Student Pabo met jonge kids

Praktijk Pabo

Tijdens de stages van de Pabo koppel je de theorie van de opleiding aan de praktijk van de basisschool en ga je zelf lesgeven.

Stage

Studente Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) voor pcIn de eerste periode van de Lerarenopleiding Basisonderwijs bereid je samen met je medestudenten de stageactiviteiten voor. In periode twee, drie en vier loop je elke week een dag stage op een basisschool en per periode een hele week. De Pabo regelt voor jou een plek die afkomstig is uit een vast bestand met christelijke en openbare partnerscholen waar je stage kunt lopen.

In het tweede jaar van de Lerarenopleiding Basisonderwijs loop je één dag in de week én een week per periode stage. In het derde jaar van de studie breng je twee dagen in de week door in de onder- of bovenbouw van de basisschool en tot slot volgt de afstudeerstage. Ook een buitenlandstage is mogelijk. De lessen koppel je aan een thema en je zorgt voor een uitdagende leeromgeving tijdens je stages. In een portfolio leg je precies vast wat je hebt geleerd op je stageplek en hoe je dat hebt gedaan.

Channa, oud-student: leren onderzoekend te leren

Channa Scholtens'Kinderen reageren goed op me, ik heb heel snel een klik met hen en ik kan consequent zijn. Door de stages in het eerste jaar kwam ik er al snel achter dat het beroep van leerkracht bij me past. Op de opleiding stimuleren de docenten een onderzoekende houding bij ons, zodat wij de kinderen onderzoekend kunnen laten leren.'

Nienke en Janel, oud-studenten: liepen stage in Gambia

Schoolklas in Gambia‘Je kijkt je ogen uit op een basisschool in Gambia, omdat alles wat je op school meemaakt precies het tegenovergestelde is van wat je normaal op een Nederlandse basisschool ziet. Juist hierdoor hebben we een onvergetelijke stage gehad! We hebben geleerd met weinig materiaal toch grote dingen te bereiken, in elk geval voor Gambiaanse begrippen, én dat was supergaaf!’

Praktijkprojecten

Vanaf het eerste jaar werk je in een team aan jouw ‘Visie op onderwijs’. Je denkt na over wat goed onderwijs is en hoe het ideale schoolgebouw eruitziet. In het vierde jaar presenteer je dit op een scholenmarkt. Een jury kiest het beste concept. Lees hierover meer in het blad SBM. Daarnaast participeer je in projecten, zoals het begeleiden van educatieve excursies, en themadagen over actuele onderwerpen in het basisonderwijs, zoals pesten, gezondheid, de multiculturele en de multireligieuze samenleving.Pabo op reis naar New York

Studiereis

In het tweede studiejaar van de Lerarenopleiding Basisonderwijs ga je op studiereis. Je bezoekt (basis)scholen in een ander land en maakt tijdens deze studiereis kennis met het (basis)onderwijs in het buitenland. Denk aan:

  • Bedford (Engeland)
  • Belfast (Noord-Ierland)
  • Gent en Ieper (België)
  • New York (Verenigde Staten)
  • Stockholm (Zweden)
  • Krakau, Auschwitz en Banská Bystrica (Polen en Slowakije)
  • Malawi, Zuid-India of Ethiopië tijdens de onderwijsexpeditie van Edukans