HBO-Rechten

Inhoud opleiding

Je leert de basisbeginselen van het recht, over de gerechtelijke procedure en je juridische en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.

Je duikt in het juridische werkveld van de hbo-jurist en krijgt inzicht in de beroepen. Dan ontdek je wat je later wilt doen.

Direct toepasbare juridische vaardighedenWord hbo jurist en studeer rechten op hbo-niveau

Tijdens de studie HBO - Rechten leer je advies geven. Dat betekent dat je de theorie meteen kunt toepassen. Daarnaast leer je contracten en brieven opstellen en bemiddelen. Je kunt straks ook een goed betoog houden en de uitspraak van een rechter analyseren. Verder werk je met medestudenten aan opdrachten. Je leert dus ook samenwerken en projectmatig werken.

Kijkje in de juridische keuken

In alles wat je doet staat de praktijk centraal. In het derde jaar loop je bijvoorbeeld stage. Je kiest zelf een stagebedrijf en de opdracht, bijvoorbeeld bij de gemeente of een advocatenkantoor.  

Studieopbouw HBO - Rechten

Je studeert in totaal vier jaren. Je volgt een vast programma (major), maar je krijgt ook de kans om kleur aan je opleiding te geven tijdens een minor. We lichten elk jaar kort toe:

Jaar 1: 'Het recht'

In het eerste jaar staat 'het recht' centraal. Het bestaat uit vier blokken waarin telkens één thema aan de orde komt.

Blok 1 Oriëntatie op het recht: je leert de basisbeginselen van het recht en organisatiekunde, je werkt aan een project én aan je schriftelijke vaardigheid.
Blok 2 Recht van de overheid: je leert de verhouding tussen bestuursorganen (bijvoorbeeld provincie en gemeente) en de verhouding tussen een bestuursorgaan en een burger herkennen. Daarnaast krijg je ook strafrecht.
Blok 3 Recht van de burger: we gaan in op (juridische) adviesvaardigheden, vermogensrecht, personen- en familierecht en je krijgt het vak Engels.
Blok 4 Het procesrecht: we gaan dieper in op geschillenoplossingen, het starten van een gerechtelijke procedure, het verloop van een procedure en mogelijke betrokkenen bij een procedure. 

Daarnaast besteden we aandacht aan het ontwikkelen van je juridische en communicatieve vaardigheden. Je volgt in het eerste jaar juridische vakken en je werkt aan je juridische vaardigheden, zoals mondelinge en schriftelijke communicatie. Je sluit een vak af met een tentamen. Voorbeelden van vakken die je volgt in het eerste jaar zijn: vermogensrecht, strafrecht, procesrecht, personen- en familierecht, bestuursrecht, staatsrecht, onderzoek en zakelijke communicatie.

Jaar 2: 'Het beroep'

In het tweede studiejaar richt je je volledig op 'het beroep'. Ook dit is opgedeeld in vier themablokken. In elk blok maak je nader kennis met een beroepsrol.

Blok 1 De rechtsbijstandsjurist: je volgt het project 'de koopwoning' en we gaan in op bijzondere overeenkomsten en goederenrecht.
Blok 2 De arbeidsjurist: je volgt het project 'het ontslag' en we gaan in op arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.
Blok 3 De overheidsjurist: je volgt het project 'de beleidsmedewerker' en we gaan in op ruimtelijke bestuursrecht, strafrecht en Europees en internationaal recht
Blok 4 De organiserende jurist: je volgt het project 'practical skills lab' en je leert meer over vreemdelingenrecht, ondernemingsrecht, kwaliteitszorg en kennis- en informatiemanagement.

Jaar 3: stage lopen en een minor kiezen

In jaar drie loop je een halfjaar stage. Dit is het moment om te ontdekken hoe het er nu echt aan toegaat in de praktijk. Loop stage bij de gemeente, een advocatenkantoor of bij een grote (internationale) organisatie. Je regelt zelf een stageplek. Hier ondersteunen we je bij door sollicitatietrainingen te organiseren.

Extra praktijkervaring opdoen? Of ben je er nog niet helemaal achter binnen welke juridische sector jouw hart ligt en wil je bijvoorbeeld weten hoe het werk bij een rechtbank én een advocatenkantoor je bevalt? Kies er dan voor om twee keer een halfjaar stage of een volledig jaar stage te lopen. Dit doe je dan in plaats van je minor, die gepland staat in de tweede helft van het derde jaar.

Maar je kunt in het derde jaar natuurlijk ook een minor volgen. Je kiest een keuzevak en geeft daarmee een eigen accent aan je opleiding. Kies bijvoorbeeld voor een opleidingsgerichte minor zoals Veiligheid en recht. Ook kun je ervoor kiezen om een halfjaar bij een andere hogeschool of in het buitenland te studeren.

Jaar 4: major en afstuderen

In het eerste halfjaar van het vierde studiejaar houd je je bezig met twee thema's: werken bij de overheid én werken in het bedrijfsleven. Dit is het laatste halfjaar dat je colleges krijgt. Daarna begint namelijk het sluitstuk van je opleiding: de afstudeerperiode. In dit halfjaar laat je zien wat je de afgelopen jaren geleerd hebt en welke kennis en vaardigheden je in huis hebt. Ook de afstudeeropdracht maak je bij en voor een organisatie die je zelf kiest.

Een collegeweek bij HBO - Rechten

Je volgt hoorcolleges en werkcolleges, je werkt aan individuele opdrachten en besteedt tijd aan zelfstudie. Een collegeweek bestaat uit gemiddeld vijftien uur college. De rest van de tijd werk je samen met studiegenoten aan projecten en opdrachten.  Businessstudenten op de trap in het x-gebouw

Studiecoach in jaar 1 en 2

In de eerste twee jaar begeleidt een studiecoach je. Zo ontdek je wat je graag wilt, wat je al kunt of juist nog moet leren. Met je studiecoach bespreek je ook de studievoortgang en je kunt bij hem terecht in geval van problemen óf juist om je succesmomenten te delen!

Grenzen verleggen

Je kunt ervoor kiezen om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. Je volgt dan een Engelstalig programma. Windesheim heeft contacten met scholen in onder andere Finland, Frankrijk, Spanje, Litouwen en Ierland. Ook kun je ervoor kiezen om je stage of afstudeeropdracht in het buitenland te doen. De examencommissie moet dan wel eerst goedkeuring geven voor het programma dat je wilt volgen.

Borging kwaliteit

De opleiding HBO - Rechten heeft een Werkveldadviescommissie die zorgt voor een goede aansluiting van de opleiding bij het werkveld.

De volgende personen hebben zitting in de commissie:

  • Paul Uitzetter (Rechtbank Overijssel)
  • Willeke Doelwijt (Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders)
  • Petra Kooi (Juridisch Loket)
  • Wolf Hinkel (Wavin)
  • Jan Pitstra (Gemeente Zwolle)
  • Jelger de Kroon (DuretTrip Notarissen)

Wij bieden de opleiding HBO Rechten ook aan in Almere.