Social Work

Praktijk

Leren van en in de praktijk is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je doet praktijkopdrachten, loopt stage en studeert af in de praktijk.

Al vanaf het eerste jaar loop je stage. Het aantal dagen dat je stage loopt, neemt gedurende de opleiding toe. Je kiest telkens zelf je stageplek, vanaf jaar 2 afgestemd op het profiel waarin jij je specialiseert. In de jaarstagefase (jaar 3) loop je vier dagen per week stage en volg je een dag per week onderwijs en supervisie. Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Stage

Enkele voorbeelden van stageplekken:

Jeugdbescherming

Je helpt kinderen bij problemen in de thuissituatie zoals een (v)echtscheiding of een onveilige situatie. Je begeleidt ouders en doet er alles aan om het kind te beschermen en een veilige omgeving te bieden.

Een wijkteam

Je draait mee in een sociaal wijkteam om laagdrempelige hulp te bieden aan mensen in een wijk die met vragen of problemen zitten.

Vluchtelingenwerk

Je helpt vluchtelingen met de juridische procedures en met het opbouwen van een leven in Nederland.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Je helpt mensen met schuld-, huisvestings- en relatieproblemen en zorgt ervoor dat ze met inschakeling van netwerken zoals familie en vrienden weer zelfstandig kunnen functioneren binnen hun gezin.

Verslavingszorg of GGZ-instelling

Je komt als stagiaire in aanraking met verslaafden en psychiatrisch patiënten in zorgwekkende thuissituaties. Je opdracht kan bijvoorbeeld zijn om hen te bewegen en te overtuigen hulp te zoeken.

Buitenlandstage 

Het is ook mogelijk om stage te lopen in het buitenland.
Lees meer over ervaringen van studenten met stages in het buitenland

'Leuk om te ervaren dat onderzoek zin heeft’

Mirjam Oenema, vierdejaarsstudent, vertelt:

Mirjam Oenema

Onderzoek naar verbeterpunten

‘Ik mocht tijdens mijn stage samen met andere Windesheimstudenten een onderzoek doen naar mogelijke verbeterpunten van de samenwerking binnen het Sociale Kern Team in de gemeente Dalfsen. Ik was de enige student van Social Work (SPH) in het studenten-onderzoeksteam dat verder bestond uit studenten Verpleegkunde en Toegepaste Gerontologie.

'Kijk op werkelijkheid is veranderd'

Het viel me op dat we ieder vanuit een andere achtergrond redeneerden. Het idee om zorg te verlenen, te denken vanuit budgettaire mogelijkheden, levert bij hen al gauw een zorgproduct op. Bij Social Work ben je meer gewend om de grotere context van een cliënt erbij te betrekken. In feite vulden we elkaar dus mooi aan. Voor mij was het een hele leerzame ervaring en ik kan wel zeggen dat mijn kijk op de werkelijkheid is veranderd. Het leukste om te ervaren was dat ik merkte dat ons onderzoek zin heeft. Onze aanbeveling om van ieder Sociaal Kern Team een afgevaardigde op te nemen in de werkgroep van de gemeente werd overgenomen. Dat is een concrete stap naar betere samenwerking.’