Toegepaste Gerontologie

Inhoud opleiding

In de Bachelor of Science Toegepaste Gerontologie: Age friendly Design & Innovation leiden we jou op tot dé innovatieprofessional én designer van de toekomst. Een toekomst waarin we steeds ouder worden.

Student opleiding Toegepaste Gerontologie en oudere man kijken naar laptopscherm

Meer ouderen dan jongeren

Kinderen die nu geboren worden, hebben grote kans om 100 jaar of ouder te worden! Nederland telt nu al ruim 3 miljoen ouderen en over 20 jaar zijn dat er meer dan 4 miljoen. Vergrijzing is één van de grootste en meest ingrijpende trends die onze wereld kent. De vraag naar nieuwe producten en diensten die aansluiten bij de behoeften en wensen van ouderen zal de komende jaren steeds groter worden.

Er zijn designers nodig die weten hoe ze sámen met oudere mensen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden nieuwe producten en diensten ontwerpen. Bij de opleiding Toegepaste Gertontologie worden deze age friendly designers opgeleid. 

Learning to be Life Changing in an Aging World 

De oudere van nu is niet meer de oudere van gisteren. Toch zijn veel producten en diensten gebaseerd op een gedateerd beeld van ouderen waarin geraniums en bingo de hoofdrol lijken te spelen. Daarom zijn er dringend slimme, creatieve en ondernemende professionals nodig die anders durven denken en doen. Professionals die kansen en uitdagingen zien voor alle sectoren: reizen ontwikkelen voor de nieuwe oudere reiziger, slimmer thuis wonen met technologie, met videogames mensen meer laten bewegen, nieuwe meergeneratiewoonvormen opzetten, trainingen ontwerpen om eenzaamheid te verminderen, innovaties bedenken voor zorgaanbieders… en nog veel meer. Bij ons leer je hoe je life changing kunt zijn in ‘an aging world’!

Age-friendly Design & Innovation

illustratie leeftijdsvriendelijke omgevingWat is dat, age-friendly? Een leeftijdsvriendelijke omgeving is een omgeving waar ouderen prettig kunnen (blijven) wonen en die hen ondersteunt om de activiteiten te ondernemen die voor hen het leven waardevol maken. Een omgeving die ouderen uitdaagt om te blijven bewegen. Een omgeving die het, ook voor ouderen, mogelijk maakt om de dagelijkse bezigheden zoveel mogelijk zelfstandig uit te blijven voeren. Een omgeving die veilig is. 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lanceerde de term Age Friendly al in 2007 als reactie op de toenemende vergrijzing in de wereld en de risico’s voor oudere mensen om buiten de samenleving te vallen. In hun model van ‘age-friendly communities’ kun je zien dat er veel verschillende manieren nodig zijn om de samenleving leeftijdsvriendelijk te maken. 

Brede opleiding

Dit model laat zien hoe breed onze opleiding is. Want als een ouder mens niet meer met de bus, trein of eigen auto kan rijden, kan hij ook niet meer makkelijk op bezoek bij familie en vrienden, boodschappen doen of naar de dokter en is hij steeds afhankelijker van anderen. En daar wordt een mens meestal niet gelukkiger van. Zou dan een zelfrijdende auto niet geweldig zijn voor deze man? Of als zij de snelle technologische en digitale ontwikkelingen niet kan bijbenen, is het best ingewikkeld als ze de belastingformulieren via internet moet invullen of moet opzoeken hoe hij hulpmiddelen kan aanvragen. Hoe mooi is het dan dat zij in een meergeneratiewoonvorm woont met studenten als haar buurvrouw, die in ruil voor een lagere huur de oudere buren helpt met dit soort dingen of klusjes in huis? Als toegepast gerontoloog buig je je over al die verschillende aspecten. En je kunt daarin dus ook heel mooi je eigen passie volgen en je studieprogramma daarop inrichten.

Design thinking

Design thinking is één van de belangrijke methodes waarin je je gaat bekwamen in deze opleiding. Het is de manier waarop architecten, kunstenaars en andere creatievelingen naar vraagstukken kijken. Een manier waarin de eindgebruiker centraal staat en waarin uitgegaan wordt van kansen en mogelijkheden. Design thinking is een verrassende manier om tot frisse, innovatieve oplossingen te komen. Het is dé manier om oplossingen te ontwerpen voor complexe verouderingsvraagstukken die niet met één dienst of product aangepakt kunnen worden, zoals eenzaamheid of langer thuis wonen. Met deze methode leer  je écht wenselijke oplossingen te ontwerpen voor ouderen, omdat je heel nauw met hen samenwerkt. Wij noemen dat cocreatie.

Kansen van vergrijzing & Lang Leven

Hoe vaak gebeurt het niet dat bedrijven, overheden en organisaties vóór ouderen denken bij het ontwikkelen en realiseren van diensten en producten. En dan blijken die niet aan te slaan. Raar? Nee, hoor. Bedrijven, overheden en organisaties kennen de doelgroep (nieuwe) ouderen – die ontzettend divers is – vaak niet goed. Ze zijn heel weinig echt in contact. En ze realiseren zich nog onvoldoende dat hun klanten steeds ouder worden. En dat terwijl er zoveel kansen zijn op het gebied van ontzorgen, verbinden, vergemakkelijken en leuker maken.

Ouderen:  een ongekend potentieel 
In aantallen   Financieel

Nu: ruim 6 miljoen 50+
Waarvan 3,1 miljoen ouder dan 65 

Straks (2040): 7,3 miljoen 50+ (41%)
Waarvan 4,7 miljoen ouder dan 65

  • 80% totale Nederlandse vermogen 
  • 50% van de netto consumentenbestedingen 
  • 3/4 van alle nieuwe auto's per jaar 
  • 2 tot 3 x vakantie/jaar, besteding €1.500,- per keer 
  • gemiddelde spaarrekening: €50.000,- 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 

Studieprogramma hbo Toegepaste Gerontologie

Jaar 1: basiskennis, - vaardigheden, projecten

In het eerste jaar volg je vakken, gericht op kennis over veroudering in relatie tot thema’s als arbeid, wonen, zorg en welzijn. Ook de ontwikkeling van je communicatieve vaardigheden is vanaf het eerste jaar heel belangrijk. En we besteden veel aandacht aan de techniek van het rapporteren, presenteren, adviseren, coachen en voorlichten. Ook het opstellen, uitvoeren en beoordelen van praktijkgericht onderzoek behoren tot de vaardigheden waarmee je in het eerste jaar mee aan de slag gaat.

Jaar 2: basisvaardigheden, praktijkopdrachten en studiereis

De basisvaardigheden die je in het eerste studiejaar hebt ontwikkeld, bouw je vanaf het tweede jaar verder uit. Je werkt in een living lab samen met ouderen aan het thema ‘het goede leven’ en bedenkt samen welke innovaties nodig zijn om het goede leven te ondersteunen. Tevens maak je in het tweede jaar met je groepsgenoten en een aantal docenten een studiereis naar het buitenland. 

Jaar 3 en 4: stage, onderzoek en afstuderen

In je derde jaar loop je een stage in een bedrijf of organisatie en volg je een keuzeminor. In het vierde jaar breng je dan alle kennis en vaardigheden die je de eerste drie jaren hebt geleerd in de praktijk doorin co-creatie met oudere mensen en andere belanghebbenden een innovatief en leeftijdsvriendelijk product of dienst te ontwikkelen.

Let op: de opleiding Toegepaste Gerontologie houdt voortdurend de ontwikkelingen in het werkveld in de gaten en past - zo nodig - het opleidingsprogramma hierop aan. Dat kan betekenen dat de opbouw van je studie er tegen die tijd anders uitziet dan hieronder beschreven.

Een gemiddelde collegeweek

Per week werk je ongeveer 16 tot 20 uur aan het vergroten van je kennis en vaardigheden in colleges, werkgroepen, projecten en andere werkvormen. Daarnaast ben je ongeveer 20 uur zelfstandig bezig met zelfstudie en voorbereiding.

Cocreatie: samen met andere professionals

Waar je na je studie ook terecht komt, je bent een teamplayer die samen met oudere burgers en professionals uit andere disciplines, nieuwe producten en diensten bedenkt, ontwerpt, maakt en implementeert (cocreëert). Het samenwerken en het kunnen verbinden van mensen met elkaar vinden we bij de opleiding erg belangrijk.

Cocreatie: samen met ouderen

Ouderen worden op diverse manieren betrokken bij ons onderwijs. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld als medestudent (senior in de klas), als gastspreker en als lid van het innovatieteam in het Living Lab Goed Leven in jaar 2. In vakken waar je communicatieve en onderzoeksvaardigheden aanleert, zoals het afnemen van interviews en enquêtes, oefen je dat met ouderen. En zij geven je ook een beoordeling hiervoor. Zij hebben een belangrijke rol bij voorstellen voor afstudeeropdrachten, waarbij ze kritisch kijken of het perspectief van de oudere voldoende is meegenomen. Onze studenten, docenten én het werkveld vinden het heel inspirerend dat ouderen zo nauw betrokken zijn bij de opleiding.

Studiebegeleiding

Je krijgt tijdens studentbegeleiding begeleiding op maat. Binnen de studie Toegepaste Gerontologie werken we met vaste koppels van student en studentbegeleider. Je kiest daarbij zelf door wie je begeleid wilt worden. Studentbegeleiding is geen apart vak binnen de opleiding, maar zien we als een persoonlijke en professionele relatie.

Lees meer over studiebegeleiding

Internationale focus

De hbo-opleiding Toegepaste Gerontologie heeft een sterke internationale focus: docenten zijn actief binnen Europese en internationale netwerken van gerontologisch onderzoek en onderwijs, gaan regelmatig naar congressen in het buitenland, we gebruiken voorbeelden van innovaties uit het buitenland en nemen internationale literatuur op in het lesprogramma. In het eerste jaar doe je mee met de internationale week van Windesheim, in het tweede jaar maken we een internationale studiereis die studenten en docenten samen organiseren. Je ziet en ervaart dan hoe ze in andere landen omgaan met verouderingsvraagstukken, neemt een kijkje in de keuken van hun welzijns- en zorgorganisaties en gaat op bezoek bij innovatieve bedrijven. Zo gingen we naar Brussel, Malta, Portugal, Finland, Duitsland en Zuid-Korea. 

In jaar 3 en 4 zijn er mogelijkheden om stage te lopen in het buitenland, een internationale minor te volgen of af te studeren in het buitenland. Manon liep stage in Australië, Rosa studeerde af op Aruba, Sander en Sybrit volgden een keuzeminor in Finland, Lars deed zowel zijn stage als zijn afstuderen in Seoul, Zuid-Korea en nog veel meer studenten gingen je voor.  Tweedejaarsstudenten gingen begin 2017 naar Portugal en maakten daar een leuk filmpje van!

Bekijk het filmpje over het bezoek aan Portugal van de studie Toegepaste Gerontologie

Enthousiaste en ervaren docenten

Onze docenten hebben een zeer diverse achtergrond en werkervaring in het werkveld. Gastdocenten zorgen voor een extra dimensie. De opleiding is kleinschalig en het contact met de docenten is heel direct. “Ze staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden of om met je mee te denken tijdens opdrachten”, zeggen studenten. Docenten geven je de kans om je optimaal te ontwikkelen en coachen je hierbij.

Studievereniging Vitae

Direct je medestudenten leren kennen? Word dan lid van onze studievereniging Vitae. Vitae organiseert voor studenten uit zowel het eerste, tweede, derde als vierde leerjaar verschillende activiteiten. Dat kunnen sportieve of gezellige activiteiten zijn, maar ook bijvoorbeeld lezingen. Vitae helpt je ook bij je studie met onderwijstips, samenvattingen en bijles. Vitae is Latijn voor ‘leven’ en deelname aan de activiteiten is het een verrijking en uitbreiding van je studie. Bestuurlijke taken uitvoeren of deelnemen aan een commissie is ook een mogelijkheid die Vitae biedt. Een extraatje op je cv en een ontwikkeling voor jezelf.

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse haalt. Tessa en Eva doen mee met het Honours Programme Technology & Society in een groep met studenten van allemaal verschillende studierichtingen.

Harmen volgde het Honours Programme Social Innovation. Nieuwsgierig over zijn ervaringen? Bekijk dan het filmpje.

Borging Kwaliteit

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Hbo Toegepaste Gerontologie. Wij werken nauw samen met het werkveld waardoor er een goede samenhang is tussen de praktijk en de opleiding. Daarnaast bespreken we ontwikkelingen in het werkveld en samenleving en de vertaling ervan in het onderwijs periodiek met de Klankbordgroep Ouderen en met Denktank 60+ Noord. Tot slot, maken we deel uit van het landelijk overleg Toegepaste Gerontologie samen met Fontys Hogescholen.