Student Pabo met jonge kids

Eerste jaar van de Pabo

In het eerste jaar van de Lerarenopleiding Basisonderwijs maak je kennis met de opleiding, lesgeven en met de praktijk van de basisschool.

Thema's in het eerste jaar van de Lerarenopleiding Basisonderwijs

Het eerste jaar van de Pabo bestaat uit twee thema’s (leerlijnen): persoon en beroep en vakinhoud en vakdidactiek. In de eerste leerlijn sta jij als leerkracht in opleiding centraal. Je leert lesgeven in alle basisschoolvakken en je werkt aan opdrachten over leidinggeven of omgaan met diversiteit.

Daarnaast is het nodig dat je de theorie leert kennen over de ontwikkeling van kinderen en het vormgeven van onderwijs. Dit zijn vaardigheden die centraal staan in de tweede leerlijn van de lerarenopleiding. Je werkt aan antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe creëer je contact tussen jou en de kinderen?
 • Hoe zorg je voor een veilige leeromgeving in de klas?
 • Hoe onderwijs je in de verschillende schoolvakken?
 • Hoe plan je je werkzaamheden en lessen?
 • Hoe stem je af met collega's?
 • Met welke andere instanties heeft een leraar te maken?
 • Hoe zorg je ervoor dat je je als leraar voortdurend ontwikkelt?

Vakken in het eerste jaar van de Pabo

Om deze vaardigheden op te doen, volg je in het eerste jaar van de Lerarenopleiding Basisonderwijs het vak pedagogiek en de vakken waarin kinderen op de basisschool onderwezen worden, dit zijn:

 • Student Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) wijst een land aanNederlands
 • rekenen
 • wereldoriëntatie: natuur- en aardrijkskunde, geschiedenis en techniek
 • kunstvakken: muziek, dans/drama en beeldend onderwijs
 • schrijven
 • Engels
 • levensbeschouwelijk onderwijs   

Theorie versus praktijk

Robot van Lab21 gebruiken op de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)De Lerarenopleiding Basisonderwijs is een beroepsgerichte opleiding. Je volgt daarom niet alleen colleges, maar je loopt vanaf periode twee elke week een dag stage op een basisschool. In werkgroepen bereid je je samen met je leerteam op je stageactiviteiten voor. In het Pabo-lab werk je bovendien aan opdrachten waarin je onderzoek doet. Een voorbeeld is een knikkerbaan ontwerpen. Je vindt er allerlei leermiddelen, zoals het digibord, skeletten van dieren, historische schoolplaten, (digitale) microscopen, fossielen etc. Je mag dit ook meenemen naar je stageschool. Het Pabo-lab is een ruimte waar studenten en docenten elkaar ontmoeten, waardoor ‘leren’ gestimuleerd wordt. Heb je vragen over digitalisering in het onderwijs? Dan kun je terecht in Lab21, het innovatielab van Windesheim waar je aan de slag kunt met robots in de klas.

Lees hier meer over stages

Bindend Studieadvies

Als student bij Windesheim krijg je aan het eind van je eerste jaar een studieadvies. Dit advies zegt iets over jouw geschiktheid voor de opleiding. Bij een positief advies kun je door naar het tweede jaar. Als je in het eerste jaar minder dan 54 van de 60 studiepunten haalt, krijg je een negatief advies en kun je ‒ door de hieraan verbonden afwijzing ‒ niet verder met je opleiding.

Moeite met taal en/of rekenen?

Daarnaast dien je aan het eind van het eerste jaar van de Pabo een Citotoets rekenen (WisCAT) met een voldoende af te ronden en maak je een basiskennistoets taal. Heb je moeite met taal en rekenen? In het eerste jaar kun je op onze ondersteuning rekenen als dat onverhoopt nodig mocht blijken.