HBO-Rechten

Tweede jaar en verder

Je leert theorie koppelen aan praktische opdrachten. Je loopt stage, volgt een minor en studeert af.

Thema's tweede jaar

Het tweede jaar richt zich volledig op het beroep. Het jaar is opgedeeld in vier themablokken. In elk blok maak je kennis met een beroepsrol.

   Thema Globale inhoud
Blok 1 De rechtsbijstandsjurist
 • project: de koopwoning
 • bijzondere overeenkomsten
 • goederenrecht
Blok 2 De arbeidsjurist
 • project: het ontslag
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
Blok 3  De overheidsjurist 
 • project: beleidsmedewerker
 • strafrecht
 • Europees en internationaal recht
Blok 4  De organiserende jurist 
 • project: practical skills lab
 • bemiddelen
 • vreemdelingenrecht
 • ondernemingsrecht
 • kwaliteitszorg, kennis- en informatiemanagement

VakkenDrie business studenten overleggen rond een tablet

Vanaf het tweede jaar volg je hoor- en werkcolleges van de vakken:

 • aanbestedingsrecht, faillissementsrecht, arbeidsrecht, Europees recht, ruimtelijk bestuursrecht, staatsrecht
 • legal English
 • ethiek
 • mediation (bemiddeling)

Welke minor kies jij?

In het derde jaar volg je een half jaar lang een minor, een keuzevak passend bij je interesse. Je kunt kiezen voor een minor die perfect aansluit op de opleiding (zie hieronder) of een minor die aan het vakgebied gerelateerd is, zoals Consultancy en advies of Zelfstandig ondernemerschap. Ook kun je een minor volgen op een andere hogeschool.

Veiligheid en recht

Deze minor geeft je een goede onderzoeksbasis en brede kennis over recht en veiligheid. Wat zijn de bevoegdheden van de overheid, de plichten van werkgevers, hoe wordt veiligheid in thuissituaties georganiseerd, hoe leiden wettelijke maatregelen tot veiligheid? Je leert met een ‘veiligheidsbril’ kijken naar bijvoorbeeld publieke evenementen of gespannen gezinssituaties. Tijdens de minor werk je met actuele cases en ga je op een leerzame (en leuke) excursie.

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om er voor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Afstuderen

In het laatste halfjaar van je studie werk je aan een afstudeeropdracht. Deze maak je bij een organisatie die je zelf kiest. Je overlegt met ons en het bedrijf welke opdracht je uitvoert en voor welk vraagstuk je een oplossing zoekt. Voorbeelden van afstudeeropdrachten:

 • Voor een verzekeringsmaatschappij onderzoek je hoe de privacy van de verzekerden kan worden beschermd.
 • Een onderzoek naar voetbal en veiligheid. Hierbij richt je je voornamelijk op de opvang van voetbalsupporters tijdens een wedstrijd.

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, mag je jezelf Bachelor of Laws noemen.