Lerarenopleiding Basisonderwijs

Studenten Pabo aan het woord

Casper vertelt waarom hij voor de Pabo koos en hoe het bevalt en Kelly stond tussen de archeologische potscherven met basisschoolleerlingen.

Casper, tweedejaars: ‘Een stagedag is altijd anders’

Casper, student Lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo)‘Voorafgaand aan de Pabo studeerde ik één jaar Engels. Ik ontdekte dat ik het super vind om voor de klas te staan, alleen bood het mij te weinig variatie. Soms gaf ik op een dag drie keer dezelfde les, terwijl ik juist van afwisseling houd. Daarom besloot ik over te stappen: de Pabo was dé ideale keuze voor mij. Een stagedag is altijd anders en op school geldt hetzelfde. Het ene uur volg je op de Lerarenopleiding Basisonderwijs een echt theoretisch vak als rekenen of pedagogiek en het volgende uur een praktijkvak, zoals drama of beeldend onderwijs.

In het tweede jaar ga je op studiereis. Ik koos voor Polen en Slowakije, onder meer vanwege een bezoek aan Auschwitz. Een indrukwekkende en onvergetelijke ervaring die ik met zekerheid zal meenemen in de geschiedenislessen die ik straks ga geven, want ik zie nu meer dan ooit in dat je het verleden moet kennen om heden en toekomst te beschermen. “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it”, las ik in Auschwitz. Een citaat van George Santayana dat ik als toekomstige leraar ter harte zal nemen!’

Kelly, tweedejaars: ‘Op de Pabo leer je onderzoek te stimuleren’

Kelly, student Lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo)‘In Dalfsen hebben wij basisschoolleerlingen uit de omgeving van Dalfsen rondgeleid en opdrachten met hen gemaakt. Dit vond plaats in het kader van de ontdekking van een grafveld uit de steentijd in Dalfsen. Het was een uitzonderlijke vondst en enkele basisschoolleerlingen kregen de unieke kans om op deze archeologische site een dagje 'archeoloog in spe' te komen spelen. De leerlingen waren nieuwsgierig en zijn 'al onderzoekend' meer te weten gekomen over de opgravingen. Op de Pabo leer je onderzoek te stimuleren. Laat hen maar onderzoekend leren, wordt vaak gezegd en deze dag was daar een goed voorbeeld van.

De leerlingen stelden veel vragen en omdat ze zelf archeoloog mochten spelen, hebben ze veel geleerd. Ik heb ontdekt dat kinderen veldwerk heel leuk vinden. Ze leren er veel door, omdat ze er zo enthousiast van worden. Stiekem veel leuker dan elke dag boeken voor je neus en die houding van leerlingen inspireert me om straks na de Pabo met hen te gaan werken!’

Lees meer over deze speciale dag voor jonge archeologen