Header verpleegkunde

Na je opleiding

De vraag naar zorg groeit. Daarom heb je met je hbo-diploma Verpleegkunde veel kansen bij instellingen in de gezondheidszorg.

Verpleegkundige in gesprek met oudere vrouw

Een spin in het web

Als verpleegkundige vind je de kwaliteit van het leven en het bieden van goede zorg belangrijk. Je biedt persoonsgerichte zorg in complexe situaties. Je bent dan de spin in het web. Je verleent zorg of regelt dat  de juiste zorg geboden wordt. Je overlegt daarbij altijd met zorgvragers en hun naasten zelf en met andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten of artsen. Dat doe je bijvoorbeeld in het ziekenhuis, maar ook in de thuiszorg of in kleinschalige woonvormen voor ouderen. Verder lever je een bijdrage aan het bevorderen van een gezond leven en richt je je op het voorkomen van ziekten of de verergering van gezondheidsproblemen. Goed verplegen op bachelorniveau betekent dan ook dat je persoonsgericht kan handelen, verpleegkundig leidershap kan tonen en kan innoveren. Na de opleiding ben je klaar om de zorg van vandaag en morgen als verpleegkundige in te richten.

Verplegen is persoonsgericht handelen, onderzoeken en je verpleegkundig leiderschap inzetten. Na de opleiding ben je klaar om de zorg van vandaag en morgen in te richten!

Verplegen is meer dan handelen alleen

Natuurlijk ben je straks opgeleid om persoonsgerichte zorg te bieden waar dat nodig is. Maar verpleegkunde is veel gevarieerder en complexer dan handelen alleen. Behalve medicatie regelen of een wond verbinden, leer je ook goede gespreksvoering toe te passen en advies te geven over het omgaan met en voorkomen van gezondheidsproblemen. Dat doe je vooral door kritisch te kijken wat er aan de hand is in een zorgsituatie. Daarnaast stimuleer en motiveer je collega’s om de zorgverlening op peil te houden volgens de laatste inzichten. Dit doe je allemaal in allerlei verschillende gebieden van de gezondheidszorg. Afgestudeerden van de bacheloropleiding Verpleegkunde zijn professionals die oneindig veel meer mogelijkheden hebben. Bijvoorbeeld in het werken met ouderen, de psychiatrie, verslavingszorg of de GGD. Het werkveld beperkt zich niet tot Nederland, een baan in het buitenland is ook mogelijk. Bijvoorbeeld als medewerker van Artsen zonder Grenzen of een baan in een van de gezondheidsinstellingen in de westerse landen.

Christa koos voor een baan in een Brits ziekenhuis na haar afstuderen
Lees de ervaringen van Christa

Jouw beroep als verpleegkundige

Met een hbo-diploma Verpleegkunde kun je alle kanten op. Enkele voorbeelden:

Wijkverpleegkundige bij de Thuiszorg

Jij indiceert en coördineert de zorg die mensen thuis ontvangen en je coacht collega’s.

Verpleegkundige in een woonvorm

Kleinschalig wonen voor ouderen: je realiseert gezamenlijke besluitvorming en biedt deskundige en persoonsgerichte zorg op basis van de laatste inzichten.

Verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis

Je houdt spreekuur op de polikliniek en verpleegt zieke mensen.

Zelfstandig casemanager

Je helpt patiënten bij het aanvragen van subsidies voor passende zorg.

Verpleegkundige in een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten

Je bent verantwoordelijk voor alle verpleegkundige zorg.

Kwaliteitszorgmedewerker in een ziekenhuis

Je verbetert de manier waarop de zorg georganiseerd is.

Sociaal verpleegkundige op het gebied van gezondheidsvoorlichting

Je geeft advies aan ouderen en jongeren, je verzorgt het spreekuur reizigerszorg en geeft reisadviezen, voorlichting en vaccinaties.

Verpleegkundige in de psychiatrie

Je begeleidt mensen met psychische problemen in een instelling, thuis of vanuit een gezondheidscentrum in de wijk.

Grote kans op werk

Met een bachelor-diploma Verpleegkunde kun je zo aan de slag! Door de vergrijzende samenleving, de vernieuwde technologie en beleid en regelgeving vanuit de maatschappij, is er genoeg vraag naar zorg en dus behoefte aan goed opgeleide verpleegkundigen. Een groot deel van de afgestudeerden vindt al binnen één maand een baan. Vooral in de wijkverpleging en zorg aan ouderen is de vraag naar goed opgeleide bachelor (hbo) verpleegkundigen groot. 

Door de profielen die wij je in het vierde jaar aanbieden, houd je nog alle kansen open. De kennis en vaardigheden die je tijdens je profiel opdoet maken je een sterke kandidaat die in allerlei gebieden van de gezondheidszorg aan de slag kan.

Nationale Onderwijsgids: "Goede tijden voor afgestudeerden uit de gezondheidszorg"

Verder studeren

Tijdens je opleiding kun je een premaster volgen. Zo kun je makkelijk doorstromen naar een universiteit. In de premaster leer je jezelf een wetenschappelijke manier van denken aan en doe je een onderzoek.

Premasters die je kunt volgen, zijn:

  • Gezondheidswetenschappen (in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam)
  • Verplegingswetenschap (in samenwerking met de Universiteit van Utrecht)
  • Zorg, ethiek en beleid (in samenwerking met de Universiteit van Humanistiek)

Advanced Nurse Practitioner

Na minimaal twee jaar werkervaring als verpleegkundige kun je ook een professionele masteropleiding volgen naast je werk, Advanced Nurse Practitioner. Met deze masteropleiding word je opgeleid tot verpleegkundig specialist. In de toekomst zal er steeds meer behoefte zijn aan deze functionarissen, omdat zij taken overnemen van de specialist of huisarts op het gebied van begeleiden en behandelen van patiënten.

Startsalaris

Als beginnend verpleegkundige op hbo-niveau kun je rekenen op een bruto salaris van minimaal zo’n € 1.790,- per maand. Dit kan oplopen tot ongeveer € 3.370,-. Wanneer je ook onregelmatig werkt, komt er een onregelmatigheidstoeslag bovenop je salaris. (Bron: YouChooz.nl)