Twee scholieren hebben les

Studie in cijfers

Wat vinden studenten van de opleiding en wat zijn je kansen op een baan? Bekijk de infographic.

Het gaat hier om objectieve studiekeuzeinformatie die is gebaseerd op onderzoek van onder andere Studiekeuze123 en het Interstedelijk Studenten Overleg.

Windesheim Lerarenopleiding Geschiedenis
bachelor voltijd
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
studententevredenheid
Uitgedrukt in cijfer tussen de 1 en 5
star
3.9
3.9
aantal eerstejaars
people
114
77
ervaren contacttijd eerstejaars
aantal klokuren per week volgens
de grootste groep studenten
clock
12-18
12-18
doorstroom naar tweede jaar
van deze opleiding
swirlyarrow
44%
42%
diploma binnen 5 jaar
binnen het hoger onderwijs
hat
26%
24%
doorstuderen
studenten die aansluitend aan deze
opleiding nieuwe opleiding starten
twofinishedhat
23%
36%
landelijke gemiddelde arbeidsmarkt
werk op niveau binnen 1,5 jaar na afstuderen
arbeidsmarkt
74%