Pedagogiek

Inhoud opleiding

Bij Pedagogisch Management Kind en Educatie (PMKE) leer je hoe je op efficiënte wijze kunt organiseren, leidinggeven, adviseren en slim kunt ondernemen. Pedagogiek, ondernemen en managen vormen een bijzondere combinatie die je alleen vindt bij deze opleiding.

Opleiding manager kinderopvang. Hogeschool Windesheim

Een bijzondere combinatie

Pedagogiek  is voor jou interessant en aantrekkelijk als je iets hebt met de wereld van het (jonge) kind, management is voor jou aantrekkelijk wanneer je graag wilt leidinggeven of coachen en goed kunt organiseren. Deze bijzondere combinatie komt goed van pas bij zowel pedagogische als leidinggevende functies binnen de kinderopvang, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg of het onderwijs. Je kunt beide functies goed combineren, in een dergelijke rol heb je oog voor het inrichten van een goed pedagogisch klimaat en houd je overzicht over allerlei bedrijfsprocessen en trends in het werkveld.

 

Pedagogiek

Heb je interesse voor de leefwereld van jonge kinderen en voel je je aangetrokken tot pedagogiek? Deze onderwerpen komen ruim aan bod:
• Je leert hoe je ouders goed kunt adviseren over de opvoeding en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van opvoedondersteuning.
• Je leert hoe je pedagogisch medewerkers en/of groepsleerkrachten kunt coachen in de uitvoering van hun werkzaamheden.
• Je verdiept je in de mogelijkheden die voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kan bieden.
• Je leert hoe je het jonge kind kunt stimuleren in zijn ontwikkeling en krijgt training in methodieken waarmee je kunt vaststellen of een kind achterblijft in zijn ontwikkeling. 

Management en leidinggeven

Ook als je interesse vooral uitgaat naar het managen en leidinggeven, zit je goed bij ons. Leidinggeven en managen vormen samen de tweede pijler onder de opleiding. Het onderwijs hierin is gericht op:
• Leidinggeven en het coachen van medewerkers.
• Het ontwikkelen van een duidelijke visie op pedagogisch beleid, de gewenste normen en waarden binnen een instelling en hoe je deze kunt uitdragen.
• Je verantwoordelijkheid voor praktische zaken zoals het plannen en roosteren, de kwaliteitszorg, de financiën, het beheer van faciliteiten, marketing en communicatie.
• Het opzetten van een eigen onderneming binnen de kinderopvang of gehandicaptenzorg. 

Hoe zit de studie in elkaar?

Het onderwijs bij Windesheim is gebaseerd op het majorminor-model en bestaat uit 240 studiepunten. Het majorgedeelte is de hoofdstudierichting en bestaat uit een vast onderwijsprogramma van samen 210 studiepunten. Alle vakken en projecten die je moet volgen vind je erin terug. Ook je stage en afstudeeropdracht zijn onderdeel van het majorprogramma. Naast het majorprogramma kies je een minor, die past bij jouw interesse en professionele ontwikkeling. Daarmee verbreed of verdiep je je kennis en geef je een uniek accent aan je studie. In het schema zie je een voorbeeld van een studieroute die de meeste studenten volgen.

 

Studieopbouw

Propedeuse

Jaar 1

 Een dag stage* per week gedurende het hele jaar, waarin wordt gewerkt met 'real life' praktijkopdrachten
Basisniveau

Jaar 2

Integratie van theorie en praktijk in verschillende vormen.
• Stage** of projecten met een opdrachtgever uit de praktijk

Gevorderd niveau
Jaar 3 Vier dagen stage per week (halfjaarstage)
• Keuzeminor (half jaar)
Gevorderd niveau
Jaar 4

Integratie van theorie en praktijk met afsluitend het afstuderen aan bijv. de hand van een innovatief idee.

Afstudeerfase

* stages loop je niet alleen in de kinderopvang maar ook bij basisscholen, een integraal kindcentrum en in andere sectoren.
** stages loop je nu ook in organisaties voor gehandicaptenzorg of jeugdzorg.

 

De zeven kerncompetenties

Gedurende de opleiding werk je aan zeven kerncompetenties (vaardigheden) die horen bij het beroepsprofiel. Dit betekent dat je je, op een steeds hoger niveau, verdiept in deze vaardigheden, die passen bij een pedagogisch manager in de kinderopvangbranche.

Dit zijn de zeven kerncompetenties die de rode draad vormen van je studie:

1. Opvoeding, ontwikkeling en educatie

Je hebt kennis van en visie op opvoeden, leren en ontwikkelen van kinderen van 0 - 16 jaar.

2. Management

Je hebt inzicht in beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering van een instelling.

3. Ondernemerschap

Je bent ondernemend en kunt marktgerichte principes toepassen en commercieel en innovatief denken en handelen.

4. Coachen van medewerkers

Je coacht pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van het primaire proces

5. Samenwerken

Je kunt goed samenwerken met ouders, medewerkers, samenwerkingspartners en externe instanties.

6. Communicatie

Je communiceert goed met kinderen, medewerkers, ouders/verzorgers, samenwerkingspartners en externe instanties.

7. Reflectie en ontwikkeling

Je ontwikkelt je voortdurend als professioneel werker en je bent je bewust van je handelen.

Begeleiding direct vanaf het begin

Vanaf dag één krijg je begeleiding van een studentbegeleider, een docent die je helpt keuzes te maken en met wie je kunt overleggen als je even vastloopt. Ook bespreek je je studievoortgang en kijk je samen of je nog steeds op de juiste plek zit. Met andere docenten heb je ook nauw contact. Je hebt regelmatig overleg over de vakken en projecten.

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse haalt.

Harmen volgde het Honours Programme Social Innovation. Nieuwsgierig naar zijn ervaringen? Bekijk dan het filmpje.