Accountancy

Inhoud opleiding

Je leert controleren of cijfers in jaarrekeningen overeenkomen met de feitelijke situatie en of ze goed zijn gepresenteerd. Wat nog meer?

Je leert ook jaarrekeningen samenstellen en bedrijven adviseren. In het eerste jaar maak je kennis met alle facetten van het accountantsvak en in het tweede jaar loop je stage. In het derde en vierde jaar verdiep je die kennis en breng je het geleerde in de praktijk tijdens je afstudeeropdracht.

Studieprogramma opleiding Accountancy

Jaar 1: De startende ondernemer

Tijdens het eerste jaar van de opleiding volg je een grotendeels gezamenlijk programma met studenten van de andere businessopleidingen. Een aantal projecten staan hierin centraal. Een voorbeeld is 'het bedrijf'. In dit project werk je in kleine teams aan het analyseren van een bestaand bedrijf. Je besteedt aandacht aan alle bedrijfsprocessen, die je later in je beroep als accountant ook tegenkomt. In het eerste jaar krijg je bedrijfseconomische vakken, accountancyvakken. Je gaat ook aan de slag met het schrijven van een ondernemingsplan en een financieringsaanvraag.

Jaar 2: Administratieve dienstverlening en stage

In het tweede jaar staat een van de beroepstaken van de accountant centraal: de administratieve dienstverlening op de beroepstaken van de accountant. Je leert hoe je een jaarrekening opstelt en een accountantsverslag en managementrapportage daarbij maakt. Enkele van de vakken die je volgt zijn belastingrecht, bedrijfsadministratie en financial accounting. In het tweede jaar ga je een halfjaar op stage.

Jaar 3 en 4: Fiscaliteit, advies en accountantscontrole

In het derde en vierde jaar staan deze beroepstaken op het programma.
Fiscaliteit: je werkt aan de fiscale jaarrekening, winstaangifte/vennootschapsbelasting, loonadministratie/verzamelloonstaat en de aangifte loonbelasting en bezwaarschrift. Je volgt vakken als business English, auditing en financiering. 
Advisering: je maakt een adviesrapport voor de meest optimale inrichting van een organisatie, stelt een adviesrapport op met daarbij adviezen over de interne beheersing en management control en je doet een financieringsaanvraag voor een onderneming. In dit semester volg je onder meer de vakken bestuurlijke informatieverzorging, ondernemingsrecht en statistiek.
Acccountantscontrole: Je krijgt te maken met de controle van een bedrijf met daarbij data-analyse. Deze controles sluit je af met de controleverklaring. Ook ga je aan de slag met (ethische) dilemma’s ten aanzien van opdrachten en klanten. In deze periode komen de kernvakken bestuurlijke informatieverzorging, financial accounting en auditing terug. 

Ontwikkel je vaardigheden

Naast affiniteit met cijfers, heb je ook vaardigheden nodig om te adviseren en financiële gegevens te presenteren. Als accountant moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Tijdens de opleiding besteden we hier ruimschoots aandacht aan.

Groep studenten die samen lopen

Landelijk examen

Omdat aan het accountantsberoep wettelijke eisen gesteld zijn,sluit je de opleiding  af met een landelijk examen dat onder toezicht staat van het Ministerie van Financiën.

Studiebegeleiding

Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Zo krijg je gedurende je hele opleiding studieloopbaanbegeleiding. Je studieloopbaangegeleider en studievoortgangsadviseur coacht je tijdens je studieproces. Bij vragen over de voortgang van je studie kun je ook altijd terecht bij het studentendecanaat.

Borging kwaliteit

De opleiding Accountancy heeft een Werkveldadviescommissie die zorgt voor een goede aansluiting van de opleiding bij het werkveld. De volgende personen hebben zitting in de commissie:

  • Martijn Strating (Countus)
  • Ronald van Leussen (De Jong & laan)
  • Roelof-Jan (Brouwers Accountant & Adviseurs)
  • John Mondria (TAMEK)
  • Erik-Jan van der Vlies (KPMG)
  • Martin van der Bend (EY)