Logopedie

Inhoud opleiding

Je leert mensen helpen bij problemen met stem, spraak, taal, gehoor of slikken.

Studente bespreekt aanwijskaarten met oudere man

Diversiteit aan doelgroepen

Wie denkt dat een logopedist alleen maar kinderen behandelt die stotteren of slissen, heeft het mis. Als logopedist heb je te maken met mensen die alle mogelijke spraak-, taal- en zelfs slikproblemen hebben. Van pasgeboren baby’s tot ouderen, van mensen met een beperking tot beroepssprekers. Tijdens de opleiding Logopedie besteden we aandacht aan al deze doelgroepen. Ook zijn er voldoende mogelijkheden om tijdens stages met deze doelgroepen te gaan werken.

Studieprogramma Logopedie: samen en individueel leren

Per periode volg je verschillende vakken. De lessen variëren; soms ligt de focus op de theorie, soms meer op het praktisch handelen. In je groep krijg je volop de gelegenheid om te werken aan het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die je nodig hebt als logopedist. Hierbij werk je soms individueel en soms weer samen in de groep.

Jaar 1: je maakt kennis met alle aspecten van het vak

In het eerste jaar van je studie leer je een groot aantal uiteenlopende aspecten van het werk van een logopedist kennen. Je gaat voor het eerst op stage!

Jaar 2: je bouwt je kennis uit

Vanaf het tweede jaar bouw je de basisvaardigheden, die je in het eerste studiejaar hebt ontwikkeld, verder uit. Je begeleidt eerstejaars en je loopt mee in de Logopedie-praktijk Windesheim. 

Jaar 3: je loopt stage en kiest een minor

In het derde jaar loop je twintig weken stage en neem je deel aan onderwijsactiviteiten op school. Daarnaast kies je een minor.

Jaar 4: je studeert af

In het vierde jaar, de afstudeerfase, besteed je weer twintig weken aan stage en voer je een praktijkgericht onderzoek uit in samenwerking met een opdrachtgever uit het werkveld. Hierbij richt jij je op innovaties binnen het beroep.

Word de logopedist van de toekomst!

Na de opleiding ben je de logopedist van de toekomst: een professional die lef heeft, samenwerkt, die om zich heen kijkt en zich ondernemend opstelt. Een professional die bovendien expert is op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Je ontwikkelt verschillende beroepsrollen

In je werk als logopedist varieer je in de verschillende rollen die bij dit beroep horen. Ook tijdens je studie kom je deze rollen steeds tegen. In het opleidingsprofiel zijn zeven beroepsrollen beschreven.

Hieronder lees je een korte toelichting op deze rollen of lees meer op de website van www.opleidinglogopedie.nl:

Logopedist

De rol van logopedist wordt gekenmerkt door het methodisch logopedisch handelen: het uitvoeren van anamnese en onderzoek, stellen van diagnose en bieden van interventie in de vorm van advies, behandeling, begeleiding, training en/of coaching volgens een handelingsplan dat in overleg met de cliënt is opgesteld.

Communicator

Jouw manier van communiceren met de cliënt en diens omgeving is méé bepalend voor het succes van de behandeling.

Professional

Je ontwikkelt en onderhoudt voortdurend en planmatig de deskundigheid door bijvoorbeeld cursussen te volgen.

Samenwerker

Samenwerken met diverse professionals om kwalitatief goede zorg te leveren. 

Gezondheidscoach

Je werkt preventief en coacht cliënten naar betere gezondheidsvaardigheden. 

Ondernemer

Je beheert de praktijk of afdeling, je draagt bij aan continuïteit en ziet en benut kansen om nieuwe klanten te maken en te vinden. 

Innovator

Je draagt actief bij aan het verspreiden en toepassen van kennis en aan het vernieuwen en verbeteren van logopedische zorg en dienstverlening. 

Studiebegeleiding vanaf de eerste dag

Vanaf dag één krijg je begeleiding tijdens je studie. Je studentbegeleider coacht je en bewaakt samen met jou je studievoortgang. Je ontdekt wat je graag wilt, wat je al kunt en wat je nog moet leren. Je maakt zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin je informatie verwerkt over je studie, je toekomstig beroep en je ontwikkeling. Samen leg je vast wat je wilt bereiken.

Naar het buitenland

Via de minor International Sustainable Development kun je een deel van je studie in het buitenland doen. Je gaat dan bijvoorbeeld naar Suriname of Bali. Stagelopen in het buitenland kan. Dat gaat altijd in overleg met het praktijkbureau.

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse haalt.

Harmen volgde het Honours Programme Social Innovation. Nieuwsgierig naar zijn ervaringen? Bekijk dan het filmpje.

Borging Kwaliteit

De opleiding heeft een Werkveld Advies Commissie (WAC) die ervoor zorgt dat er een goede samenhang is tussen de praktijk en de opleiding. In deze commissie zitten logopedisten uit diverse werkterreinen: ziekenhuizen, verpleeghuizen, (speciaal) onderwijs, revalidatiecentra en vrije vestiging.

Wij bieden de opleiding Logopedie ook aan in Almere.