Lerarenopleiding Basisonderwijs

Toelating

Een mbo-, havo- of vwo-diploma op zak? Dan mag je na mogelijke toelatingstoetsen de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) volgen. Lees alles over toelating.

Toelatingseisen per vooropleiding en profiel

Mbo

Je bent toelaatbaar met een mbo-diploma (niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding). Het is noodzakelijk dat je een volledig mbo-diploma hebt. Afzonderlijke certificaten zijn niet voldoende. Er gelden aanvullende toelatingseisen voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Lees op deze pagina onder Extra toelatingseisen meer over de verplichte toetsen per vak.

Havo

Profiel Aanvullende eisen
Havo Natuur en Techniek Let op toetsen geschiedenis en aardrijkskunde*
Havo Natuur en Gezondheid Let op toetsen geschiedenis en aardrijkskunde*
Havo Economie en Maatschappij Let op toetsen aardrijkskunde en natuur & techniek*
Havo Cultuur en Maatschappij Let op toetsen aardrijkskunde en natuur & techniek*
*Zie voor toetsen Extra toelatingseisen op deze pagina

Vwo

Profiel Aanvullende eisen
Vwo Natuur en Techniek Geen aanvullende eisen
Vwo Natuur en Gezondheid Geen aanvullende eisen
Vwo Economie en Maatschappij Geen aanvullende eisen
Vwo Cultuur en Maatschappij Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende vak- of profieleisen; met een vwo-diploma kun je ook voor de Universitaire Pabo kiezen.
 

Aanbevolen vakken

Je bent toelaatbaar tot de Pabo met alle havoprofielen. Heb je echter op de havo geen eindexamen gedaan in geschiedenis, aardrijkskunde en biologie of natuurkunde, dan dien je eerst een toets af te leggen. Deze vakken zijn dus aan te bevelen als je na de havo met de Pabo wilt starten (zie verder hieronder).

Past de Lerarenopleiding Basisonderwijs bij jou?

  • Ben je flexibel en heb je geduld?
  • Ben je open en kun je goed luisteren?
  • Ben je assertief?
  • Kun je goed organiseren en samenwerken?
  • Ben je creatief?
  • Ben je nieuwsgierig naar wat kinderen beweegt?

Kun jij de meeste vragen beantwoorden met ‘ja’? Dan is de Pabo misschien wel de juiste studie voor jou.

Extra toelatingseisen

Studente Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) knutselend met leerlingSinds enkele jaren gelden er nadere vooropleidingseisen voor de Pabo. Dit betekent dat je moet voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. De kans is groot dat je nog niet (helemaal) voldoet aan alle eisen, tenzij je beschikt over een vwo- of hbo-diploma. Om aan te tonen dat je toch beschikt over de vereiste vakkennis, zul je een toelatingstoets moeten maken. 

Met een mbo-diploma moet je toetsen maken voor alle drie de genoemde vakken. Met een havodiploma en eindexamen in een of meer van de betreffende vakken, hoef je voor dat (die) vak(ken) géén toelatingstoets meer te doen. Je havodiploma is dan voldoende. Voor de overige eventueel missende vakken moet je nog wel een toelatingstoets maken. Meer informatie over toetsen en hoe je je voorbereidt, vind je op de websites Goed voorbereid naar de pabo en 10voordeleraar.nl 

Februari-instroom 2020

Als je door een studieswitch of privéomstandigheden niet in september kunt beginnen, is het bij Windesheim mogelijk in februari 2020 te starten met de Pabo. De aanmelddeadline hiervoor is 31 januari 2020.

Toetsen rekenen, Engels en Nederlands

Reken- en taalvaardigheid (Nederlands en Engels)

In het eerste jaar van de Pabo moet je reken- en taalvaardigheid op groep 8-plusniveau liggen. Je toont dit aan door voldoenden te halen voor de Citotoets (WisCAT) en de toets Basiskennis Taal. Je krijgt voor beide toetsen drie kansen. Haal je ze niet, dan moet je stoppen met de opleiding.

Daarnaast moet je Engels op voldoende niveau zijn, omdat je het vak Engels geeft en de beheersing van deze taal nodig hebt voor het geven van lessen op de basisschool. Je moet dus vloeiend Engels kunnen spreken. Verder moet je de taal beheersen tijdens eventuele internationale excursies en stages. De Aptis speaking test for teachers (Engels) wordt in het tweede leerjaar afgenomen.

Ondersteuning rekenen, Engels en Nederlands

Gedurende het eerste halve jaar van de opleiding krijg je extra ondersteuning voor rekenen en taal. Verdienen jouw basiskennis en/of -vaardigheden van rekenen, Nederlands en Engels nog de nodige aandacht, dan krijg je ondersteuning bij het behalen van het gevraagde niveau. 

Rekentoets vooraf

Zit je in havo 4/5, vwo 5/6 of mbo 2/3? Dan krijgOp de Pabo is rekenen van belang je de kans om de Citotoets rekenen te halen voordat je met de Lerarenopleiding Basisonderwijs begint. Haal je de toets niet, dan krijg je op de opleiding nogmaals twee kansen om de toets te halen. Heb je interesse? Neem dan contact op met het secretariaat van de Lerarenopleiding Basisonderwijs: secretariaat-pabo@windesheim.nl.

Is er een match?

Wil je weten of jij en de opleiding van je keuze goed bij elkaar passen? Kom dan naar een matchingsdag!

Geen diploma en 21 jaar of ouder?

Ben je bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder en heb je geen mbo-, havo- of vwo-diploma? Dan kun je het 21+ toelatingsonderzoek inclusief de deficiëntietoetsen voor deze opleiding doen én daarnaast de specifieke toelatingstoetsen voor de Pabo op het vlak van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Haal je alle toetsen, dan ben je toelaatbaar tot deze hbo-studie.
Lees meer over het 21+ toelatingsonderzoek en de aanvullende toetsen

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma? Dan kun je je in principe inschrijven.
Lees meer over toelating met een buitenlands diploma