Twee studenten

Inhoud opleiding

Toegepaste Gerontologie (Age friendly design & innovation) is gericht op jouw ontwikkeling tot een ondernemende professional en specialist in de leefwereld van ouderen.

Student opleiding Toegepaste Gerontologie en oudere man kijken naar laptopscherm

Meer ouderen dan jongeren

Niet eerder in de geschiedenis van de wereld was de toename van het aantal ouderen zo groot. Zeer binnenkort zijn er in Nederland meer 50-plussers dan jongeren. Meer oudere consumenten betekent dat de vraag naar producten, diensten en voorzieningen sterk zal veranderen. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een hoop uitdagingen, maar zorgt ook voor kansen voor bedrijven, ondernemers, producenten, overheden, zorgaanbieders en dienstverleners. Als toegepast gerontoloog kun je daarbij in verschillende functies een belangrijke rol spelen. Kansen zien en het lef hebben om ze te grijpen: dat leer je bij onze opleiding. Als toegepast gerontoloog richt je je op wensen en ideeën van ouderen en ben je gericht op kansen en mogelijkheden. Je geeft advies en ondersteuning en vergroot de mogelijkheden en zelfredzaamheid van senioren. Met jouw kennis en ondernemende houding vergroot je de levenskwaliteit van ouderen en zorg  je dat ze langer actief deelnemen aan de maatschappij.

Ouderen:  een ongekend potentieel 
In aantallen   Financieel

Nu: ruim 6 miljoen 50+
Waarvan 3,1 miljoen ouder dan 65 

Straks (2040): 7,3 miljoen 50+ (41%)
Waarvan 4,7 miljoen ouder dan 65

  • 80% totale Nederlandse vermogen 
  • 50% van de netto consumentenbestedingen 
  • 3/4 van alle nieuwe auto's per jaar 
  • 2 tot 3 x vakantie/jaar, besteding €1.500,- per keer 
  • gemiddelde spaarrekening: €50.000,- 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 

Studieprogramma hbo Toegepaste Gerontologie

Jaar 1: basiskennis, - vaardigheden, projecten

In het eerste jaar volg je vakken, gericht op kennis over veroudering in relatie tot thema’s als arbeid, wonen, zorg en welzijn. Ook de ontwikkeling van je communicatieve vaardigheden is vanaf het eerste jaar heel belangrijk. En we besteden veel aandacht aan de techniek van het rapporteren, presenteren, adviseren, coachen en voorlichten. Ook het opstellen, uitvoeren en beoordelen van praktijkgericht onderzoek behoren tot de vaardigheden waarmee je in het eerste jaar mee aan de slag gaat.

Jaar 2: basisvaardigheden, praktijkopdrachten en studiereis

De basisvaardigheden die je in het eerste studiejaar hebt ontwikkeld, bouw je vanaf het tweede jaar verder uit. Je werkt in een living lab samen met ouderen aan het thema ‘het goede leven’ en bedenkt samen welke innovaties nodig zijn om het goede leven te ondersteunen. Tevens maak je in het tweede jaar met je groepsgenoten en een aantal docenten een studiereis naar het buitenland. 

Jaar 3 en 4: stage, onderzoek en afstuderen

In je derde jaar loop je een stage in een bedrijf of organisatie en volg je een keuzeminor. In het vierde jaar breng je dan alle kennis en vaardigheden die je de eerste drie jaren hebt geleerd in de praktijk doorin co-creatie met oudere mensen en andere belanghebbenden een innovatief en leeftijdsvriendelijk product of dienst te ontwikkelen.

Let op: de opleiding Toegepaste Gerontologie houdt voortdurend de ontwikkelingen in het werkveld in de gaten en past - zo nodig - het opleidingsprogramma hierop aan. Dat kan betekenen dat de opbouw van je studie er tegen die tijd anders uitziet dan hieronder beschreven.

Een gemiddelde collegeweek

Per week werk je ongeveer 16 tot 20 uur aan het vergroten van je kennis en vaardigheden in colleges, werkgroepen, projecten en andere werkvormen. Daarnaast ben je ongeveer 20 uur zelfstandig bezig met zelfstudie en voorbereiding.

Cocreatie: samen met andere professionals

Waar je na je studie ook terecht komt, je bent een teamplayer die samen met oudere burgers en professionals uit andere disciplines, nieuwe producten en diensten bedenkt, ontwerpt, maakt en implementeert (cocreëert). Het samenwerken en het kunnen verbinden van mensen met elkaar vinden we bij de opleiding erg belangrijk.

Cocreatie: samen met ouderen

Ouderen worden op diverse manieren betrokken bij ons onderwijs. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld als medestudent (senior in de klas) en als gastspreker. In vakken waar je communicatieve en onderzoeksvaardigheden aanleert, zoals het afnemen van interviews en enquêtes, oefen je dat met ouderen. Zij hebben ook een beoordelende rol bij voorstellen voor afstudeeronderzoek, waarbij ze kritisch kijken of het perspectief van de oudere voldoende is meegenomen. En ouderen zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe vakken en het ontwikkelen van ons landelijke opleidingsprofiel. Onze studenten vinden het heel inspirerend dat ouderen zo nauw betrokken zijn bij de opleiding.

Ondernemen en innoveren

Vergrijzing treft alle commerciële en sociale ondernemingen, overheden, belangenbehartigers en welzijns- en zorgaanbieders. Toch zijn veel bedrijven en organisaties zijn nog niet helemaal doordrongen van deze aardverschuiving: 70% van de bedrijven en organisaties nog onvoldoende voorbereid op een toekomst waarin die vergrijzing van hun klantenbestand nog veel groter wordt. Als toegepast gerontoloog kun jij hier een grote rol in spelen. Daarom zijn de onderwerpen Ondernemen en Innoveren verweven in de hele opbouw van de studie en komen ze regelmatig aan bod.

Studiebegeleiding

Je krijgt tijdens studentbegeleiding begeleiding op maat te. Binnen de studie Toegepaste Gerontologie (Age friendly design & innovation) werken we met vaste koppels van student en studentbegeleider. Je kiest daarbij zelf door wie je begeleid wilt worden. Studentbegeleiding is geen apart vak binnen de opleiding, maar zien we als een persoonlijke en professionele relatie.

Lees meer over studiebegeleiding

Internationale focus

De hbo-opleiding Toegepaste Gerontologie heeft een sterke internationale focus: docenten zijn actief binnen Europese en internationale netwerken van gerontologisch onderzoek en onderwijs, we gebruiken voorbeelden van innovaties uit het buitenland en nemen internationale literatuur op in het lesprogramma. In het eerste jaar doe je mee met de internationale week van het domein Gezondheid en Welzijn, in het tweede jaar maken we een internationale studiereis die studenten en docenten samen organiseren. Je ziet en ervaart dan hoe ze in andere landen omgaan met verouderingsvraagstukken, neemt een kijkje in de keuken van hun welzijns- en zorgorganisaties en gaat op bezoek bij innovatieve bedrijven.  In jaar 3 en 4 zijn er mogelijkheden om stage te lopen in het buitenland, een internationale minor te volgen of af te studeren in het buitenland.

Tweedejaarsstudenten gingen begin 2017 naar Portugal en maakten daar een leuk filmpje van!

Bekijk het filmpje over het bezoek aan Portugal van de studie Toegepaste Gerontologie

Enthousiaste en ervaren docenten

Onze docenten hebben een zeer diverse achtergrond en werkervaring in het werkveld. Gastdocenten zorgen voor een extra dimensie. De opleiding is (nog) relatief klein en het contact met de docenten is heel direct. Ze staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden of om met je mee te denken tijdens opdrachten. Ze geven je de kans om je optimaal te ontwikkelen en coachen je hierbij.

Studievereniging Vitae

Direct je medestudenten leren kennen? Word dan lid van onze studievereniging Vitae. Vitae organiseert voor studenten uit zowel het eerste, tweede, derde als vierde leerjaar verschillende activiteiten. Dat kunnen sportieve of gezellige activiteiten zijn, maar ook bijvoorbeeld lezingen. Vitae is Latijn voor ‘leven’ en deelname aan de activiteiten is het een verrijking en uitbreiding van je studie. Bestuurlijke taken uitvoeren of deelnemen aan een commissie is ook een mogelijkheid die Vitae biedt. Een extraatje op je cv en een ontwikkeling voor jezelf.    

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse haalt.

Harmen volgde het Honours Programme Social Innovation. Nieuwsgierig over zijn ervaringen? Bekijk dan het filmpje.

Borging Kwaliteit

Hbo Toegepaste Gerontologie heeft een Werkveld Advies Commissie (WAC) die ervoor zorgt dat er een goede samenhang is tussen de praktijk en de opleiding. In deze commissie nemen professionals  zitting die het brede werkgebied vertegenwoordigen van de toegepast gerontoloog, waaronder onze preferred partners Fame, een multidisciplinair planontwikkelbedrijf gespecialiseerd in complexe huisvestingsprojecten en Landstede Welzijn,  maar ook JOW! Nederland, een innovatieve sociale onderneming die jongeren en ouderen bij elkaar brengt en een alumna (afgestudeerde toegepast gerontoloog).