Universitaire Pabo

Inhoud opleiding

Naast lesgeven bekwaam je je tijdens de Universitaire Pabo in het opzetten van onderzoek met als doel het onderwijs te verbeteren.

Leren lesgeven, leren onderzoeken én stage lopen

Logo van de VUDe Universitaire Pabo is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en Windesheim in Zwolle. Je volgt deze academische Pabo-opleiding op drie locaties: Pedagogische wetenschappen aan de VU in Amsterdam, in Zwolle bezoek je de Pabo van Windesheim en de derde locatie is je stageschool. Je inzet tijdens de opleiding wordt tot slot beloond met twee bachelordiploma's: een Bachelor of Education én een Bachelor of Science.

Waarom de Universitaire Pabo?

Heb je een vwo-diploma op zak? Wil je straks leerkracht worden in het basisonderwijs, maar wil je naast beroepsvaardigheden ook een wetenschappelijke achtergrond ontwikkelen? Dan is de Universitaire Pabo iets voor jou: een combinatie van Pedagogische wetenschappen en de beroepsgerichte Pabo. Je wordt in 4 jaar opgeleid tot een onderzoekende leerkracht met een meerwaarde voor het onderwijs. Naast lesgeven bekwaam je je tijdens de Universitaire Pabo in het opzetten van onderzoek met als doel het onderwijs te verbeteren.

Studieprogramma Universitaire Pabo

Student Academische Pabo met tabletDe Pabo is gericht op de praktijk. Per periode loop je acht dagen stage op een basisschool. Zo maak je direct al kennis met je toekomstige werkveld. In het derde jaar mag je zelf een stageplek kiezen, als de plek maar past binnen het pedagogische werkveld, zoals in het speciaal onderwijs of een museum. Het onderdeel pedagogiek volg je in Amsterdam bij de studie Pedagogische wetenschappen aan de VU. Je bestudeert de theorie en onderzoekt waaruit een goede opvoeding, goed onderwijs en goede hulpverlening bestaat.

Jaar 1: van didactiek tot praktijk en van theorie tot onderzoeksmethoden

De Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) volg je in Zwolle en je volgt qua inhoud in grote lijnen het reguliere Paboprogramma. De volgorde van vakken en de clustering ervan zijn echter niet identiek.

Het programma in het eerste jaar bestaat uit twee leerlijnen: vakdidactiek en vakinhoud (de schoolvakken waarin kinderen les krijgen) én praktijk (stage). Concreet betekent dit dat je je verdiept in het reken- en taalonderwijs op de basisschool, de kunstvakken en het schrijfonderwijs. Ook maak je kennis met de manier waarop levensbeschouwing een rol speelt op basisscholen. Het VU-studieprogramma in het eerste jaar is opgebouwd uit twee leerlijnen: theorie en onderzoeksmethoden. Dit jaar vormt een inleiding in de pedagogiek.

Jaar 2: verdieping

Op de Pabo heb je in het eerste jaar al stage gelopen en vanaf het tweede jaar maken korte lesactiviteiten in toenemende mate plaats voor langere perioden waarin jij meer en meer zelfstandig verantwoordelijk bent voor een groep. Ook het tweede jaar van de opleiding aan de VU heeft net als het eerste jaar een algemeen en oriënterend karakter en je volgt vakken als de onderzoekende leerkracht; statistiek; en filosofie en pedagogiek.

Jaar 3: zelf je stageplek kiezen

In de tweede periode van het derde jaar mag je zelf een stageplek kiezen, zolang de plek maar past binnen het pedagogische werkveld. Denk bijvoorbeeld aan een stageplek in het speciaal onderwijs, een opvoedkundig bureau of een museum. Op de VU besteed je aandacht aan onder meer orthopedagogiek en onderwijskunde en oriënteer je je al op het onderwerp van je afstudeeronderzoek.

Jaar 4: afstuderen

In het vierde jaar van de Pabo studeer je af met een stage op een basisschool. Zestien weken lang draai je mee in de dagelijkse onderwijspraktijk. Je staat drie dagen per week zelfstandig voor de klas. In het laatste VU-jaar ga je nader in op de invloed van nieuwe media op kinderen en jongeren, levensbeschouwing in onderwijs en idealen in opvoeding. Daarnaast werk je aan je bachelorthesis waarmee je afstudeert.

Hoe ziet een collegeweek eruit bij deze academische Pabo-opleiding?

Een collegeweek bij de Universitaire Pabo bestaat gemiddeld uit 44 uur per week, waarvan 26 contacturen en 18 uur zelfstudie. Je hebt 2 dagen les in Zwolle en een roostervrije dag, zodat je thuis of op school aan verschillende opdrachten kunt werken. In de week dat je stage moet lopen, heb je geen roostervrije dag. Op de VU breng je het eerste jaar gemiddeld zo’n 12 tot 14 uur in de week door met hoorcolleges, werkgroepen of practica. Naarmate de studie vordert, heb je minder contacturen door de stage(opdrachten).

Locatierooster eerste en tweede jaar Universitaire Pabo
  Windesheim / stage / roostervrij VU in Amsterdam 
Maandag   x
Dinsdag x  
Woensdag x
Donderdag x  
Vrijdag  x  

Je volgt eigenlijk twee opleidingen. De studielast ligt hierdoor hoger: in totaal behaal je 270 studiepunten (ECTS). In reguliere bacheloropleidingen zijn dat 240 studiepunten in 4 jaar. Het is dus een intensieve opleiding. Maar omdat de twee opleidingen van begin tot het eind op elkaar zijn afgestemd − met een goede afstemming tussen en integratie van vakken − én met de broodnodige inzet van jouw kant is dat best te doen.

Studiebegeleiding op de Universitaire Pabo

Vanaf dag één krijg je begeleiding van een docent (leerwerkbegeleider) die je helpt keuzes te maken en met wie je kunt overleggen als je even vastloopt. Ook bespreek je je studievoortgang met hem en kijk je samen of je nog steeds op de juiste plek zit. Tijdens de stages word je begeleid door je leerwerkbegeleider en een coach op je stageschool. Zij spelen een belangrijke rol in de beoordeling van je leervorderingen tijdens je studie.

Het beste van twee werelden: onderwijs op hbo- én wo-niveau

Student Universitaire Pabo houdt kringgesprekWat de Universitaire Pabo zo bijzonder maakt, is het feit dat je twee opleidingen volgt die wij als één traject aanbieden. In het Pabodeel van de opleiding werk je aan je beroepsvaardigheden en maak je kennis met de praktijk door één dag per week stage in het primair onderwijs te lopen. Op de VU verdiep je je in theorie, in onderzoek en in academische vaardigheden. Kortom, je leert niet alleen hoe je een beroep uitoefent, maar ook hoe je het werkveld en beroep zelf bestudeert: met na afloop twee diploma’s als bonus.

Jouw meerwaarde als onderzoekende leerkracht

Door als ambitieuze student te kiezen voor twee opleidingen, beschik je straks over extra competenties. Naast vaardigheden die je als leraar opdoet op het vlak van lesgeven, verwerf je ook de knowhow om verbeteringen in het basisonderwijs te onderzoeken en deze (mede) tot stand te brengen. Je legt sneller de relatie tussen theorie en praktijk en je hebt kennis én inzicht om ‘passend’ onderwijs aan te bieden bij verschillen tussen of problemen met leerlingen. Kortom, je beschikt straks over de juiste bagage om het beste uit kinderen te halen.