Universitaire Pabo

Tweede jaar en verder

Vanaf het tweede jaar van de Universitaire Pabo vindt verdieping plaats en leer je (nog) meer over lesgeven, onderwijskunde en pedagogiek.

Thema’s Pabo

Thema Globale inhoud 
Kind en omgeving Je bestudeert de rol die de omgeving speelt in de ontwikkeling van kinderen
Omgaan met verschillen Je leert meer over passend onderwijs
Hoe kinderen leren Je verdiept je verder in didactiek
Naar de brede school Je buigt je over samenwerkingsvraagstukken en schoolverbreding

Daarnaast blijf je stage lopen op een basisschool

Vakken Pedagogische wetenschappen

Ook het tweede jaar heeft een algemeen karakter. Je verdiept je in pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, filosofie, methodologie én statistiek. In het derde jaar richt je je op het onderwerp van je afstudeeronderzoek en besteed je aandacht aan orthopedagogiek, onderwijskunde en curriculumstudies. In het laatste jaar van je studie ga je nader in op onderwijs en levensbeschouwing en de invloed van nieuwe media op kinderen.

In het tweede jaar volg je vakken als:

  • Studente Universitaire Pabo met twee leerlingen op bankde onderzoekende leerkracht   
  • filosofie en pedagogiek 
  • interviewvaardigheden
  • samenleving, opvoeding en onderwijs
  • meten en diagnostiek 1
  • methodologie 2
  • statistiek 2

Bekijk de vakken in het derde en vierde jaar op de website van de VU

Afstuderen

Het vierde jaar rond je af met een stage op een school en een afstudeeronderzoek aan de VU. Zestien weken lang draai je mee in de onderwijspraktijk. Je staat drie dagen per week zelfstandig voor de klas, neemt deel aan vergaderingen, leerlingbesprekingen en ouderavonden. Ook werk je in het laatste jaar van Pedagogische wetenschappen aan je bachelorthesis. Het onderzoek voer je zo veel mogelijk uit op je stageschool. Rond je stage, onderzoek, eindportfolio, werkstukken en tentamens en de landelijke kennistoetsen taal en rekenen met een voldoende af, dan ben je afgestudeerd. 

  • Je kunt bijvoorbeeld tijdens je eindstage studiebegeleiding verzorgen aan leerlingen met een stoornis uit het autistisch spectrum en hier onderzoek naar doen

Na het afronden van de Lerarenopleiding Basisonderwijs mag je jezelf Bachelor of Education noemen. De studie Pedagogische wetenschappen levert je de titel Bachelor of Science op.