Lerarenopleiding Natuurkunde

Eerste jaar

Je volgt een vast onderwijsprogramma, de major. In het eerste jaar ga je direct al aan de slag in de praktijk.

NaSk

Veel scholen combineren de vakken natuur- en scheikunde in de onderbouw. In het eerste jaar van je studie volg je daarom hetzelfde studieprogramma als de scheikundestudenten. Het programma bestaat voor de helft uit natuurkundevakken en voor de andere helft uit scheikundevakken. Wiskunde is daarbij een hulp-vak. Pas na het eerste jaar kies je met welk vak je verdergaat: natuurkunde of scheikunde. In het tweede jaar, maar ook daarna, kun je nog overstappen naar de Lerarenopleiding Scheikunde. Naast natuur- en scheikundevakken krijg je didactische vakken. 

Stage: praktisch aan de slag

In het eerste jaar volg je colleges en doe je praktijkopdrachten. Je maakt al direct kennis met de praktijk in de vorm van een oriënterende stage. Tijdens de stage voer je voor een aantal leraren ondersteunende taken uit. Zo begeleid je leerlingen bij hun huiswerk en het zelfstandig leren en ontwikkel je lesmateriaal. Na verloop van tijd kun je wellicht al een deel van een les zelfstandig verzorgen. Aan het einde van het eerste jaar moet je de vraag kunnen beantwoorden: vind ik mijzelf geschikt als leraar?

Vakken in het eerste jaar

Mechanica (natuurkunde)

Je gaat aan de slag met onderwerpen van de klassieke mechanica (onder meer kinematica, krachten en wetten van Newton) en je leert experimenten uit te voeren die de concepten verhelderen.

Warmte, energie en gassen (natuur- en scheikunde)

Je krijgt practica met eenvoudige en meer complexe experimenten en leert de meetwaarden verwerken met behulp van Excel (lineaire regressie) en de waarneming en conclusies vast te leggen in een meetrapport.

Zuren, basen en redox (scheikunde)

Aan bod komen het rekenen met zwakke zuren en basen en redoxreacties in zowel zuur als basisch milieu, practica illustreren de verschillende onderwerpen.

Didactische vakken (natuur- en scheikunde)

Omdat je NaSk gaat geven in de onderbouw, moet je de echte basisbegrippen zoals oplossen of dichtheid helemaal scherp hebben. Je ontdekt hoe jij die basisbegrippen ooit hebt geleerd, hoe leerlingen dat doen en wat jij als docent aan gereedschap hebt om die belangrijke taak goed te vervullen.

Ondersteunende vakken
Omdat leraar zijn meer is dan natuurkunde geven, volg je ook ondersteunende vakken: onderwijskunde/pedagogiek, drama en levensbeschouwelijke vorming.

Taaltoets

In het eerste jaar maak je een taaltoets Nederlands, omdat een goede taalvaardigheid belangrijk is. Je moet voor deze toets slagen om de opleiding te kunnen vervolgen.

Bindend Studieadvies

Als student bij Windesheim krijg je aan het einde van je eerste jaar een studieadvies. Dit advies zegt iets over jouw geschiktheid voor de opleiding. Bij een positief advies kun je door naar het tweede jaar. Als je in het eerste jaar minder dan 54 van de 60 studiepunten haalt, krijg je een negatief advies en kun je - door de hieraan verbonden afwijzing - niet verder met je opleiding.