Sociaal Werk in de Zorg

Inhoud opleiding

In twee jaar tijd leiden we je op tot zelfstandige en nieuwe sociaal werker, die zich richt op het werken met (kwetsbare) mensen die vaak door chronische problemen belemmeringen ervaren in hun dagelijks leven.

De wensen en mogelijkheden van diverse mensen in verschillende situaties staan centraal. Jij leert hoe je samen met hen (creatieve) Verpleegkundige in gesprek met oudere vrouwmogelijkheden kunt zoeken om het netwerk te benutten en participatie te vergroten. Je wordt gestimuleerd om een nieuwsgierige, ondernemende en onderzoekende houding te ontwikkelen. Na afronding van deze Associate degree ben jij een generieke sociaal werker en heb je expertise in het contact met je cliënt en zijn netwerk.

Studieprogramma

Tijdens de tweejarige opleiding kom je twee dagen in de week naar Windesheim en ben je twee dagen in de week werkzaam in de praktijk. Zo biedt deze Associate degree jou naast theoretische kennis ook ervaring met de praktijk. Op de dagen dat je lessen volgt krijg je geen losse vakken, maar werken we met een aantal kennisonderdelen en vaardigheden die je leert. Bij kennis kun je denken aan psychopathologie, psychologie, orthopedagogiek en sociologie. De vaardigheden die je onder andere leert zijn gespreksvaardigheden, maar ook reflecteren en profileren. Daarnaast leer je hoe je kunt samenwerken met de cliënt, met het netwerk, met je collega's en met de experts waarmee je te maken hebt. 

Eerste jaar

In het eerste jaar staan de wensen en mogelijkheden van diverse cliënten in verschillende situaties centraal. Je leert hoe je samen met jouw cliënt naar creatieve mogelijkheden kunt zoeken die je realiseert binnen de kaders van zelfregie en participatie. En je leert hoe je aan kunt sluiten bij ondersteuningsvragen van cliënten en hun omgeving en hoe je daarbij het netwerk kunt inzetten. 

Tweede jaar

In het tweede jaar gaat het om het ondersteunen van burgers, het netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers bij het realiseren van wensen en ondersteuningsvragen in zorg en welzijn. Samenwerken staat hierin centraal. Je leert ook hoe je  preventief te werk kunt gaan en zo een gezonde leefstijl kunt bevorderen. Verder ga je bezig met het zoeken naar vernieuwende ideeën zoals het toepassen van ICT. 

Praktijk

Er is veel verbinding met de praktijk. In totaal kom je twee dagen in de week naar Windesheim voor klassikale lessen en twee dagen in de week ben je aan het werk op je leerwerkplek. Dit kan een stageplek zijn (als je kiest voor de voltijdopleiding), maar dit kan ook je eigen werkplek zijn (als je kiest voor de duale variant van de opleiding) het uitgangspunt van het leren is de praktijk. 

Begeleiding

Tijdens de opleiding krijg je een studiecoach aangewezen. Deze coach ondersteunt je bij het ontwikkelen van studievaardigheden en houdt met jou je studievoortgang in de gaten. Hij is het eerste aanspreekpunt op de opleiding in geval van problemen, studievertraging, etc. Ook is hij jouw contactpersoon voor de praktijk. Daarnaast werk je veel samen met docenten, die je vanuit hun eigen expertise begeleiden in het behalen van de leeruitkomsten. Studente en oudere vrouw kijken naar I-pad

Toetsing

Jouw kennis en vaardigheden worden op verschillende manieren getoetst. Onder andere door het maken van een tentamen met meerkeuzevragen, door het doen van een assessment of groepsopdracht of het maken van een individueel productverslag. Ook vindt er toetsing in de praktijk plaats, gericht op jouw ontwikkeling als hbo-professional. 

Wat is een Associate degree?

De Associate degree (Ad) Sociaal werk in de Zorg is een erkende zelfstandige hbo-opleiding van 120 studiepunten. De opleiding duurt gemiddeld twee jaar. De opleiding leidt op voor een Associate degree diploma. Het is mogelijk om met dit diploma een vervolgstudie te doen bij een bacheloropleiding. Je kunt in twee jaar een bachelordiploma Social Work behalen binnen het profiel Zorg. Doorstromen naar een van de andere profielen binnen Social Work of naar de opleiding Verpleegkunde is ook mogelijk. Die opleidingstrajecten duren dan ongeveer 2,5 jaar.

Diverse studievormen

De Associate degree Sociaal Werk in de Zorg wordt in drie verschillende varianten aangeboden. In voltijd, duaal en in deeltijd. Hieronder leggen we de verschillen uit. Welke variant past het best bij jou?

Voltijd en duaal

Het verschil tussen de voltijd en de duale variant is klein. Qua onderwijsprogramma zijn ze gelijk. Kies je voor de voltijdvariant, dan heb je twee dagen in de week les en loop je twee dagen in de week stage. Je zorgt zelf voor een stageplek, maar wellicht dat de website praktijk domein gezondheid en welzijn je kan helpen. Als je voor de duale variant kiest, dan heb je eveneens twee dagen in de week les. Daarnaast werk je twee dagen in de week op je eigen leerwerkplek. Het grootste verschil is of jij al een werkplek hebt en daar je opdrachten gaat uitvoeren, of dat je dat gaat doen in de voltijdvariant met een stageplek. 

Deeltijd

Je kunt ook kiezen voor de deeltijdvariant van de Associate degree Sociaal Werk in de Zorg. In dat geval kom je een dag in de week/om de week naar Windesheim voor klassikale bijeenkomsten. De overige tijd werk je zelfstandig op je eigen werkplek aan de leeruitkomsten.

Lees meer over de deeltijdopleiding  

Mogelijkheid tot profilering als Ervaringsdeskundige in de zorg

De opleiding biedt studenten die zich willen specialiseren als ervaringsdeskundige in de zorg, de mogelijkheid om naast het opleidingsprogramma een extra vak te volgen. Voorwaarde om deel te nemen is dat je persoonlijk ervaring hebt met ontwrichting en herstel en dat je op je praktijkplek ruimte krijgt om je te ontwikkelen en te profileren als hulpverlener met ervaringsdeskundigheid. Wanneer je dit vak met een voldoende hebt afgesloten, ontvang je naast je diploma een Certificaat Ervaringsdeskundige.