Opleiding e-commerce

Inhoud opleiding

E-commerce is een vakgebied dat ondernemerschap, online marketing, logistiek, ICT en data-analyse combineert.

Groeiende markt

Consumenten willen altijd en overal producten en diensten vergelijken, bestellen en thuisbezorgd krijgen. De online retailmarkt laat dan ook forse groeien en de verwachting is dat deze groei zich de komende jaren blijft voortzetten. Dat heeft te maken met een drietal trends:

  1. digitalisering; steeds meer zaken worden online afgehandeld
  2. tekort aan arbeidskrachten
  3. van bricks naar clicks: het koopgedrag van de consument verschuift van aankopen in de winkel naar online aankopen.

In die groeiende markt geven bedrijven aan behoefte te hebben aan breed opgeleide studenten die bewust kiezen voor een baan in de E-commerce sector. De Ad-opleiding E-commerce sluit duidelijk aan op die behoefte.

Klant centraal

Tijdens de opleiding staat de klant en de klantreis centraal. Een optimale customer experience is een van de belangrijkste criteria voor succesvolle webshops.

Studieprogramma Ad-opleiding E-commerce

  Semester 1  Semester 2 
Jaar 1

Operationaliseren en realiseren:

Het opzetten en inrichten van een eenvoudige webshop

Optimaliseren:

Het optimaliseren van een webshop en campagnes

Jaar 2

Managen:

In teamverband managen van een complexe webshop

Starten met specialiseren:

Zelfstandig uitvoeren van een praktijkopdracht

Leeruitkomsten

Het resultaat van dat wat je doet en leert noemen we leeruitkomsten. Tijdens de Ad-opleiding E-commerce werk je aan acht van zulke leeruitkomsten:

1.Operationaliseren

Met jouw kennis over e-commerce denk jij mee over de opbouw van een klantgerichte organisatie. Je vertaalt die kennis bovendien naar strategieën en acties.

2. Realiseren

Je kunt een webshop (her)ontwerpen op basis van een businessplan, e-commercestrategie en relevante klantinzichten. Je werkt daarbij samen in een multidisciplinair team.

3. Campagne management

Je leert een online campagne te organiseren, te monitoren en aan te sturen.  Daarvoor maak je gebruik van je kennis van o.a. e-mailmarkering, advertising, zoekoptimalisatie, vergelijkers en influencers, etc.

4. Optimaliseren

Je leert hoe je het maximale haalt uit de digitale kanalen in termen van klanttevredenheid. ontwikkelt een verbeterstrategie, zet deze in deze en rapporteert over de resultaten aan de directie.

5. Webshopmanagement

Met jouw inzicht in klantbehoeften en klantgedrag voer je de assortimentsstrategie uit. Je werkt hiervoor met de gangbare Content Management Systemen (zoals Wordpress en Magento) en kan de dagelijkse veelvoorkomende werkzaamheden hierin vloeiend uitvoeren (pagina’s aanmaken en vullen, content creëren, koppelingen maken etc.).

6. Customer Service

Met een goede klantenservice kan een bedrijf zich onderscheiden ten opzichte van de rest. Jij weet dat en kan binnen een dergelijke afdeling werkzaamheden uitvoeren of een team aansturen.

7. Samenwerken

Je weet hoe je een projectteam samenstelt en hoe je daarbinnen op een efficiënte manier samenwerkt. Je vergeet daarbij niet de belangen van andere betrokkenen. Communiceren, rapporteren en overtuigen zijn daarbij van groot belang.

8. Persoonlijk leiderschap

Je kent jezelf, maakt eigen keuzes en geeft sturing aan je eigen leerproces. Je bent een stevige professional met vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.


Internationaal vakgebied

De E-commerce sector internationaliseert in snel tempo. Dit komt met name door de economische ontwikkelingen in China, waarvan de E-commerce-markt straks goed is voor bijna 40 procent van de totale wereldwijde online retail. Deze toenemende internationalisering komt terug in de opleiding door onder meer aandacht te besteden aan Engelse taalbeheersing. Daarnaast zal er in verschillende vakken aandacht worden besteed aan internationalisering.

Topcentrum E-commerce

De regio Zwolle is een van de regio’s in Nederland met veel e-commerce bedrijven die zowel nationaal als internationaal actief zijn. Ruim 40 E-commerce bedrijven hebben zich samen met onderwijsinstellingen en overheden in de regio verenigd in het Topcentrum E-commerce.

Opgezet met het werkveld

De leeruitkomsten van de opleiding zijn gebaseerd op het beroeps -en opleidingsprofiel van Thuiswinkel. Vervolgens hebben een drietal toonaangevende regionale ondernemers advies uitgebracht over het hele leerprogramma van de opleiding.

Met dank aan: