten, je coach op de stageschool en de begeleidende docent van de opleiding. Zij geven je feedback over hoe je de onderwijsactiviteiten uitvoert.

Bezoek aan chemische bedrijven

Tijdens je opleiding ga je regelmatig op excursie. Je bezoekt grote chemische bedrijven, waar je verschillende processen kunt bekijken. Zo krijg je een beeld van hoe chemische bedrijven omgaan met energie- en milieuvraagstukken.

Landelijke evenementen

Je doet jaarlijks mee aan landelijke evenementen,. Zo is er in het eerste jaar het LIONS-congres waarin je met alle eerstejaars leraren natuur- en scheikunde ervaringen uitwisselt over jouw stage en lessen. In het vierde jaar organiseren we het DEMO-festival voor studenten. Tijdens dit evenement strijd je met medestudenten, studenten van de Lerarenopleiding Natuurkunde en studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam tegen elkaar om de mooiste demonstratieproef.

Afstudeerstage

In het vierde jaar sta je een aantal dagen per week zelfstandig voor de klas. Je bent dan een volwaardig lid van het team op je stageschool. Je begeleidt daarnaast leerlingen en voert buiten de school verschillende activiteiten met ze uit.