Lerarenopleiding Gezondheid en Welzijn

Praktijk

Elk studiejaar kent een periode van werkplekleren. Met iedere periode van werkplekleren neemt je zelfstandigheid toe.

Leerwerktraject

In het eerste jaar maak je al direct kennis met de praktijk in de vorm van een oriënterende stage. Je voert voor een aantal leraren ondersteunende taken uit. Tijdens de stages in het tweede en derde jaar wordt er steeds meer van je gevraagd en voer je steeds zelfstandiger en steeds meer complexere onderwijsactiviteiten uit. Om helder te krijgen hoe je in de praktijk werkt, word je tijdens de stage geobserveerd door je medestudenten, je coach op de stageschool en de begeleidende docent van de opleiding. Zij geven je feedback over hoe je de onderwijsactiviteiten uitvoert. Daarnaast leer je reflecteren.

Miniles

Je geeft minilessen aan je medestudenten. Deze les filmen we en zo zie je precies wat je doet en hoe. Je observeert ook lessen medestudenten. Daar leer je veel van.

Praktijklessen

Voor een aantal vakken ga je het praktijklokaal in, waar je zelf aan de slag gaat met bijvoorbeeld het bereiden van gezonde voeding. Ook tijdens de lessen uiterlijke verzorging en basiszorg oefen je, met behulp van een casus,een praktijksituatie.

Excursie

Het vak gezondheidszorg en welzijn leent zich goed voor een excursie. Het beleven en het leren in een contextrijke omgeving staan hierin centraal. In de snijzaal van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam krijg je een goede indruk van de bouw van het menselijk lichaam.

In museum Corpus beleef je een reis door de mens. Interessant voor jezelf natuurlijk, maar vooral ook de vraag: wat hiervan neem je mee naar het onderwijs aan leerlingen?

Beroepen- en werkveldoriëntatie

Omdat je straks leerlingen gaat voorbereiden en opleiden tot een bepaald beroep is het van belang die beroepen en de werkvelden te kennen. Je regelt hiervoor zelf de stage plaatsen. Daarbij maak je gebruik van je eigen netwerk.