Toegepaste Gerontologie

Praktijk

Al vanaf het begin ontdek je het werkveld van de toegepast gerontoloog. In het derde jaar loop je 20 weken stage.

Praktijkopdrachten

Je werkt tijdens de opleiding aan innovatie-opdrachten voor de praktijk mét ouderen samen. Je schrijft bijvoorbeeld samen met een oudere een toekomstbeeld, ontwerpt voor verschillende opdrachtgevers uit de praktijk (denk aan woningcorporaties, gemeenten, zorgaanbieders, reisbranche) innovatieve diensten en producten.

Veel (praktijk)opdrachten doe je met en voor ouderen. LivingLab Goed Leven, het project dat in het tweede jaar centraal staat, is hier een goed voorbeeld van. Bekijk het filmpje hieronder!



Stage

Voorbeelden van stageplekken: Landal, Schiphol, woningcorporaties, fitness-bedrijven, gemeenten, planontwikkelaars die nieuwe woonconcepten ontwikkelen, Nutricia: medische voeding voor kwetsbare ouderen, de hulpmiddelenindustrie, reisorganisaties, digitale sociale marktplaatsen voor hulp vragen en geven, innovatieve zorg- en welzijnsorganisaties, ziekenhuizen die mantelzorg- en seniorvriendelijk willen werken en uitzendbureaus voor 65-plussers.

Eigen onderneming

Een flink aantal studenten start tijdens de studie met een eigen onderneming. Zo traint en adviseert een student nu vanuit haar eigen bedrijf organisaties zoals banken en supermarkten om dementievriendelijk te werken. Een andere student richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met informatie over hulpmiddelen en diensten. Windesheim biedt je uitstekende faciliteiten voorjonge ondernemers in de vorm van coaching door ondernemers, flexibele mogelijkheden om studie en je eigen onderneming goed te combineren en diverse workshops, kroegcolleges en evenementen.

Woningcorporatie

Je ontwikkelt voor een woningcorporatie een innovatief project waarbij wooncoaches ervoor zorgen dat oudere migranten langer thuis kunnen wonen.

Gemeente

Je adviseert een gemeente hoe zij oudere inwoners beter kunnen informeren én betrekken bij vernieuwende initiatieven in de wijk.

ICT

Je creëert nieuwe ICT- toepassingen waarbij sociale robots ervoor zorgen dat oudere mensen die aan dementie lijden langer thuis kunnen blijven wonen.

Basisschool

Je organiseert speciale lessen op basisscholen waarbij jong en oud met elkaar in contact komen en van elkaar kunnen leren en genieten.

Onderzoek werkgelegenheid 55-plussers

Je onderzoekt hoe 55-plussers die werkloos zijn beter begeleid kunnen worden in hun zoektocht naar een nieuwe baan.

Bedenken hoe je oude mensen in beweging krijgt

Je bedenkt creatieve manieren om eenzame oude mensen weer te bewegen tot nieuwe en betekenisvolle contacten met andere mensen.

 

Studente Toegepaste Gerontologie onderzoekt smaaktesten voor NutriciaJoanne, derdejaars: 'Inspirerende omgeving!'

Joanne liep stage bij Nutricia Research en ontwikkelde daar guidelines voor het opzetten van (smaak)testen in de ouderenzorg. Voor Joanne was dit een hele inspirerende omgeving om stage te lopen: “Het team waar ik deel van uit maak is een internationaal gezelschap. Dit maakt dat alle gesprekken en meetings in het Engels gaan. Ik heb daarnaast veel mogen leren over voeding en het opzetten van (smaak) testen.”

Lees meer over de stage van Joanne