Lerarenopleiding Godsdienst

Praktijk

Je leert veel van de praktijk. Je werkt vaak aan projecten, je loopt stage en je gaat op excursies, ook naar het buitenland.

Stages

In het eerste jaar verken je de praktijk door korte, oriënterende stages. In het tweede en derde jaar van de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing loop je minimaal een dag in de week stage in het onderwijs. In het vierde jaar studeer je af met een afstudeerstage. Je staat dan een aantal dagdelen per week zelfstandig voor de klas.

Voorbeelden van stages

Er zijn vele voorbeelden te noemen bij het invullen van je stage. We noemen er een aantal die goed aansluiten bij de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing:

  • Inspirerende lessen ontwerpen en uitvoeren
  • Een viering of ritueel vormgeven
  • Bijdrage leveren aan onderhoud en ontwikkeling van de schoolidentiteit
  • Een excursie organiseren en leiden
  • Leerplan ontwerpen

Praktijkopdrachten

Je voert samen met je medestudenten een aantal praktijkopdrachten uit, zoals het bedenken en organiseren van een viering voor leerlingen op een vmbo-school. Of je ontwikkelt een lessenserie voor het middelbaar onderwijs over het thema ‘zingeving en levensloop’.

Excursie

Een aantal arrangementen bieden een excursie aan binnen Nederland of België. Zo bezoek je bijvoorbeeld een conferentie over levensbeschouwelijke educatie of bezoek je diverse gebedshuizen. Jaarlijks organiseren we een excursie naar het buitenland, waar we bijzondere plekken in de stad onderzoeken en met diverse mensen in gesprek gaan over zingeving.