Lerarenopleiding Gezondheid en Welzijn

Eerste jaar

Er is een leerplan/onderwijsprogramma dat is vastgesteld en een bepaalde volgorde kent. In principe volg je dit programma. Dit helpt je om in de flow van de studie te komen en zorgt voor overzicht. ook zijn de medestudenten met hetzelfde bezig, zo kun je elkaar helpen. In het eerste jaar staat  de vakinhoud centraal die vooral in het vmbo aan de orde komt en ga je direct al aan de slag in de praktijk.

Dat wat je leert bij didactiek, onderwijskunde en de vakinhoud sluit aan op het vmbo. Het dient tevens als basis voor de hoofdfase waarin het mbo centraal staat.  

Leerwerktraject: praktisch aan de slag

In het eerste jaar volg je colleges en doe je praktijkopdrachten. Je maakt al direct kennis met de praktijk in de vorm van een oriënterend leerwerktraject. Tijdens het leerwerktraject voer je ondersteunende taken uit. Zo begeleid je leerlingen bij hun huiswerk en het zelfstandig leren en ontwikkel je lesmateriaal. Na verloop van tijd kun je wellicht al een deel van een les zelfstandig verzorgen. Aan het einde ben je in staat antwoord te geven op de volgende vraag: vind ik mijzelf geschikt als leraar? 

Vakken in het eerste jaar

Zorg

Het thema zorg is een combinatie van theorie en praktijk. Je leert basiszorg handelingen zoals wassen, aankleden, tillen, verplaatsen en ehbo. Om een persoon te kunnen helpen wil je weten wat de hulp of zorgvraag is. Daarvoor stel je een zorgplan op. Het gebruik van zowel schriftelijke als mondelinge communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Ook moet je kennis hebben van het menselijk lichaam. En steeds is er die koppeling naar het beroep van leraar. Hoe leg je een vaardigheid uit en wat hebben leerlingen nodig om tot leren te komen? Het leren vindt plaats in de praktijklokalen.

Welzijn

Bij welzijn maak je kennis met de verschillende doelgroepen die gebruik maken van de zorg en welzijnssector. Het gaat over het begeleiden en ondersteunen van jongeren, maar ook over ouderen die met of zonder beperking leven. Welke kennis en kunde is er nodig om in en professionele context met de verschilleden doelgroepen om te gaan? En welke activiteiten sluiten daarbij aan?

Facility

Facility gaat over dienstverlening en voeding. Aan de hand van bijvoorbeeld een werkkaart worden in de context van de thuiszorg schoonmaak-en onderhoudswerkzaamheden op een professionele wijze uitgevoerd. Daarnaast leer je om in de rol van docent een ‘kookles’ te organiseren waarin kennis van voeding, vaardigheden (snij- en kooktechnieken) en een professionele houding samen komen. ook hier wordt gebruik gemaakt van praktijklokalen.

Sport en bewegen

Sport en bewegen is het perspectief van waaruit de student kennis verwerft van de anatomie, fysiologie en pathologie van de mens. En ook hier is er weer die transfer naar het onderwijs door via biologische modellen uitleg te kunnen geven aan leerlingen.

Perziken, bananen en mandarijnen

Praktijklokaal

De praktijklessen zijn een belangrijk onderdeel van de studie. Je oefent veel in het praktijklokaal, bijvoorbeeld bij het thema's facility en zorg. Daar ontwikkel je kennis en praktische vaardigheden over bijvoorbeeld gezonde voeding, basiszorg, communicatie en ehbo. Deze kennis en vaardigheden zet je in tijdens de stage.

Taaltoets

In het eerste jaar maak je een taaltoets Nederlands, omdat een goede taalvaardigheid belangrijk is. Je moet voor deze toets slagen om de opleiding te kunnen vervolgen. 

Bindend Studieadvies

Als student bij Windesheim krijg je aan het einde van je eerste jaar een studieadvies. Dit advies zegt iets over jouw geschiktheid voor de opleiding. Bij een positief advies kun je door naar het tweede jaar. Als je in het eerste jaar minder dan 54 van de 60 studiepunten haalt, krijg je een negatief advies en kun je - door de hieraan verbonden afwijzing - niet verder met je opleiding. Daarnaast moet je de taaltoets en je stage behaald hebben.