Human Resource Management

Inhoud opleiding

We geven veel aandacht aan HR-trends. Denk aan sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid en cultuurveranderingen.

Wil je een internationale draai aan je studie geven? Ga dan een tijdje in het buitenland studeren, of kies ervoor om je stage in het buitenland te doen of er zelfs af te studeren.

Studieopbouw

We leiden je breed op, tot een ondernemend en innovatief HRM-talent.

Jaar 1: deels gezamenlijk halfjaar en de basis van HRM

In het eerste jaar houd je je bezig met het brede werkterrein van HRM. Je doet onder andere basiskennis op over de arbeidsmarkt, het werken met mensen in arbeidsorganisaties, organisatiekunde en het ontwikkelen van mensen in hun loopbaan. Natuurlijk laten we je ook kennis maken met het HR-werkveld, zodat je een goed beeld krijgt van je kansen en mogelijkheden.

Alle studenten van de businessopleidingen volgen in het eerste halfjaar deels hetzelfde programma. Hierin staan een tweetal projecten centraal. Een voorbeeld is 'het bedrijf - intern'. In dit project werk je in een klein team aan het analyseren van de interne processen van een bestaand bedrijf. Als ondersteuning volg je tegelijkertijd theoretische vakken en vaardigheidsvakken.

Na het gezamenlijke deel gaan we als Human Resource Managementopleiding aan de slag met 'HRM in Bedrijf'. Dit is een innovatief project waarbij je met een echte opdracht van een bedrijf aan de slag gaat. De vakken die je volgt zijn toegespitst op HRM.

Jaar 2: werken als HR-adviseur en je eerste stage

Vanaf het tweede jaar ga je wederom aan de slag met projecten die gebaseerd zijn op werkelijke situaties. Je merkt dat je werk alles te maken heeft met wat er binnen en buiten de organisatie gebeurt. Zo hebben bijvoorbeeld veranderingen en sociale innovatie veel invloed op je bedrijf. Je moet meer moeite doen om personeel verder te ontwikkelen, behouden of juist te werven. Doordat je breed wordt opgeleid, weet jij precies hoe je veranderingen op tijd signaleert. We vinden het belangrijk dat je niet alleen op de hoogte bent van de HRM-thema's, maar ook dat je dwarsverbanden leert zien. Je toekomstige werkgever zal dat van je verwachten, maar het maakt je werk ook een stuk uitdagender.

In de tweede helft van het tweede jaar ga je voor het eerst op stage. Het moment om te ontdekken hoe het er nu echt in de praktijk aan toegaat.

Jaar 3: stage en minor

In het derde jaar kun je ervoor kiezen om je eerste stage te verlengen, of om in een andere organisatie stage te lopen. Ook kies je dit studiejaar een minor. Dit is een programma dat je zelf kiest en waarmee je een uniek accent geeft aan de opleiding. Bijvoorbeeld een internationale touch door te kiezen voor een minor in het Engels. De volgorde van dit jaar bepaal jij. Jij kiest dus zelf of je eerst op stage gaat, of toch eerst de minor volgt.

Jaar 4: HRM als strategisch partner en afstuderen

In jaar vier volg je nog een major (vast programma) HRM in Bedrijf 3 (strategisch niveau). Dit loopt deels gelijk met de grote meesterproef: de afstudeerperiode. In dit laatste jaar laat je zien wat je de afgelopen jaren geleerd hebt en welke kennis en vaardigheden je in huis hebt. De afstudeeropdracht en -organisatie regel je zelf, eventueel met hulp van ons. Je doet onderzoek naar een HR-vraagstuk om er vervolgens advies over te geven.

Gemiddelde collegeweek bij Human Resource ManagementBusinessstudenten praten op een bankje voor het x-gebouw

Gemiddeld heb je het eerste halfjaar zo’n achttien contacturen per week. Binnen deze contacturen bezoek je hoorcolleges en werkcolleges, werk je aan projecten, woon je gastlessen bij, voer je gesprekken met je studiecoach en bezoek je een bedrijf (excursie). Vanaf het tweede halfjaar heb je gemiddeld zo’n vijftien contacturen. De rest van de week is zelfstudie. Je bereidt colleges voor, leest literatuur en werkt aan opdrachten.

Adviseren, coachen en bemiddelen

Adviseren, coachen en bemiddelen: dit zijn enkele van de vaardigheden die je tijdens de opleiding leert. Zo help je mensen bij de ontwikkeling van hun talenten, of organisaties en management adviseren over bijvoorbeeld in-, door- en uitstroom van personeel.

Internationaal karakter

Gastsprekers van internationale bedrijven, Engelse literatuur, Engels taalvakken en intercultureel management. In de major besteden we uitgebreid aandacht aan jouw internationale ontwikkeling.

Studeren in het buitenland: iets voor jou?

Een tijdje in het buitenland studeren? We hebben contacten met scholen in onder andere Frankrijk, Engeland, Finland, Litouwen en Oostenrijk. Je neemt dan deel aan een Engelstalig programma. Ook kun je je stage of je afstudeeropdracht in het buitenland doen. Durf jij de uitdaging aan? 

Businessstudent bekijkt haar telefoonStudieloopbaanbegeleiding

Je maakt nogal wat keuzes tijdens je studie en loopbaan. Waar ga je stage lopen, welke richting kies je, wel of niet naar het buitenland? Je studiecoach ondersteunt je bij je vragen en keuzemomenten. O, en je studiecoach is bij ons ook gelijk je stagebegeleider, wel zo makkelijk.

Borging kwaliteit

De opleiding Human Resource Management heeft een Werkveldadviescommissie die zorgt voor een goede aansluiting van de opleiding bij het werkveld.

De volgende personen hebben zitting in de commissie:

  • Frank Markerink (IJsselvliet Organisatieadviseurs)
  • Marianne Zoodsma (DZ & Partners BV)  
  • Eva Achtereekte (Gemeente Apeldoorn)
  • Anteun Braakman (IJsselvliet Organisatieadviseurs)
  • Margreet Buning (Isala Klinieken)
  • Niek Smid (Abbott Laboratories)
  • Liesbeth Doorakkers (HR Verandermanagement) 

Wij bieden de opleiding Human Resource Management ook aan in Almere.