Lerarenopleiding Duits

Student aan het woord

Lees de verhalen van Danny Kroes en José Lage Venterink, studenten aan de Lerarenopleiding Duits van Windesheim.

Danny Kroes, student: ‘Voorbereid zijn, consequent zijn en contact zoeken met leerlingen.’

‘Ik vond Duits altijd al een mooie taal en wilde daar graag iets mee doen. Om te ontdekken of het leraarschap iets voor mij was, ben ik aan deze opleiding begonnen. Sindsdien is mijn Duits erg vooruitgegaan. In de lessen op Windesheim heb ik veel geleerd over hoe je voor de klas moet staan. Tijdens de stage heb ik veel dingen uit de theorie uitgeprobeerd. Belangrijk is onder andere je voorbereiding, dat je consequent bent en dat je contact met leerlingen zoekt.’

Stagelopen in Duitsland

‘In het tweede jaar heb ik in Duitsland stagegelopen op een gymnasium in de buurt van Mönchengladbach en daar gewoond. Daar heb ik geleerd om op mezelf te wonen. Op de stageschool heb ik veel activiteiten ondernomen. Ik mocht zelf kiezen welke vakken ik wilde bijwonen en dat zijn Frans, Duits en Engels geworden. Ik heb onder andere leerlingen individueel geholpen en zelf lesgegeven. Ik vond het in het begin best spannend om Duits te praten voor een klas, maar al snel weet je niet beter. Omdat ik de hele tijd Duits moest praten is mijn woordenschat en uitspraak duidelijk verbeterd. Verder heb ik geleerd hoe het Duitse schoolsysteem in elkaar zit. Het gymnasium is bijvoorbeeld anders in Duitsland. Net zoals in het eerste jaar heb ik in het tweede jaar ook culturele activiteiten ondernomen. Zo heb ik een jeugdtheatervoorstelling gezien en een museum over Mönchengladbach bezocht.

José Lage Venterink, student: 'Enthousiast zijn, interesse tonen en passie hebben voor het vak'

'Vroeger vond ik de lessen Duits die ik kreeg saai. Je moest woordjes leren en opdrachten maken. Ik vind het juist leuk om de lessen uitdagend te maken, door op de actualiteit in te gaan en literatuur en films te bespreken met de leerlingen. Als je voor de klas staat is het belangrijk dat je duidelijk bent, leiding geeft, interesse toont in de leerlingen, enthousiast bent en passie voor het vak kan overbrengen.'

student José Lage Venterink

Studeren en stagelopen in Oostenrijk

'In het tweede jaar van mijn studie heb ik een half jaar in Wenen gestudeerd op een pedagogische hogeschool, via het internationale Erasmus-programma. Ik volgde pedagogische vakken. Daarnaast liep ik een ochtend in de week stage op een Hauptschule, waar ik Duitse les gaf aan kinderen van tien en elf jaar. Voor Windesheim werkte ik in die tijd aan een portfolio en zo hield ik contact met de docenten. Mijn portfolio vulde ik onder meer met opdrachten over de cultuur en politiek van het land. Ook moest ik twaalf culturele activiteiten uitvoeren, zoals een bezoek aan musea en een opera. Van deze periode heb ik veel geleerd. Ik ging alleen en was daardoor op mezelf aangewezen, en zo automatisch contact maakte met andere mensen en studiegenoten.'