Toegepaste Gerontologie

Toegepast Gerontoloog aan het woord

Anneke Nijhoff brengt thema's als wonen, zorg en dienstverlening bij elkaar. Waarom heeft ze voor dit werk gekozen? Lees haar verhaal.

Anneke Nijhoff is aandeelhouder en werkt bij de FAME Groep. Ze begeeft zich op het werkterrein van de toegepast gerontoloog.

'Al jong koos ik bewust om in de ouderenzorg te gaan werken. Vooral de zorg voor mensen met dementie had mijn belangstelling. Ik wasAnneke Nijhoff 30 jaar geleden al op zoek naar woonvormen die beter aansloten bij de behoefte van mensen. Want verpleeghuizen blijven instituten waar mensen worden opgenomen. Weg van thuis. Terwijl mensen met dementie herkenning en houvast nodig hebben om de eigen manier van leven te kunnen behouden. Ruim 10 jaar geleden besloot ik voor woningcorporaties te gaan werken. Beschermde woonvormen ontwikkelen als alternatief voor het verpleeghuis.

Nu ben ik aandeelhouder bij de FAME Groep. Opnieuw een bewuste keuze. In de overtuiging dat de omslag van verblijf naar wonen kan slagen als corporaties, zorgaanbieders en gemeenten het zelfstandig wonen van mensen met een beperking of hoge leeftijd vanzelfsprekend vinden. Ik nodig zorgorganisaties en woningcorporaties - twee verschillende werelden – en de gemeente uit om wijkgericht samen te werken. Dat is het werkterrein van de Toegepast Gerontoloog.

Trots ben ik op de beschermde woonvormen Mariëndaal en Eikenhorst in Groesbeek. Daar wonen mensen met een intensieve zorgvraag op een manier die bij hen past. Kijk maar op de website van de FAME Groep!'

Anneke Nijhoff