Universitaire Pabo

Praktijk

Tijdens de stages die je loopt, koppel je de theorie van de opleiding aan de praktijk van de basisschool en ben je écht bezig met lesgeven.

Stage

Studente Universitaire Pabo met boek op schoot voor kringgesprekPer periode van tien weken loop je acht dagen stage, waarin je uitgebreid kennismaakt met je toekomstige werkveld. Je leert omgaan met kinderen en je verdiept je in hoe ze zich ontwikkelen. Ook leer je tijdens deze stages hoe je kunt samenwerken met collega’s, ouders en externe partijen.

In de eerste periode van het derde jaar van de Universitaire Pabo mag je zelf een stageplek kiezen, zolang de plek maar past binnen het pedagogische werkveld. Denk aan een stageplek in het speciaal onderwijs, een (educatief) museum of opvoedkundig bureau.

Ivenja en Jarissa, oud-studenten: 'Stage lopen het leukste onderdeel van de studie'

Ivenja en Jarissa, studenten van de Universitaire Pabo'We vinden het allebei interessant om met kinderen te werken en te leren hoe ze zich ontwikkelen. Stage lopen vinden we het leukste onderdeel van de studie. We hebben al voor verschillende groepen gestaan. Alle leerlingen erkennen je gelijk als juf. Wat we op de opleiding leren onthouden we beter, omdat we het tijdens de stage zelf moeten doen. De twee opleidingen verschillen qua opzet van elkaar. Op de VU in Amsterdam krijgen we vooral theorie en op de Pabo leren we praktische vaardigheden. We vonden het in het eerste jaar soms wel lastig om daartussen te switchen. Naarmate de studie vordert, gaan we echter meer verbanden zien.’

Sociale en communicatieve vaardigheden

Gedurende de stages op een basisschool ontwikkel je je sociale en communicatieve vaardigheden, bijvoorbeeld door met collega's en ouders samen te werken. Daarnaast werk je aan je opvoedkundige vaardigheden en ontdek je hoe je de kinderen het best les kunt geven in de basisschoolvakken.