Universitaire Pabo

Eerste jaar

Je leert lesgeven in de verschillende basisschoolvakken en hoe je met kinderen omgaat. Maar wat leer je nog meer op de Universitaire Pabo?

Pabodeel van de Universitaire Pabo

De Pabo volg je in Zwolle en je volgt qua inhoud in grote lijnen het reguliere programma. In dit deel staan de vaardigheden centraal die nodig zijn om het beroep van leraar uit te kunnen oefenen. De volgorde van vakken en de clustering ervan zijn echter niet identiek. Het Paboprogramma bestaat uit twee leerlijnen: vakinhoud en vakdidactiek én praktijk (stage). Je werkt in groepen, bereidt je voor op je stage, krijgt ondersteuning via studieloopbaanbegeleiding en volgt colleges. Eén dag is roostervrij, zodat je aan opdrachten kunt werken (zelfstudie). In de week dat je stage loopt, heb je geen roostervrije dag. Je volgt bij deze studie geen minors.

Bekwaamheidseisen

Vakinhoudelijk bekwaam

Vakdidactisch bekwaam

Pedagogisch bekwaam.

 Op de Pabo volg je de vakken waarin kinderen op de basisschool onderwezen worden, dit zijn:

 • Nederlands
 • rekenen
 • wereldoriëntatie: natuuronderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis en techniek
 • kunstvakken: muziek, dans/drama en beeldend onderwijs
 • schrijven
 • Engels
 • levensbeschouwing

Daarnaast loop je stage op een basisschool   

VU-onderdeel Pedagogische wetenschappen

Ook reguliere Pabostudenten volgen vakken in pedagogiek, maar jij volgt dit op de VU. Hier breng je het eerste jaar ongeveer twaalf tot veertien uur per week door met hoorcolleges, werkgroepen of practica. Ook dit is een aangepast programma, maar de meeste vakken volg je met studenten Pedagogische wetenschappen en soms met studenten Psychologie (statistiek). Hierdoor kom je in aanraking met opvoedingsvraagstukken buiten het onderwijs en ontwikkel je een bredere visie. Het eerste jaar is een inleiding in de pedagogiek en bestaat uit twee leerlijnen: theorie en onderzoeksmethoden. Ook worden centrale pedagogische thema's belicht.

Studente Universitaire Pabo kijkt met leerling naar wereldbolJe volgt op de VU vakken als:

 • gezin, opvoeding en hulpverlening voor UP        
 • inleiding pedagogiek
 • leerling, onderwijs en begeleiding
 • ontwikkelingspsychologie voor pedagogen
 • methodologie 1
 • statistiek 1 

Bekijk ook het programma van de Universitaire Pabo op de site van de VU

Bindend Studieadvies

Als student bij Windesheim en de VU krijg je aan het eind van je eerste jaar een studieadvies. Dit advies zegt iets over jouw geschiktheid voor de opleiding. Bij een positief advies kun je door naar het tweede jaar. Als je in het eerste jaar minder dan 56 studiepunten haalt, krijg je een negatief advies en kun je ‒ door de hieraan verbonden afwijzing ‒ niet verder met je opleiding. Elk jaar omvat circa 70 studiepunten (ECTS). De Universitaire Pabo omvat in totaal 270 studiepunten (dus 30 studiepunten meer dan een reguliere bachelor). Je moet in het eerste jaar op de VU 30 studiepunten (ECTS) van Pedagogische wetenschappen halen om de Universitaire Pabo te mogen voortzetten. Ook moet je in 2 jaar je propedeuse afronden. Op de Pabo dien je 26 studiepunten te halen.

Taal, rekenen en wiskunde

Studente Universitaire Pabo helpt leerling met tabletAan het eind van het eerste jaar moet je op de Pabo bovendien de Citotoets rekenen (WisCAT) hebben behaald en maak je een basiskennistoets taal. Heb je moeite met taal of rekenen, onderzoek dan tijdig je opties om je kennis bij te spijkeren. Alle eerstejaars maken in september aan de VU een wiskundetoets. Hieruit kan advies volgen om je kennis bij te spijkeren in verband met onder meer statistiek. Ook leg je een VU-taaltoets Nederlands af. Haal je deze niet, volgt een bijspijkercursus. Methodologie en statistiek vormen een (berucht) struikelonderdeel. De VU biedt je echter een samenhangend programma aan, met veel werkgroepen en begeleiding. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je er alleen voor staat.