Lerarenopleiding Natuurkunde

Tweede jaar en verder

Kies met welk vak je verder gaat: natuurkunde of scheikunde. Ook na het tweede jaar mag je nog kiezen voor de Lerarenopleiding Scheikunde.

In het tweede en derde jaar verdiep je je verder in het vak natuurkunde. Aan bod komen dan onderwerpen als atomen, kernen en deeltjes, maar ook weerkundeweer- en, sterrenkunde en fysische informatica. Ook worden de maatschappelijke aspecten van de natuurkunde behandeld en natuurlijk voer je natuurkundige practica uit.

Vakken vanaf het tweede jaar

Atomen, kernen en deeltjes

Je gaat kijken naar de kwantummechanica en naar elementaire deeltjes. Wat is ioniserende straling en hoe meet je dit?

Weer- en sterrenkunde

Allerlei natuurkundige verschijnselen komen aan bod. Je gaat onder andere met een sterrenkijker de hemel afspeuren naar planeten en sterren.

Fysische informatica

Hoe wordt een wasmachine aangestuurd of een robotarm in een autofabriek? Bij fysische informatica leer je op praktische wijze hoe automatische systemen werken.

Daarnaast behandelen we de maatschappelijke aspecten van de natuurkunde.

Hoe kun je leerlingen boeien?

In de Lerarenopleiding Natuurkunde volg je veel vakken die je goed voorbereiden op je toekomstig leraarschap, zoals de vakken onderwijskunde, drama, pedagogiek en vakdidactiek.

Colleges, zelfstudie, stages en experimenten

Naast colleges volgen en zelfstudie loop je veel stage, zodat je in de praktijk het vak kunt leren. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het onderzoeken van de natuurkundige processen door proeven en experimenten. Je onderzoekt bijvoorbeeld de werking van een elektrische gitaar of je wekt stroom op door middel van de zuren in een citroen.

Kleur je studie met minors

In het derde jaar kies je zelf een minor, om je in een bepaald aspect van het leraarschap te verdiepen. Minors die je kunt kiezen zijn:

 

Leraar Scheikunde

Je kunt je minor gebruiken om de vakken van de opleiding scheikunde te volgen. Omdat het eerste jaar voor beide opleidingen gelijk is, heb je dat al gedaan. Zo kun  je met iets meer studietijd ook je bevoegdheid scheikunde halen.

Leren en ICT

Deze minor geeft je een duidelijke visie op het gebruik van ICT in de klas. Je leert ICT (didactisch) verantwoord in te zetten en anderen daarmee te inspireren en activeren. 

Cultuureducatie

Je vergroot je ervaring met en kennis van de diverse kunstdisciplines en leert hoe je jouw enthousiasme kunt overdragen op anderen of toe kunt passen in je toekomstige beroep. 

Chinese taal en cultuur

Je wordt een half jaar ondergedompeld in alles wat met de Chinese taal en cultuur te maken heeft en je bent intensief met China bezig.

Minors van andere opleidingen

  • International Sustainable Development
  • Zingeving voor professionals
  • De Gezonde Stad

Minors bij andere hogescholen of in het buitenland

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om er voor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Afstudeerstage

In het laatste jaar van de Lerarenopleiding Natuurkunde toon je in de afstudeerstage en door middel van een afstudeeronderzoek aan over de vereiste eindkwalificaties te beschikken. De afstudeerstage vormt een belangrijk onderdeel van de eindfase van de major. Je werkt dan een aantal dagen per week als leraar in het vmbo, de onderbouw van havo/vwo of het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Je bent een volwaardig lid van het team op de school. Onder begeleiding op afstand ben je verantwoordelijk voor een aantal klassen en geef je zelfstandig les. Daarnaast houd je je bezig met leerlingenbegeleiding en buitenschoolse activiteiten.

Onderzoek

Ook voer je in het vierde jaar een onderzoek uit. Onderwerpen voor het onderzoek zijn bijvoorbeeld: de didactiek van natuurkunde, leren met moderne technologie, sociale veiligheid op school, onderzoekende gesprekken in de les en omgaan met diversiteit in het onderwijs. 

Tot slot: bachelorproef

Ter afsluiting doe je de bachelorproef. Daarvoor presenteer je op je eigen manier wat je de afgelopen vier jaar hebt geleerd.

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, mag je jezelf Bachelor of Education noemen.