Lerarenopleiding Basisonderwijs

Inhoud opleiding

Je leert hoe je les kunt geven aan kinderen. We gaan aan de slag met kennis over het onderwijs en bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het kind.

Leraar basisonderwijs worden?

Student Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) in de leeshoek met jongensAls leraar op een basisschool zorg je ervoor dat kinderen talenten ontdekken. Je biedt een basis waarmee ze kunnen functioneren in de maatschappij, leert samenleven en kijkt open naar jezelf, de basisschoolpraktijk en je groep. Vanuit een onderzoekende houding kleur je je lessen in. Je bent je bewust van de verschillen tussen gezinnen waarin jouw leerlingen opgroeien en je sluit aan bij de veelkleurigheid en actuele ontwikkelingen in onze samenleving. Wat is bijvoorbeeld de rol van nieuwe media in het klaslokaal? Een vraag waar jij je straks mee bezighoudt.

De Pabo in Zwolle leidt je op tot waarde(n)volle en creatieve leraar

Jij wordt opgeleid tot een leerkracht met passie voor het onderwijs. Je wilt kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen en hen leert samenleven met anderen. Daarnaast word je opgeleid tot een waarde(n)volle leraar, omdat jij bijdraagt aan de vorming van kinderen vanuit jouw identiteit, waarden en levensbeschouwelijke visie. Jij gaat kinderen een goede basis geven om in de maatschappij te functioneren. We stimuleren je een eigen blik op mens en maatschappij te ontwikkelen en dit als leraar uit te dragen. Creatief, omdat we je straks uitdagen onderwijs te geven dat de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt, zodat jouw leerlingen zelf op onderzoek uitgaan. Daartoe stimuleren we vaardigheden als assertiviteit, creativiteit, sensitiviteit, flexibiliteit, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen.

Studieprogramma Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)

De Lerarenopleiding Basisonderwijs duurt 4 jaar. Je volgt eerst een basisprogramma. In het derde jaar kies je voor het profiel jongere- kind of oudere kind. Daarnaast kun je je in een halfjaar verdiepen in een onderwerp naar keuze, een zogenaamde minor. Vanaf het derde jaar is het ook mogelijk om te kiezen voor de beweegroute waarna je als Specialist Sportieve en Gezonde School aan de slag kunt. In het vierde jaar laat je in je eindstage en via praktijkgericht onderzoek zien dat je zelfstandig als leraar functioneert.

Jaar 1: je maakt kennis met de Pabo én basisschoolpraktijk

Je leert in het eerste jaar hoe je lesgeeft en verdiept je in pedagogiek, zoals in ontwikkelingspsychologie. Daarnaast krijg je les in de vakken die kinderen op basisscholen krijgen, zoals Nederlands en Engels. Bovendien loop je stage. In de eerste periode bereid je samen met je leerteam de stageactiviteiten voor. In periode twee, drie en vier loop je elke week een dag stage en per periode een hele week, zodat je alle weekdagen meemaakt.

Jaar 2: in toenemende mate zelfstandig voor de klas

Vanaf het tweede jaar van deze hbo-opleiding maken korte lesactiviteiten plaats voor langere perioden waarin jij verantwoordelijk bent voor een groep. Je loopt op de Pabo één dag in de week stage op een basisschool en daarnaast een week per periode, je verbetert je communicatieve vaardigheden op communicatiekamp en gaat op studiereis naar het buitenland.

Jaar 3: kies voor onder- of bovenbouw

Je loopt in het derde jaar twee dagen in de week stage in onder- of bovenbouw. De andere drie dagen volg je onderwijs op de opleiding, bestudeer je (onderwijs)theorieën, werk je aan opdrachten en bereid je je stage voor. Je kiest ook twee minors: uitstroomprofiel ‘Jonge kind’ of ‘Oudere kind’ en een minor die je zelf kiest.

Jaar 4: afstudeerstage

Tijdens de afstudeerstage draai je zestien weken lang mee in de dagelijkse praktijk van onder- of bovenbouw. Je staat drie dagen per week zelfstandig voor de klas, neemt deel aan vergaderingen en leerlingbesprekingen. In de laatste fase van de opleiding voer je bovendien een praktijkgericht onderzoek uit.

Een collegeweek op de Pabo

Student Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) met knutselende jongenEen collegeweek bij deze hbo-opleiding bestaat uit ongeveer 40 uur. Je hebt gemiddeld 5 dagen per week les op de Pabo, inclusief 18 contacturen en zelfstudie. Naarmate de studie vordert, heb je minder contacturen door stage(opdrachten). Je loopt in het eerste en tweede jaar een dag stage in de week, het derde jaar twee dagen en het vierde jaar drie dagen. 


Studiebegeleiding

Vanaf dag één krijg je begeleiding van een docent (leerwerkbegeleider) die je helpt keuzes te maken en met wie je kunt overleggen als je even vastloopt. Ook bespreek je je studievoortgang met hem en kijk je samen of je nog steeds op de juiste plek zit. Tijdens de stages word je begeleid door je leerwerkbegeleider, docenten en een coach op je stageschool. Zij spelen een belangrijke rol in de beoordeling van je leervorderingen tijdens je studie.

Een veelzijdig studieklimaat met ruimte voor ambitie

De Pabo heeft een eigen plek binnen de hogeschool, met eigen vaklokalen, een gezamenlijke ruimte (Zwolle) en een Pabo-lab. Studenten geven aan dat ze zich hier thuis voelen. Tegelijkertijd profiteren zij van de uitgebreide mogelijkheden die een grote hogeschool biedt op het gebied van sport en studie. De levensbeschouwelijke vorming (protestants-christelijk óf openbaar basisonderwijs) neemt daarnaast van oudsher een belangrijke plaats in. Ook kennen we enkele speerpunten als de beweegroute en en stimuleren we diverse leeractiviteiten op het vlak van techniek en wetenschap via TechnoDiscovery.

Goede integratie tussen opleiding en praktijk

De Lerarenopleiding Basisonderwijs in Zwolle werkt samen met een regiegroep van bestuurders en een platform van schoolopleiders die zorgen voor een goede integratie tussen de praktijk en de opleiding. Beide groepen vertegenwoordigen veertien stichtingen uit de regio Zwolle (bijna honderd basisscholen) waar convenanten mee zijn afgesloten over Samen Opleiden. Vier keer per jaar overlegt de lerarenopleiding met deze twee groepen.

De volgende stichtingen zijn convenantpartner:

1. Vivente (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs), Zwolle
2. OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio), Zwolle
3. IRIS (Schoolvereniging christelijk primair onderwijs), Kampen
4. PCBO (Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs), Voorst
5. Stichting ‘Ieder kind telt’ (christelijk primair onderwijs), Hellendoorn
6. SCPO-NOP (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder), Emmeloord
7. SCOT (Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omstreken), Twenterand
8. Stichting Codenz (christelijk onderwijs), Dronten
9. PCBO (Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs), Apeldoorn
10. CBO Meilân (Stichting voor Christelijk Basis Onderwijs), Heerenveen
11. PCBO (Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs), Meppel
12. Chrono (Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs), Hardenberg
13. PRICOH (Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs), Hoogeveen
14. Stichting Cambium, Heerde

Internationale focus

Wil je ervaring opdoen met onderwijs in het buitenland? Je kunt bijvoorbeeld de Windesheimbrede minor International sustainable development volgen en activiteiten opzetten of een onderzoek uitvoeren op een basisschool, zoals in Suriname of Gambia. Je gaat in je tweede jaar, als onderdeel van het programma op studiereis.

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma dsedw2

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse haalt.

Wij bieden de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) ook aan in Almere.