Lerarenopleiding Godsdienst

Inhoud opleiding

Geloof, cultuur en samenleving zijn kernwoorden van de opleiding. Je krijgt een brede basiskennis van theologie. Wat leer je nog meer?

Je leert wat geloof is en hoe je dat kunt definiëren. We gaan in op rituelen in de samenleving en de veelkleurigheid van religieuze groepen en verschijnselen. Ook ethiek, filosofie en godsdienstpedagogiek komen aan bod. Je leert natuurlijk ook lesgeven en je eigen visie op onderwijs ontwikkelen. Je volgt colleges, bestudeert literatuur, bezoekt plaatsen waar religie en zingevingsvraagstukken zich afspelen en maakt kennis met verschillende scholen als praktijkplekken.

Leren door te doen

We leren je vaardigheden die je straks nodig hebt als leraar godsdienst en levensbeschouwing om les te kunnen geven. Zoals een veilige leeromgeving creëren en de ontwikkeling van leerlingen stimuleren. Je leert vooral door zelf te doen. Je organiseert bijvoorbeeld een viering voor leerlingen. Of je ontwikkelt een lessenserie voor het middelbaar onderwijs over het thema ‘Wat is thuis zijn?’.

BijbelMidden in de plurale samenleving

Wij staan midden in de plurale samenleving en hechten veel belang aan normen en waarden die samenleven bevorderen, zoals respect voor elkaar en elkaars mening. Deze normen en waarden vind je terug in het onderwijs. Wij vieren diversiteit en vragen van studenten hierin zichzelf te zijn maar niet zonder de betrokkenheid op de ander die anders is.

Theorie, praktijk en reflectie

Theorie
Tijdens de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing duik je in de theorie. En dat is echt theorie met een hoofdletter T. Jouw basiskennis wordt flink vergroot. Je leert de hele dag door, plaats en tijd maakt eigenlijk niet uit. Jouw leven is jouw studie. Want ook buiten Windesheim is er voor jou genoeg te leren en te ontdekken.
De vakken die je in de opleiding kunt verwachten zijn onder andere gericht op theologie, filosofie, godsdienstwetenschappen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek.

Praktijk
Tijdens de studie is er veel ruimte voor praktijk. De praktische opdrachten door je hele studie heen en je stage kun je naar eigen wens invullen. Zo bereid je bijvoorbeeld een inspirerende les voor, organiseer je een project op een school of ontwikkel je activerend lesmateriaal over zingeving.
Ook pak je projecten op samen met je medestudenten. Leerzaam, omdat je van elkaar leert. En daarnaast leer je hoe je jouw rol kunt vervullen in het groepsproces.

Reflectie
De rode draad door je studie is reflectie. Je ontwikkelt jezelf, ontdekt en groeit in je eigen spiritualiteit en je leert hoe jij je beweegt in een groep. Je stippelt steeds meer je eigen route uit en leert je groeiende professionaliteit te verantwoorden.
Je krijgt te maken met intervisie en supervisie, opbouwende en ontwikkelingsgerichte feedback van jouw medestudenten en van je docenten. Je leert jezelf spiegelen aan anderen en de ander een spiegel voor te houden.

Begeleiding
Je krijgt de studieloopbaanbegeleiding die je nodig hebt om jouw studie succesvol af te ronden. Maar je kunt ook een beroep doen op decanen, psychologen en andere deskundigen.

Studieopbouw

 

Leren van en met elkaar

Je hebt één dag in de week een gezamenlijke lesdag met deeltijdstudenten. Vaak hebben zij al enige tijd ervaring in de praktijk. Een mooie gelegenheid dus om van elkaar te kunnen leren. Daarnaast volg je regelmatig colleges met zowel studenten van de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing als studenten van hbo Theologie.

Borging kwaliteit

De Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing heeft een werkveldadviescommissie die zorgt voor een goede aansluiting van de opleiding bij het werkveld.