Ben jij een organisatietalent? Kies dan voor de hbo-opleiding Bedrijfskunde.

Tweede jaar en verder

We beginnen met het thema Bedrijf, bestuur en leiderschap, gevolgd door Bedrijf, bestuur en strategie. Lees ook wat je in het derde en vierde jaar doet.

In de volgende jaren loop je stage, kies je een minor en een specialisatie en studeer je af. Een deel van je opleiding (de minor) businessstudenten met laptopmag je in het buitenland volgen.

Het tweede jaar

Het tweede studiejaar start met het thema van dat jaar: Bedrijf, bestuur en leiderschap. Dit thema staat in het teken van de organisatie en de wijze waarop deze aangestuurd wordt, ook wel 'governance' genoemd. In de eerste helft staat een groot bedrijf centraal en in de tweede helft een gemeenschappelijke organisatie. Zo ontdek je ook meteen de verschillen tussen profit en non-profit organisaties. Het tweede halfjaar van het tweede studiejaar maak je een verdiepende slag binnen het thema: Bedrijf, bestuur en strategie.   

Vakken in het tweede jaar

Een greep uit je vakkenpakket:

  • organisatiekunde en leiderschapsstijlen
  • bestuursrecht en bestuurskunde
  • financieel management
  • leiderschap en gespreksvoering
  • politicologie
  • business English
  • strategische marketing
  • scenarioplanning
  • general economics
  • projectmanagement

Een deel van je vakken in het Engels

De vakken in het tweede jaar sluiten aan bij de thema's uit dat jaar: Bedrijf, bestuur en leiderschap en Bedrijf, bestuur en strategie. Binnen het laatste thema wordt een deel van je twee businessstudenten in het c-gebouwvakken in het Engels gegeven en krijg je verdieping in business English. Dit om aan te sluiten bij de huidige arbeidsmarkt, waar ook steeds meer kleine bedrijven internationaal georiënteerd zijn. Ook bereid je je zo voor op een eventuele Engelstalige minor, stage of afstudeeropdracht.

Afwisselende werkvormen

Colleges, werkcolleges, trainingen en gastcolleges bijwonen, zelfstudie, onderzoek doen, projecten, individuele en groepsopdrachten uitvoeren en vooral volop aan de slag met de praktijk. Ook na je eerste jaar houden we de afwisseling erin en verveel je je niet.

Minor en stage in het derde jaar

In het derde jaar ga je een half jaar op stage en volg je een minor. Je hebt de keuze uit verschillende minors. Jaarlijks kijken we opnieuw naar ons minoraanbod om onze minors zo goed mogelijk bij de actualiteit aan te laten sluiten. Een paar voorbeelden van minors zijn:  

International Relations

Internationaal (en Europees) recht, internationale economie, cultuur, ethiek, politiek en global management. Dit alles komt aan bod in deze Engelstalige minor.

Projectminor

Met studenten van verschillende opleidingen werk je aan projecten in organisaties in Zwolle, Nederland of het buitenland.

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om er voor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Specialisatie in het vierde jaar

In het vierde jaar kies je een specialisatie om je te specialiseren binnen het werkgebied van Bedrijfskunde. De specialisaties waaruit je kunt kiezen zijn:

Leiderschap en innovatie

Bij deze specialisatie gaan we er vanuit dat iedereen de rol van leiderschap op zich kan nemen. Ongeacht de positie die je binnen de organisatie hebt. Het gaat vooral om het nemen van verantwoordelijkheid en het vermogen om buiten de eigen denkkaders te kijken. De specialisatie bestaat uit theoretische vakken met thema's: sociale innovatie, markt en marketing, wetenschapsfilosofie, organisatie en processen, technologie en ICT en persoonlijk leiderschap.

Ondernemen en overheid

Binnen de overheid en semi-overheid wordt steeds bedrijfsmatiger en efficiënter gewerkt. Binnen deze branche is dan ook veel vraag te verwachten naar afgestudeerden van onze opleiding. De specialisatie speelt in op deze behoefte door opgedane bedrijfskundige competenties met de meest recente bestuurskundige inzichten te combineren. Je volgt onder andere vakken op het gebied van politicologie, overheidsmanagement en recht.

Sluitstuk van je opleiding

Je afstudeeropdracht is het sluitstuk van je opleiding. Je laat hierin zien wat je in de voorafgaande jaren hebt geleerd en welke kennis en vaardigheden je in huis hebt. De afstudeeropdracht is een onderzoek dat je uitvoert in een zelfgekozen organisatie. In overleg met de organisatie en de opleiding bepaal je welke opdracht je uitvoert en voor welk vraagstuk je een oplossing zoekt. Je afstudeerperiode duurt een halfjaar.

Voorbeeldcase van een Bedrijfskunde-professional

Decennialang gold de bankensector in Nederland als de smeerolie van onze economie. Stabiel en onverwoestbaar. Na de bankencrisis en de vele externe invloeden staat nu ook de bankenwereld op zijn kop.

Door de toenemende concurrentie, veranderingen in de wet- en regelgeving, de grotere rol van het internet en door veranderende eisen van klanten en medewerkers moeten de banken hun processen anders vormgeven. Een andere manier van organiseren, in een aantal ‘ketens van processen’ gericht op het goed en efficiënt bedienen van klanten, lijkt de oplossing. Zo kijken medewerkers verder dan hun neus lang is en ben je samen bezig om risico’s en knelpunten in het proces op te lossen. Maar dit vraagt een andere manier van denken en doen van medewerker en leidinggevende: proactief, flexibel, gericht op samenwerking en zelfsturend.

Als bedrijfskunde-professional bij een bank die overstapt naar ketenmanagement maak je een analyse: hoe is dit ingericht en waarom op deze manier, wie doet wat en hoe werkt het in de praktijk? Je interviewt de betrokken mensen, bestudeert vakliteratuur en documentatie van de bank. Je analyseert hoe mensen samenwerken en overleggen, en hoe leidinggevenden hun mensen en processen aansturen. Je houdt al die lijntjes in de gaten, signaleert waar het beter kan en adviseert ‘hoe’ vanuit een visie op het geheel. Daarna houd je in de gaten of de gewenste verbetering zichtbaar wordt: gaan de mensen echt zo denken en doen als in deze situatie nodig is?

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, mag je jezelf Bachelor of Business Administration noemen.