Communicatie

Inhoud opleiding

Je werkt vanaf het eerste tot en met het vierde leerjaar samen met opdrachtgevers uit de praktijk en leert zo goed het werkveld kennen. Je voert diverse projecten uit op het gebied van onder andere: interne communicatie, online communicatie, marketingcommunicatie, public relations en crisiscommunicatie.

Je kiest zelf een minor waarmee je je specialiseert of juist je kennis verbreedt. Verder loop je stage en werk je als afsluiting van je studie aan een complex afstudeerproject op locatie bij een opdrachtgever. 

Waar richt je je op tijdens de opleiding Communicatie?

Er is aandacht voor zowel de uitvoering  als de strategische, beleidsmatige kant van communicatie. Je leert basiskennis en -technieken op het gebied van vormgeven, webcontent, fotografie en audiovisuele producties, zodat je een goede gesprekspartner kunt zijn voor vormgevers, webdesigners, fotografen en filmmakers. 

Daarnaast is er veel aandacht voor Nederlands en Engels. Alle vakken zijn vooral gericht op de hoofdvormen van communicatie: marketingcommunicatie, interne communicatie en organisatiecommunicatie (imago en identiteit). Ook wordt er aandacht geschonken aan de maatschappelijke omgeving en aan de businesscontext bij vakken als onderzoek, marketing, mens en samenleving, psychologie, organisatiekunde en recht. 

Studieprogramma Communicatie

Jaar 1: Kennismaking met het communicatievak

In het eerste halfjaar van de studie Communicatie leer je hoe verschillende typen organisaties werken en staat in het teken van de kennismaking met het communicatievak. Je doet o.a. het project 'Interne en externe omgeving van organisaties'.
Je krijgt onder andere de volgende vakken: organisatiekunde, inleiding in de communicatie, marketing, marketingcommunicatie, Engels, schriftelijke communicatie en interaction design.

Het tweede halfjaar staat in het teken van een nadere kennismaking met de creatieve, beleidsmatige en organisatorische aspecten van het vak. Het gaat hierbij om vakken als audiovisuele vormgeving/beeldtaal, psychologie, online communicatie en creatief denken/schrijven. Daarnaast staat een intensieve projectweek op het programma met als thema: ‘De cross mediale campagne’.

Jaar 2 en 3: Voorbereiding op de praktijk

In het tweede en derde jaar ga je werken in de praktijk. Je duikt nog dieper het vakgebied in aan de hand van verschillende thema's, zoals: online communicatie, data en analyse, consumentengedrag, content- en communitymanagement en communicatieadvies. In semester 3 en semester 5 werk je aan opdrachten uit het bedrijfsleven vanuit de community ruimtes Ook volg je nog een multidisciplinaire minor, dat wil zeggen dat je gedurende een half jaar samenwerkt met studenten uit andere opleidingen. Daarnaast ga je nog een half jaar op meewerkstage. In een zelf gekozen organisatie ga je twintig weken aan de slag als aankomend communicatiemedewerker.

Jaar 4: Afstudeerprogramma

In het vierde jaar ga je afstuderen en ga je je verdiepen in communicatievakken die jouw interesse hebben. Je gaat dan aan de slag met diverse communicatievraagstukken. Daarvoor bedenk je creatieve concepten en/ of geef je strategische adviezen. Het laatste gedeelte van dit jaar help je een organisatie bij een complex communicatievraagstuk.

Kom hbo Communicatie studeren aan hogeschool Windesheim

Advies kunnen geven op het juiste moment

Typische vaardigheden die je leert tijdens jouw hbo-opleiding Communicatie zijn presenteren en adviseren. Je moet een advies kunnen geven, maar ook op de goede manier én op het juiste moment. We besteden ook veel aandacht aan goede schrijfvaardigheid. Dit is heel belangrijk voor een communicatieprofessional. Verder leer je hoe je een goede gesprekspartner wordt.

 Gezamenlijk bewaken van je studievoortgang

Je studieloopbaanbegeleider coacht en bewaakt samen met jou je studievoortgang. Je ontdekt wat je graag wilt, wat je al kunt en wat je nog moet leren. De studieloopbaanbegeleider begeleidt je gedurende de gehele studie bij het maken van bepaalde keuzes en met het vormgeven van je eigen leerroute. In een persoonlijk ontwikkelingsplan geef je aan waar je belangstelling naar uitgaat, in welke richting je je wilt specialiseren en hoe je je doelen wilt bereiken.

Een gemiddelde collegeweek

Een collegeweek bestaat gemiddeld uit 12 à 16 uur college. De rest van tijd werk je samen met studiegenoten aan projecten en opdrachten. De overige tijd besteed je aan zelfstudie.

Borging kwaliteit

De opleiding Communicatie heeft een Raad van Advies die zorgt voor een goede aansluiting van de opleiding bij het werkveld. 

De volgende organisaties hebben momenteel zitting in de Raad van Advies:

  • Rabobank
  • Algemene werkgeversvereniging Nederland
  • Provincie Overijssel
  • Musis/Stadstheater Arnhem
  • Silentspeakers

  • Isala
  • Vodafoon Ziggo

Wij bieden de opleiding Communicatie ook aan in Almere.