Pedagogiek

Oud-student aan het woord

Oud-student Laura Kok werkt als vestigingsmanager van kinderopvang Partou op twee locaties. We legden haar enkele vragen voor over de opleiding PMK en over haar huidige werk.

Wat deed je besluiten om PMK te gaan studeren?

'Voor ik ging studeren, werkte ik bij een camping waar ik meewerkte aan het recreatieprogramma voor kinderen met autisme en ADHD. De doelgroep én het werk met de kinderen sprak mijLaura Kok, oudstudent PMK heel erg aan. De pedagogische- educatieve kant van de opleiding in combinatie met marketing, management, economie en coaching vond ik veelzijdig en paste bij mijn persoonlijkheid.'  

Voldeed de opleiding aan je verwachtingen?

'Ja, een sterk punt vond ik onze kleine groep studenten en docenten. De docenten kenden mij persoonlijk en kenden mijn drijfveren. De lessen waren daardoor niet alleen gericht op het ontwikkelen van nieuwe kennis, maar ook op de ontwikkeling van mijn persoonlijkheid.'

Hoe ben je in je huidige functie terechtgekomen?

'In mijn huidige functie ben ik vestigingsmanager bij Partou Kinderopvang op twee locaties. Tijdens mijn opleiding liep ik stage bij Partou en kreeg veel vrijheid om mijzelf te ontwikkelen en mijzelf te laten zien. Ook deed ik hier mijn afstudeeronderzoek, dat was gericht op een actueel onderwerp rondom IKC-ontwikkeling. Ik werd gevraagd voor de functie vestigingsmanager in Hoogeveen op voorwaarde dat ik een ontwikkelingsassessment zou doen om te kijken of de functie echt bij me paste. Op basis van die rapportage en mijn inbreng tijdens de stageperiode mocht ik de functie vervullen.'

Kun je kort beschrijven wat je in je huidige werk doet?

'Als vestigingsmanager ben ik verantwoordelijk voor het creëren van een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Ik ben zowel aanspreekpunt voor kinderen, ouders als medewerkers. Ik schakel voortdurend tussen het maken van bedrijfsmatige keuzes, het aansturen en coachen van medewerkers en het creëren van een optimaal pedagogische en educatief verantwoord aanbod voor de kinderen. Ik ben veel in gesprek met zowel het team als individuele medewerkers over onze dienstverlening maar ik bespreek ook de ontwikkeling van de medewerkers. Heel concreet ben ik bezig met het schrijven van pedagogische werkplannen, maak ik dienstroosters en schrijf ik maandelijkse rapportages voor de regiomanager. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de begroting, het jaarplan en de marketingkalender en voer ik gesprekken om te onderzoeken welke samenwerking we kunnen aangaan met externe partners.' 

Waarvan krijg je energie?

'Energie krijg ik van de veelzijdigheid van het vak: elke dag is anders en dat maakt het leuk! Ik kom voortdurend nieuwe dingen tegen en elke dag leer ik iets nieuws. En dat geldt ook voor de kinderen, de ouders en mijn collega’s. Het plezier in het leren van nieuwe dingen geeft mij veel voldoening en daarom kijk ik dagelijks samen met het team hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daarbij probeer ik medewerkers te inspireren en goed te begeleiden. Dat is een heel leuk aspect van mijn werk en ik leer daarbij ook veel van mijn medewerkers. Verder krijg ik energie van het netwerken en het samenwerken met externe partners.'

Wat is lastig?

'De veelzijdigheid is leuk maar ook wel eens lastig. Je bent voortdurende aan het schakelen tussen verschillende facetten van het vak. Beslissingen neem ik op basis van kansen en mogelijkheden. Een besluit nemen is niet altijd voor iedereen gunstig en dat voelt wel eens lastig. Als  manager ben je bezig met situationeel leidinggeven, waarin je heel sturend kan zijn op de inhoud en coachend op het proces. Tijdens de opleiding leer je al te schakelen tussen je rol als manager, coach en leider en het handelen vanuit een proactieve houding. De vaardigheden van het situationeel leidinggeven leer je denk ik pas echt als je in deze functie aan het werk bent. Elke situatie vraagt om een andere benadering en dat is soms lastig maar vormt ook een uitdaging.'

Heb je veel contact met de kinderen?

'Tijdens mijn 24-urige werkweek probeer ik zoveel mogelijk op beide locaties aanwezig te zijn. Ik vind het wel belangrijk om alle kinderen bij naam te kennen en voor alle ouders een aanspreekpunt te zijn. Daarom laat ik wel vaak mijn gezicht zien op alle groepen en probeer ik aan het begin of einde van de dag zoveel mogelijk op de groep aanwezig te zijn. Ik merk dat de meeste kinderen en ouders mij nu ook kennen.'

Hoe zorg je ervoor  dat het pedagogisch ‘klimaat’ blijft voldoen aan de hedendaagse normen?

'Het hoofdkantoor van Partou ondersteunt ons bij het creëren van een pedagogisch klimaat dat voldoet aan de hedendaagse normen. Jaarlijks kunnen medewerkers workshops en trainingen volgen over vernieuwingen vanuit de organisatie, ontwikkelingen vanuit de branche en de uitwerking van het beleid op de werkvloer. Zelf kan ik als vestigingsmanager, tijdens observaties op de groep, medewerkers coachen voor de juiste interactie met kinderen. Het pedagogisch beleid stemmen we bij Partou voortdurend af op nieuwe inzichten en nieuwe wet- en regelgeving.'

Hoe bevalt het leidinggeven aan mensen? Kan een opleiding je daarop voorbereiden of moet je het gewoon in je hebben?

'Een combinatie denk ik. De opleiding kan je voorbereiden op leidinggeven maar je moet het ook een beetje in je hebben. De opleiding geeft veel inhoudelijk kennis over de tools die je hebt, de ‘hard’ en de ‘soft’ skills, verandermanagement en de kennis om bedrijfsmatig inzicht te ontwikkelen. Ook leer je de inhoudelijke kant van de pedagogiek en psychologie rondom kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar en leer je over het begeleiden, inspireren en coachen van verschillende types medewerkers. De  vaardigheden, kennis en het proactief handelen die horen bij het leidinggeven in verschillende situaties leer je naar mijn idee vooral als je aan het werk bent.'

Wat vind je zelf leuk om te vertellen over je vak?

'Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de kinderopvang een steeds belangrijkere en sterkere positie in de maatschappij aan gaat nemen. De opvang, opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen krijgt steeds meer betekenis en dat is van groot belang voor hun verdere ontwikkeling. Persoonlijk vind ik het leuk om hieraan vanuit mijn functie een bijdrage te leveren. De overheid onderkent het belang van de kinderopvang en dat zie je terug in de besluiten die genomen zijn om de kwaliteit van de opvang te verbeteren en de financiële tegemoetkoming voor ouders die werken. Dit alles zorgt ervoor dat kinderopvang continue in beweging is. Ik ben heel benieuwd hoe ons vak er over 10 jaar weer uitziet!'