Lerarenopleiding Gezondheid en Welzijn

Tweede jaar en verder (hoofdfase)

Alle vakinhoud wordt gekoppeld aan het mbo. De inhoud wordt complexer en er is een nog sterkere relatie met het beroepenveld van zorg, welzijn, facility en sport en bewegen.

De vakken onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek scherpen je vaardigheden als leraar verder aan. De mentor is er voor de studievoortgang. Deze rol wordt steeds kleiner, het initiatief om de studievoortgang te bespreken wordt in toenemende mate bij jou als student gelegd.

Je volgt colleges en voert met medestudenten projecten uit. Ook maak je zelf praktijkopdrachten en loop je ieder jaar stage op een school. Wat je leert kun je dus al snel toepassen. Ook ben je in toenemende mate in staat om aan te geven wat jij nodig hebt bij het leren.

Kleur je studie met minors

In het derde jaar kies je zelf een minor, om je in een bepaald aspect van het leraarschap te verdiepen. Minors binnen de opleiding zijn: 

Vakdocent in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten

Binnen deze minor ontwikkel je je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten. Je leert de examendoelstellingen vna het profiel te vertalen naar vakoverstijgend onderwijs en loopbaanontwikkeling waarbij je expliciet de regionale arbeidsmarkt betrekt. Je leert leerlijnen ontwikkelen die de onderbouw van het vmbo verbinden met het mbo. Wanneer je deze minor met goed vervolg afrondt, ontvang je bij het behalen van de opleiding direct ook de bevoegdheid voor het lesgeven in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten.

Burgerschap

Burgerschapsonderwijs staat volop in belangstelling. Scholen hebben de wettelijke plicht om aan burgerschapsvorming te doen. Het draagt bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jongeren, maar tegelijkertijd kijkt de inspectie mee naar de huidige kwaliteit van het burgerschapsonderwijs. Deze minor draagt bij aan de bekwaamheidsontwikkeling van docenten (in opleiding) waardoor het burgerschapsonderwijs een kwaliteitsimpuls krijgt. 

Door middel van praktische en inhoudelijke workshops vergroot je je didactische repertoire. Hierdoor kun je met zelfvertrouwen actuele maatschappelijke vraagstukken vertalen naar het onderwijs .Denk aan het begeleiden van discussies en andere werkvormen. jezelf positioneren als rolmodel, zorg dragen voor een veilige leeromgeving die divers van aard is, bespreekbaar maken van gevoelige thema's. De cursus kent een praktijkgerichte insteek waarin aandacht is voor verdieping en visievorming. Dit leidt ertoe dat studenten, aan het einde van van het traject, vakinhoudelijke- en vakdidactische kennis en vaardigheden hebben opgedaan.

Leren en ICT

Deze minor geeft je een duidelijke visie op het gebruik van ICT in de klas. Je leert ICT (didactisch) verantwoord in te zetten en anderen daarmee te inspireren en activeren. 

Cultuureducatie

Je vergroot je ervaring met en kennis van de diverse kunstdisciplines en leert hoe je jouw enthousiasme kunt overdragen op anderen of toe kunt passen in je toekomstige beroep.

Minors van andere interessegebieden

International Sustainable Development
Zingeving voor professionals
Internationalisering

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat.
De examencommissie toetst je plannen om er voor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Het vierde jaar

Het vierde jaar staat in het teken van samen opleiden. Je hebt een onderzoekende houding en in de stageschool ben je een volwaardig lid van het team. Onder minimale begeleiding en op afstand ben je verantwoordelijk voor een aantal klassen en geef je zelfstandig les. Daarnaast houd je je bezig met leerlingenbegeleiding en buitenschoolse activiteiten. Je ontwikkelt je tot een startbekwaam docent.

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, mag je jezelf Bachelor of Education noemen.