Business College

Wat ga je doen?

Op het Windesheim Business College van Windesheim bepaal jij jouw eigen studieroute. Het is een werkwijze die geschikt is voor fulltime studenten, maar ook voor deeltijd studenten naast hun huidige baan. Maar hoe ga je precies zelfstandig leren?

In de eerste weken ben je volop bezig met teambuilding en met de manier van leren. Dat laatste is essentieel, want de manier van leren is nogal anders dan in het reguliere voortgezet onderwijs of mbo. Je gaat nu zelfstandig leren en volgt daarom een ‘detox’ programma om te ‘ontscholen’. Want het schoolsysteem is niet leidend voor hoe je gaat leren, maar jij. Samen met je leercoach bespreek je op welke leerdoelen je wilt gaan richten. Daarna ga je kijken waar en op welke manier je de gewenste kennis wilt opdoen.

Zelfstandig leren

Het Business College daagt je uit om ook van de campus af te gaan, de wereld in, want overal kun je zelfstandig leren. Soms doe je dat door een gesprek met een professional uit het werkveld of door een stage of onderzoek bij een organisatie. Maar bijvoorbeeld ook door een MOOC (videoles) te volgen. Of gewoon door zelfstudie op basis van een inspirerend boek. En als het zo uitkomt dat er ergens op de campus vakken en lesstof worden aangeboden die goed passen bij wat jij wilt leren of bestuderen, dan kun je ook een reeks bestaande colleges volgen van een van onze reguliere (economische) opleidingen. Ook zijn er Learning Café’s, waar je kunt samenwerken met een aantal studenten die met eenzelfde soort onderwerp bezig zijn.

Kortom, het is maar wat bij jou past: colleges, boeken, VR/AR, learning walks, city as text, werken, conferenties bezoeken, publicaties schrijven, Barcamps, film matching, serious gaming, MOOCs, interactieve online content van publishers, interviews, ... Jij vindt zelf wellicht nóg meer handige bronnen van kennis!

Hackathons 

Persoonlijke en professionele vaardigheden ontwikkel je tijdens de hackathons, die we regelmatig organiseren (en die je uiteindelijk zelf mag gaan organiseren). Dit zijn inspirerende dagen, met onder andere ‘pressure cooker’-uitdagingen. In een of twee dagen - op de Campus of bijvoorbeeld bij een bedrijf, in Nederland – werk je als groep samen oplossingen uit voor een complex maatschappelijk of economisch vraagstuk. En het kan zijn dat je daarbij samenwerkt of een ‘battle’ aangaat met medewerkers van het bedrijf dat het vraagstuk aanlevert.

Samenwerken met een coach

Je krijgt een persoonlijk leercoach die je voor langere tijd begeleidt. Hierbij kijken we naar de match tussen jou en deze coach. In het begin helpt je coach je structuur te geven aan jouw leerproces, later laat de coach je meer los.

De focus van de coaching ligt vooral op de manier waarop je kunt leren, het moment, de leermiddelen en de plek. Ook bespreek je met je leercoach hoe je getoetst wordt. Business College gaat meer en nieuwe toetsvormen ontwikkelen naast de gewone schriftelijke of digitale toets. Denk aan portfolio’s, maar ook bijvoorbeeld aan gesprekken en observaties bij de hackathons.

Verder zal de ene student de coach graag wekelijks willen zien en de andere liever na afronding van een blok van zelfgekozen onderdelen. En naast je coach zul je terug kunnen vallen op je ‘peers’, de andere studenten bij het Business College. En misschien heb je wel behoefte aan een externe coach, iemand met ervaring bij een voor jouw interessegebied interessante organisatie. 

Hoe ziet je leerroute eruit?

Omdat alle studenten hun eigen pad en tempo volgen en zelfstandig leren, is er geen beschrijving te geven van hoe je eerste of je tweede jaar er in grote lijnen uit gaan zien. Je werkt toe naar het behalen van 240 studiepunten die uiteindelijk leiden tot een hbo-diploma.

Naar verwachting gebruikt de ene student Business College om vrij vlot en doelgericht op een persoonlijke wijze toe te werken naar diplomering. Misschien wel sneller dan in vier jaar. Een ander oriënteert zich breder en ontdekt in afstemming met de leercoach wat zijn of haar interesses zijn en focus wordt, waarna een keuze volgt voor een beroepenveld en afstudeerrichting. En er zullen ook studenten zijn die al een baan hebben en hun werkervaring willen omzetten in studiepunten. Zo kun je - als je dat wilt - snelheid maken. Want als je de kennis al hebt, kun je na het behalen van de toets door naar je volgende doel. 

We zullen een voorbeeld geven. Student Justine heeft al wat ervaring in het bedrijfsleven. Zo heeft ze een tijdje op de marketing afdeling van een groot bedrijf gewerkt en was daar verantwoordelijk voor de communicatie naar zakelijke partners. Zij beheerst dus al de leeruitkomst ‘Zakelijk rapporteren’. Justine maakt een portfolio waaruit blijkt dat zij deze competenties al beheerst. Zij geeft nu op een andere, eigen manier invulling aan de toetsing van het vak ‘Zakelijk rapporteren’.