Toegepaste Gerontologie

Tweede jaar en verder

In het tweede jaar staat het Living Lab Goed Leven centraal: samen met ouderen in een wijk of dorp nieuwe diensten/producten ontwerpen.

 

Vakken in het tweede jaar

De vakken die je in het tweede jaar van de opleiding Toegepaste Gerontologie: Age friendly Design & Innovation krijgt, zijn een verdieping op het eerste jaar. Daarnaast ga je intensief aan de slag met het project LivingLab Goed Leven:

Semester 1 Semester 2 
 Thema intergenerationele innovatie  Thema Veroudering in internationaal perspectief
 • Living Lab: waarderend onderzoeken en co-creëren voor een leeftijdsvriendelijke samenleving  
 • Diversiteit en veroudering 
 • Waarde(n)volle professional: Ethiek en Reflectie 
   
 • Living lab: leeftijdsvriendelijk innoveren en ondernemen  
 • Internationale studiereis
 • Beleid & veroudering 
 • Waarde(n)volle professional: Visie en Verdieping 
   

LivingLab

We willen allemaal een goed leven, ook op hogere leeftijd. Maar wat is dat nou eigenlijk: goed leven? En wat is er nodig om een goed leven te kunnen (blijven) leiden? Het zijn belangrijke vragen in een wereld waarin we steeds langer (samen)leven. In het LivingLab slaan seniore burgers, professionals, onderwijs en de overheid een heel collegejaar de handen ineen om samen te zoeken naar antwoorden en oplossingen.
Lees het artikel over het LivingLab Dalfsen

In het LivingLab vorm je samen met ouderen een onderzoeks- en innovatieteam.  Je start met een vernieuwende manier van onderzoek doen naar Goed Leven. Bijzonder aan onze manier van onderzoek doen is dat de ouderen medeonderzoekers zijn in plaats van alleen ‘onderwerp’ van onderzoek. In de loop van het LivingLab worden de teams uitgebreid met professionals en studenten van andere opleidingen. Er ontstaan echte innovatieteams die door slimme samenwerking het beste van alle teamleden naar boven weten te brengen. Dit zorgt voor producten die niet alleen het verschil maken, maar ook kansrijk zijn op de markt. 
Lees het artikel in 'Jij en Overijssel' over het LivingLab

Stage in het derde jaarStudente en oudere vrouw werken samen

In je derde studiejaar volg je een minor naar keuze en loop je stage bij een bedrijf of organisatie. Je stage is hét moment om te ontdekken hoe het er nu echt aan toegaat in de praktijk. Je ervaart of de functie die je voor ogen hebt ook echt bij je past. In deze stage ligt de nadruk op het meewerken en meelopen. Daarnaast werk je aan een kleine opdracht die je samen met de organisatie invult.
Lees meer over stages en stageplekken

Geef richting aan je studie: keuze voor een minor

Bij ons bepaal je voor een deel zelf hoe je je studie inricht. Je kiest daarom in het derde jaar een minor die past bij jouw interesse. Gedurende een half jaar kun je je op die manier nog beter voorbereiden op een functie die jij voor ogen hebt. Je kunt kiezen voor een premaster of uit minors zoals:

Innovations in an intergenerational society

Door het volgen van deze internationale en interdisciplinaire minor krijg je een brede en professionele kijk op het samenleven van de vele generaties in de huidige samenleving.

Zorgprocessen beter maken

Vanuit een bedrijfskundig perspectief kijk je naar de zorgverlening, zonder het patiëntenbelang uit het oog te verliezen.

Management: inspireren, motiveren

Vaak ben je niet alleen geïnteresseerd in een bepaald vakgebied, maar ook in de mensen die erin werken. Je leert hoe je zelf het beste kunt presenteren, hoe je functioneringsgesprekken voert, maar ook hoe je mensen aanstuurt en tot een goede besluitvorming en draagvlak komt.

De kunst van het adviseren

Als adviseur kom je voortdurend in aanraking met mensen die verschillende belangen hebben. In deze minor leer je hoe je hier mee om kunt gaan. Je volgt naast vakken ook trainingen op het gebied van adviesvaardigheid.

Human Resource Development: trainen en coachen

In je werk krijg je te maken met het coachen van medewerkers, collega’s en ouderen. Je leert hoe je coachings- en trainingstrajecten kunt ontwikkelen en uitvoeren.

Minors van andere opleidingen

 • Business Management
 • Event Management
 • Human Resource Development

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om er voor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Minors in het buitenland

De opleiding Toegepaste Gerontologie werkt nauw samen met vergelijkbare opleidingen in het buitenland. Er zijn mogelijkheden om te studeren in Portugal, Finland, Duitsland en Canada. 

 

Praktijkgericht onderzoek

Onderzoek is bij de opleidingen van Windesheim een belangrijk onderdeel van de leeromgeving. Bij onze opleiding kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe diensten die we ontwikkelen ook goed aansluiten op de behoeften van ouderen in de praktijk. Je houdt je daarom bezig met relevante praktijkopdrachten en soms werk je een opdracht uit via je stage. Dit onderzoek vindt plaats binnen de onderzoeksopdracht van bijvoorbeeld het Windesheimlectoraat ‘Innoveren met Ouderen’ of een ander lectoraat binnen of buiten Windesheim.

Afstuderen

Je studeert af op een advies én een ontwerp voor een leeftijdsvriendelijke dienst/product voor één of meerdere organisaties óf voor je eigen onderneming. Je laat dit jaar zien wat je de afgelopen jaren hebt geleerd en welke kennis en vaardigheden je in huis hebt. Je brengt dan al je kennis en vaardigheden in de praktijk die je de eerste drie jaren hebt geleerd door in co-creatie met oudere mensen en andere belanghebbenden een innovatief en leeftijdsvriendelijk product of dienst te ontwikkelen via onderzoek en Design Thinking. Daarvoor is het belangrijk dat je kritisch bent over bestaande diensten en producten voor oudere mensen, met andere disciplines samenwerkt (denk bijvoorbeeld aan studenten van Industrieel Product Ontwerp, IT of business-opleidingen) en je creativiteit en out-of-the-box-capaciteiten tot uiting laat komen in een innovatief ontwerp van een leeftijdsvriendelijk product of dienst. Ook maak je een ontwikkeling door op het gebied van persoonlijk leiderschap. Je leert hoe jij jouw talenten en kwaliteiten kunt gaan inzetten als hbo-professional.

Eigen onderneming

Een aantal studenten start tijdens de studie met een eigen onderneming. Zo traint en adviseert een student vanuit haar eigen bedrijf organisaties zoals banken en supermarkten om dementievriendelijk te werken. Een andere student richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met informatie over hulpmiddelen en diensten. Windesheim biedt je uitstekende faciliteiten voorjonge ondernemers in de vorm van coaching door ondernemers, flexibele mogelijkheden om studie en je eigen onderneming goed te combineren en diverse workshops, kroegcolleges en evenementen.