Pedagogiek

Studenten aan het woord

Karin Beuker liep stage en mocht enkele taken overnemen van een locatiemanager. Mariska Koomen liep stage in Engeland. Lees hun verhaal.

Karin Beuker, derdejaarsstudent: ‘Eigen visie en draai’

‘Ik liep stage bij een middelgrote kinderopvangorganisatie in Drenthe. Ze hebben vijf locaties met elk een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), een gastouderbureau en peuterspeelzaal. Karin Beuker

Ik liep vier dagen in de week mee met de locatiemanager. Als locatiemanager werk je de plannen van de organisatie uit, maar wil je ook de medewerkers tevreden houden. Het is belangrijk dat je hier balans in vindt. Tegelijkertijd wil je er graag een eigen visie en draai aan geven. Dit heb ik tijdens deze stage goed kunnen oefenen en zo ben ik leerzame strubbelingen/conflicten tegengekomen. 

Ik kreeg veel vrijheid en toen ik er iets langer was, mocht ik ook taken van de locatiemanager overnemen. Een van die taken was het begeleiden en coachen van een medewerker bij het organiseren van een nieuw op te zetten BSO-middag. Ik kreeg het vertrouwen om met deze medewerker aan de slag te gaan en na intensieve begeleiding leidt zij nu nog steeds deze succesvolle activiteit.’

 

Mariska Koomen, tweedejaarsstudent PMK: ‘De stage in Engeland was inspirerend’

‘Met een klasgenoot ging ik stage lopen bij een kinderdagverblijf in Engeland bij de organisatie ‘Dizzy Ducks’. In Engeland zag ik dat ze veel aandacht besteden aan de individuele ontwikkeling van kinderen. Volgens het principe ‘Development Matters in Early Years Foundation’ Mariska Koomenheeft ieder kind een ‘keyperson’. Dat is meestal een leidster die het kind dagelijks observeert en individuele activiteiten bedenkt om zijn of haar ontwikkeling te stimuleren. Kinderen worden daar gestimuleerd in hun zelfstandigheid door ze bijvoorbeeld al vroeg zelf te laten eten en speelgoed uit te laten zoeken.

Sommige dingen vielen me op, zoals de camera’s bij elke groep maar ook de bedrijfskleding die alle medewerkers droegen. Heel professioneel en herkenbaar. Ik droeg ook bedrijfskleding en een badge met ‘International student’ erop. Aan het eind van de dag kregen ouders een ‘Daily sheet’ met een verslag van de dag. Iedereen was erg vriendelijk en wilde ons graag uitleggen hoe er gewerkt wordt. Deze ervaring neem ik voor altijd mee.’