Lerarenopleiding Godsdienst

Tweede jaar en verder

Je bouwt je basisvaardigheden verder uit. Je loopt vaak stage en kiest minors. Hiermee bepaal je zelf waarover jij meer wilt weten.

Specialisatie (niveau 2)

Je hebt in het tweede jaar gekozen voor de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing en gaat je steeds meer specialiseren in deze richting. Vooral de praktijk voert de boventoon. En daar heb jij zelf voor een belangrijk deel de regie in. Jij bepaalt wat je wilt leren, wat je wilt doen en hoe je dat gaat aanpakken. Uiteraard krijg je de ondersteuning die je nodig hebt. Deze fase bestaat uit 60 ECTS.

Colleges, stages en praktijkopdrachten

Je voert discussies met medestudenten en docenten over verschillende onderwerpen. Je bestudeert wetenschappelijke teksten en verkent het veld waarin godsdienst en cultuur elkaar ontmoeten. Je maakt verschillende opdrachten waarin je laat zien wat je hebt geleerd. Je maakt bijvoorbeeld een lessenserie voor het middelbaar onderwijs over het thema ‘zingevingen en levensloop’.

Vakken in het tweede en derde jaar
Spirituele ontwikkeling Met name de spirituele en religieuze ontwikkeling van de mens staat centraal, van kindertijd tot volwassenheid. Deze menselijke ontwikkeling wordt verkend vanuit verschillende ontwikkelingstheorieën en religieuze en spirituele thema’s.  
Vakdidactiek Je verwerft kennis en inzicht ten aanzien van didactisch/pedagogisch handelen bij het ontwikkelen en geven van lessen godsdienst en levensbeschouwing. 
Vieren in school

Je leert een viering opzetten passend bij de identiteit en populatie van de school.

Leerling in culturele context
Achter elke leerling bevindt zich een persoon met persoonlijke en vaak complexe leefwereld(en). Docenten godsdienst en levensbeschouwing moeten hun leerlingen gevoelig maken voor de eigen leefwereld en die van anderen. In dit vak gaat het daarom om het vertalen van de levensbeschouwelijke context naar de leefwereld van de leerling en de levensbeschouwelijke complexiteit waartoe de leerling zich moet verhouden om tot samenleven te kunnen komen.  

Geef kleur aan je studie met minors

In het tweede, derde en vierde jaar van de opleiding kies je een verbredende en verdiepende minor. Zo geef je meer verdieping aan je studie.

Minors binnen de opleiding

Wil je theologisch meer verdieping hebben of wil je liever als ondernemers aan de slag gerelateerd aan het onderwijs? Dan kun je hiervoor speciale minors volgen.
We bieden de volgende minors aan:

- Theologische verdieping in de praktijk
- Levensbeschouwelijke presentie
- Zelfstudie literatuur
- Kerk in uitvoering
- Schakelprogramma
- Levensbeschouwelijk ondernemerschap

Minors van andere interessegebieden

Je kunt ook een minor bij een andere opleiding volgen om je te specialiseren. Denk bijvoorbeeld aan minors als:
- Veiligheid en sociale cohesie
- Journalistiek
- Zelfstandig ondernemerschap
- Drama

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om ervoor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Premaster

In plaats van een minor kun je ook een premaster volgen. Daarin maak je kennis met een wetenschappelijke manier van denken en leer je onderzoek doen. Door het volgen van een Stageles in voortgezet onderwijspremaster kun je in veel gevallen na je afstuderen direct doorstromen naar een universitaire masteropleiding.

Afstuderen

In het laatste halfjaar van je studie studeer je af. Je loopt stage en voert een onderzoek uit waarover je je bachelorscriptie schrijft. Voorbeelden van onderwerpen: Welke lesvormen zijn effectief bij jongeren met niet-aangeboren hersenletsel? Welke schoolviering past bij jongeren én de identiteit van de school? Wanneer je een premaster hebt gedaan en je wilt doorstuderen voor een mastergraad aan een universiteit, dan worden er aan je scriptie hogere eisen gesteld.

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, heb je een tweedegraads onderwijsbevoegdheid en mag je jezelf Bachelor of Education noemen.