Global Project and Change Management

Inhoud opleiding

Wil jij leren hoe je positieve en duurzame veranderingen veranderingen kunt bewerkstelligen? Onze opleiding bereidt je voor op een carrière als internationaal project- en verandermanager die het verschil kan maken. We dare, we share, we care!

Let op: de informatie op deze pagina is beknopt. Meer weten over de inhoud van de studie, de toelatingsvoorwaarden, je toekomstige carrière en ervaringen van huidige studenten?
Ga dan naar onze (Engelstalige) internationale website

De opleiding Global Project & Change Management is volledig in het Engels en heeft een internationale focus. Je kijkt niet alleen naar Nederlandse vraagstukken, zoals hoe de stad Zwolle klimaatadaptief gemaakt kan worden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, maar ook naar internationale vraagstukken, op het gebied van wereldvoedselzekerheid, de vluchtelingenproblematiek. Daarnaast stimuleren we ook sociaal en duurzaam ondernemerschap.

Lesprogramma

In ons lesprogramma combineren we project- en verandermanagement, organisatie- en bedrijfskunde, onderzoek en internationale vraagstukken. Het is opgebouwd uit theoretische vakken, (internationale) projecten, stages, keuzevakken, een semester Value Creator en een intensief en persoonlijk- enberoepsgerichte loopbaanbegeleiding. Deze onderdelen vormen een samenhangend lesprogramma waarmee je niet alleen de benodigde kennis opdoet en praktijkvaardigheden leert, maar dat je ook in staat stelt een (internationaal) carrièrepad uit te stippelen dat past bij jouw sterke punten, interesses en ambities.

Wat doet een internationaal projectmanager?

Een internationaal projectmanager bedenkt, start en leidt internationale projecten die gericht zijn op sociale, economische en/of gedragsveranderingen. Werkend als internationaal project- en verandermanager heb je als taak het opstarten, uitvoeren en leiden van projecten gericht op het oplossen van wereldwijde problemen. Dat doe je door te werken in een complexe multidisciplinaire omgeving. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij als verbindende schakel fungeert tussen beleidsmakers, niet-overheidsorganisaties (NGO’s) en particuliere bedrijven. Of je gaat je eigen maatschappelijk verantwoorde onderneming starten. Daarbij heb je kennis nodig van internationale bedrijfskunde en economie, wereldwijde problematiek, project- en verandermanagement, en onderzoek. Naast het verwerven van kennis, ga je ook werken aan de benodigde vaardigheden, waaronder het je eigen maken van diverse communicatiestijlen, omgaan met diversiteit in teams, het opstellen van een planning en begroting, en leiding geven aan veranderprocessen. Maar bovenal is het van belang dat je jezelf als individu leert kennen en ontwikkelt, je bewust wordt van je sterke punten en tekortkomingen, je ambities en je plaats in de wereld. Alleen dan kun je waarde toevoegen voor anderen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
• het bevorderen van positief gedrag binnen de maatschappij, zoals recycling 
• aan projecten gerelateerd aan gezondheid, zoals veilige seks of alcoholmisbruik
• wat de rol van steden in de wereld is
• hoe je je eigen bedrijf start met een duurzame en sociale insteek
• hoe een commerciële organisatie zijn strategie duurzamer kan maken, zoals kleding niet door kinderen te laten maken. 

Ambitieus onderwijsconcept 'kleinschalig en intensief'

Global Project and Change Management is geen doorsnee opleiding. We zien onszelf als een learning community waarin studenten en docenten elkaar uitdagen. Al onze studenten wonen het eerste jaar gezamenlijk in een appartementencomplex, The Hive. We verwachten dus veel van elkaar en de studielast is gemiddeld 46 uur per week. Per dag focus je je op één vak. Je krijgt innovatieve vormen van onderwijs: colleges, debatten, (groeps-) opdrachten, blogs, presentaties, maar ook de 'gewone' tentamens. De docenten hebben verschillende internationale achtergronden, wat eraan bijdraagt dat we alle vakken echt vanuit een internationaal perspectief benaderen. Ons onderwijsconcept is kleinschalig en intensief, we verwachten veel van jou, maar we bieden je ook veel. Het is de extra inspanning zeker waard! We hebben de overtuiging dat kennis pas waardevol is als je ook weet hoe je het in de praktijk kunt brengen. Daarom geven we je in ons lesprogramma zoveel mogelijk levensechte werkervaring door je in projectgroepen met medestudenten te laten werken aan uitdagende projecten en problemen van echte klanten.

Begeleiding vanaf het begin 

We hebben een speciaal mentorprogramma om je te helpen ons intensieve programma te volgen. Tijdens de hele opleiding bieden wij je uitgebreide persoonsgebonden loopbaanbegeleiding. In het eerste jaar helpen we je om op een goede manier te studeren, bijv. door het aanbieden van workshops over time management en prioriteitsstelling. In de jaren daarna helpen wij je bij het opstellen van een persoonlijk profiel en leer je hoe je jezelf professioneel presenteert. Je stelt een individueel portfolio samen dat je kunt gebruiken bij het zoeken naar stages en keuzevakken en, zodra je bent afgestudeerd, om een baan naar je zin te vinden of een plek in een Masteropleiding.  

Toelating

Voor de opleiding Global Project & Change Management laten we jaarlijks 80 studenten toe door middel van een selectieprocedure. Dat betekent dat je niet alleen moet voldoen aan de toelatingscriteria m.b.t. Engels en Wiskunde, maar dat je ook een essay schrijft en deelneemt aan een selectiedag.

Meer weten over de opleiding en de toelating?

Ga naar de Engelstalige website