Accountancy

Tweede jaar en verder

De specifieke beroepstaken van de accountant staan centraal. Ieder half jaar gaan we aan de slag met een van de beroepstaken.

Vakken in het tweede jaar

In het tweede jaar van de voltijdopleiding Accountancy richt je je op de beroepstaken van de accountant. Vakken als Bedrijfsadministratie, Financiering, Management Accounting, Financial Accounting, Belastingrecht en Audit & Assurance komen aan bod.

Vier kerntaakgebieden van de accountant 

Aan het beroep van accountant zijn landelijk wettelijke eisen gesteld. De vakken die je krijgt, zijn daarom geclusterd rondom de vier beroepstaken van de accountant:

Beroepstaak Korte omschrijving
Administratieve dienstverlening Je leert hoe je een jaarrekening opstelt en een accountantsverslag en managementrapportage daarbij maakt. Enkele van de vakken die je volgt zijn belastingrecht, bedrijfsadministratie en financial accounting.
Fiscaliteit Je werkt aan de fiscale jaarrekening, winstaangifte/vennootschapsbelasting, loonadministratie/verzamelloonstaat en de aangifte loonbelasting en bezwaarscrift.
In dit semester volg je onder meer business English, auditing en financiering.
Advisering Je maakt een adviesrapport voor de meest optimale inrichting van een organisatie, stelt een adviesrapport op met daarbij adviezen over de interne beheersing en management control en je doet een financieringsaanvraag voor een onderneming. In dit semester volg je onder meer de vakken bestuurlijke informatieverzorging, ondernemingsrecht en statistiek.
Accountantscontrole Je krijgt te maken met de controle van een bedrijf met daarbij data-analyse. Deze controles sluit je af met de controleverklaring. Ook ga je aan de slag met (ethische) dilemma’s ten aanzien van opdrachten en klanten. In deze periode komen de kernvakken bestuurlijke informatieverzorging, financial accounting en auditing terug.

Werkvormen

De theoretische kennis die je nodig hebt voor het accountantberoep doe je op via hoor- en werkcolleges. Deze kennis pas je vervolgens toe bij de praktijkopdrachten die je samen met andere studenten uitvoert.

Duale traject

Er is voor een deel van de studenten ook de mogelijkheid om de opleiding vanaf het tweede semester van het tweede jaar in duale vorm te vervolgen. Je kiest dan voor de combinatie van werken in de beroepspraktijk (als medewerker van een accountantskantoor) en studeren. Drie dagen in de week werk je en twee dagen volg je het programma van de opleiding. Een belangrijk deel van de beroepscompetenties moeten dan in de beroepspraktijk worden behaald. De totale duur van de opleiding blijft 4 jaar.

Lees meer over het duale traject

Afstuderen

In het vierde jaar voer je een afstudeeropdracht uit voor een bedrijf of organisatie. Dit doe je meestal individueel of samen met een medestudent.

Inhoud afstudeeropdracht

Via je afstudeeropdracht laat je zien dat je een probleem binnen een organisatie kunt herkennen en analyseren. Ook (onder)zoek je oplossingen voor het probleem. Zo kom je tot conclusies en aanbevelingen.

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, mag je jezelf Bachelor of Science noemen.