Logistics Management

Inhoud opleiding

Logistiek is een breed werkveld. Daarom hebben we er voor gekozen om ons te richten op de processen binnen en tussen bedrijven.

businessstudent aan de telefoon

Logistiek, een breed werkveld

Logistiek is een breed werkveld. Daarom heeft de opleiding Logistics Management er voor gekozen om zich te richten op de processen binnen en tussen bedrijven. Het gaat ons daarbij om de goederenstromen, geldstromen, informatiestromen en planning van deze stromen in organisaties. Dat is dus breder dan de transportsector of de op- en overslag van goederen. Breder dan het schuiven van dozen, maar juist het verbeteren van bedrijfsprocessen. 

Meer geïnteresseerd in hoe je technische innovaties omzet naar logistieke oplossingen? Neem dan eens een kijkje bij de opleiding Logistics Engineering.

Optimaliseren van processen

Tijdens de opleiding Logistics Management leer je hoe processen met de daarbij behorende goederen en dienstenstromen lopen en welke geld- en informatiestromen daarbij horen. Je leert het proces te analyseren en samen met een projectteam te verbeteren. Dat doe je niet alleen binnen één bedrijf, maar je kijkt daarbij naar de keten van bedrijven. Verder leer je over basislogistiek, zoals productieplanning, magazijnbeheer, distributie en inkoop. Je bent continue bezig met het optimaliseren van de processen binnen en tussen bedrijven. Daarvoor moet je Big data analyseren, verbetervoorstellen uitdenken en mensen mee krijgen. 

Slim organiseren

Logistiek is ‘slim organiseren’. De juiste goederen of diensten op de juiste tijd, op de juiste plaats tegen optimale kosten. Je richt de processen zo in dat het product of dienst zo efficiënt mogelijk wordt geproduceerd. Denk bijvoorbeeld aan goederenstromen voor productiebedrijven. In ziekenhuizen zorg je voor de planning van de operatiekamers, voedseldistributie en de patiëntenstromen. En zonder een logistiek expert geen grote evenementen zoals Lowlands of Zwarte Cross. Met je kennis van procesinrichting, marketing, financieel management en bedrijfskunde ben jij straks dé logistiek expert. En dat doe je niet alleen in één organisatie, maar je doet dat in de hele keten (Supply Chain Management).

Continu verbeteren

Procesverbetering houdt ook in dat je continue wil verbeteren. Het proces kan altijd sneller, slimmer, handiger ingericht worden. Daarvoor krijg je allemaal tools en technieken aangereikt in de opleiding. Zo kan je bedrijven helpen om te verbeteren. We vragen daarbij ook of je jezelf continu wil verbeteren. Dat je na wil denken over wat je slimmer, sneller en handiger kan doen. Dat vraagt ook om dat je nadenkt over hoe je jezelf opstelt.

Verdieping in ketenmanagement en veranderkunde

Naast de basislogistiek en procesbeschrijving staan ketenmanagement, procesverbetering o.a. leanmanagement en veranderkunde centraal. 

Ketenmanagement

Hoe richten we de leveringsketen van ‘koetje tot toetje en weer terug’ het meest efficiënt en effectief in?  Dat doe je met mensen uit verschillende organisaties die allemaal een ander belang hebben. Je leert samen te werken, waarbij je uitgaat van een gezamenlijk belang. 

Procesverbetering 

Hoe zorgen we ervoor dat de processen in een organisatie zo georganiseerd zijn dat de klant het juiste ontvangt en dat de kosten omlaag kunnen? Dat doe je in samenwerking met specialisten van de betrokken afdelingen en mensen die daar dagelijks aan werken. Je leert je om je te verplaatsen in hun rol. Je gebruikt daarbij verschillende tools en methodes om het proces te verbeteren.

Veranderkunde (Changemanagement)

Hoe kan je processen en oranisaties veranderen en hoe zorg je ervoor dat je draagvlak krijgt voor de verandering? Hoe zet je jezelf in als veranderaar en procesverbeteraar? Je leert veranderkundige aspecten en technieken toe te passen om de verandering soepel door te voeren.

Studieprogramma

Je eerste jaar volg je een majorprogramma, je propedeuse. Vervolgens ga je verder met het kernprogramma, ga je aan de slag in de praktijk tijdens je stage en laat je zien wat je geleerd hebt in de afstudeerperiode. 

  Semester 1 (sept – jan)  Semester 2 (febr – juli) 
Jaar 1  Major 1: Kennismaking met Logistics management
 
Major 2: Procesmanagement
Jaar 2  Major 3: Procesinrichting binnen organisaties  Stage*
Jaar 3  Minor*  Flex-semester* 
Jaar 4  Major Supply Chain Management*  Afstuderen 

* De volgorde van deze onderdelen kun je zelf kiezen

Jaar 1: gezamenlijk halfjaar en brede logistieke processen

De eerste helft van het eerste jaar volg je deels vakken die meer studenten van de andere businessopleidingen krijgen en deels vakken vanuit alleen logistiek. In dit half jaar staan een aantal projecten centraal. Een voorbeeld is 'de interne en externe analyse van een bedrijf'. In dit project werk je in een klein team aan het analyseren van een bestaand bedrijf. Wij coachen in je rol als  scrummaster om je sprintplanning te realiseren. Als ondersteuning volg je theoretische modulen en vaardigheidsvakken. 

Het tweede halfjaar staat meer in het teken van proces management. Je leert hoe je processen binnen bedrijven kunt beschrijven, analyseren en verbeteren. Je past dit toe in een individueel project waaar je een klein proces (een zogeheten werkproces) bij een bedrijf verbetert. 

Het hele jaar door staat het vak persoonlijke ontwikkeling op het rooster. Wij geloven er namelijk in dat jij als persoon leert om samen te werken en daarvoor zul je ook als persoon moeten ontwikkelen. Je leert je kernkwaliteiten te kennen, je krijgt feedback op je manier van functioneren. 

Vanaf jaar 2: specialiseren en keuzes

Vanaf het tweede deel van jaar 2 heb je de mogelijkheid om meer te kiezen. Je kan daarin kiezen in welke volgorde je onderdelen doet, waar mogelijk kan je delen versnellen en is er een half jaar waarin je keuzes maakt waar jij je meer in wilt specialiseren. Je kan de volgorde van de stage, minor, flex-semester en major SCM omwisselen, zoals jij dat wil. De enige voorwaarde is dat je op stage bent geweest voordat je met major SCM start. In je stage kies jij een organisatie uit waar jij aan een opdracht die jouw aanspreekt wil werken. Ook de keuze van de minor is afhankelijk van wat jij wil en die kan je doen bij elke hogeschool in Nederland. Denk daarbij bijvoorbeeld aan event management of vernieuwend organiseren.  In het flex-semester kies je die vakken waarin jij je wilt verdiepen, dat kunnen ook vakken zijn die bij opleidingen gegeven worden die dicht bij de opleiding LM liggen, zoals bij Logistics Engineering of Technische Bedrijfskunde, Bedrijfskunde, Commerciële Economie, International Business of Hogeschool Keuze Modules.

Specialiseren in het logistieke vakgebied
In het tweede tot en met het vierde studiejaar ga je je meer specialiseren in het logistieke vakgebied, waarbij je bezig bent met procesverbeteringen. Je voert projecten uit, zoveel mogelijk bij externe opdrachtgevers. Ook hier ontwikkel je de benodigde kennis en vaardigheden tijdens het volgen van ondersteunende vakken. Je doet bijvoorbeeld een voorstel voor een betere selectie van leveranciers voor een productiebedrijf. 

Stage
In je stage, bij een bedrijf dat je zelf uitkiest, voer je uitdagende opdrachten uit in een logistieke omgeving. Je doet onderzoek naar procesverbeteringen, bijvoorbeeld in het magazijn van een distributiebedrijf of een productiestraat efficiënter maken. Kortom, je bent bezig in  de praktijk.Dat kan bij een aantal bedrijven waar wij veel mee samenwerken zoals Scania of Muller, maar ook bij andere bedrijven kan dat.

Minor
Je kunt jezelf profileren en onderscheiden door een minor te kiezen. Dat kan een minor zijn bij Windesheim, maar ook een minor bij een andere hogeschool. Via www.KOM.nl kun je zoeken naar de minor die het beste past, bij waar jij je in wil specialiseren.

Afstuderen
Het sluitstuk van de opleiding is de afstudeerperiode. Je voert bij een organisatie, die je zelf kiest, een opdracht uit, waarin je een ketenproces gaat onderzoeken en verbeteren, je professionele handelen en je deskundigheid toont. Kortom: het moment om te laten zien welke kennis en vaardigheden je in de afgelopen jaren hebt opgedaan.  
Voor de organisatorische duizendpoot

Naar het buitenland? 

Import en export vormen een belangrijk onderdeel van het vakgebied. In veel organisaties wordt er van je verwacht dat je goed Engels op minimaal Cambridge B2 Business kan spreken. Internationale samenwerking is daarbij ook erg belangrijk. Daarnaast wordt het personeelsbestand van organisaties steeds multicultureler. Een periode in het buitenland om stage te lopen of een studieprogramma te volgen kan dan ook een erg waardevolle ervaring zijn. We werken nauw samen met hogescholen in Finland, Amerika en Polen. Maar ook ergens anders, bijvoorbeeld in Japan of China, kun je een halfjaar studeren.

Professionele ontwikkeling

Je maakt nogal wat keuzes tijdens je studie en loopbaan. Waar ga je stage lopen, welke richting kies je, wel of niet naar het buitenland? Je studiecoach ondersteunt je bij je vragen en keuzemomenten.

Een gemiddelde collegeweek

Per week heb je tussen de 15 en 20 uur college. De rest van de tijd besteed je aan zelfstudie en werken in projectgroepen. Je krijgt te maken met verschillende werkvormen (bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, hoorcolleges, werkcolleges, projectgroepen, trainingen). Zo maak je individuele opdrachten en groepsopdrachten. Daarnaast ga je in kleine teams aan de slag met projecten.

Borging kwaliteit

De opleiding Logistics Management heeft een Raad van Advies die zorgt voor een goede aansluiting van de opleiding bij het werkveld.