Studenten CALO

Eerste jaar

Als sportkundige breng je diverse partijen bij elkaar. Het eerste jaar volg je daarom met studenten van de drie beweeg- en sportopleidingen.

Thema’s eerste jaar

Studente Sportkunde voor de cameraIn het eerste jaar verdiep je je in drie thema's: onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijd die we benaderen vanuit de invalshoeken beleven, regelen en verbeteren. Je leert hoe je bewegingsactiviteiten aanbiedt, hoe je je het best positioneert ten opzichte van een groep en hoe je overlegt en constructief samenwerkt. Daarnaast volg je praktijkonderdelen, zoals judo en zwemmen, en stel je je sportmanagement- én sportieve kwaliteiten onder bewijs op kamp. Wat je leert, breng je in de praktijk tijdens een project in het werkveld.

Binnen de opleiding Sportkunde richt je je op het ontwikkelen van competenties die je vanaf het begin klaarstomen voor de taken die je als sportkundige straks uitvoert, zoals:

  • het zelfstandig ontwikkelen, organiseren en beheren van sportprojecten en -programma’s, met de nadruk op de taken van een sportontwikkelaar
  • het analyseren, ontwikkelen, voorbereiden en implementeren van sportbeleid, met de nadruk op de taken van een sportbeleidsmedewerker

Daarnaast besteed je aandacht aan:

  • activiteitspractica, denk aan het organiseren en begeleiden van activiteiten
  • vaktheorie, bijvoorbeeld ontwikkelingsprincipes van bepaalde leeftijdsgroepen
  • operationeel management, zoals leidinggeven en motivatietechnieken

Vakken in het eerste jaar

Elk jaar volg je twee semesters. In het eerste jaar starten we met de major, oftewel de kern van de opleiding. De major omvat het grootste gedeelte van de studie. (Zelf) bewegen staat in het eerste jaar centraal, want als jij als sportkundige straks een ander graag (anders) wilt laten bewegen moet jij zelf ook (anders) gaan bewegen. Samen met studenten van de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie leg je een brede basis, want later heb je veel profijt van een ruime blik op het werkveld.

Beroepsgerelateerd onderwijs

Om inzicht te krijgen in het werkveld en de kerntaken van een sportkundige besteed je in het eerste semester één dag en in het tweede semester twee dagen in de week aan beroepspecifiek onderwijs. Je verdiept je in theorieën, organiseert bijvoorbeeld een sportevent en gaat verdeeld over het jaar op bezoek bij uiteenlopende sportorganisaties. Zo vorm je je een goed beeld van de breedte van het werkveld van een sportkundige. Dit doe je door je onder meer te richten op sportmanagement, sporteventmanagement, een activiteitspracticum, een sportkunde challenge en het begeleiden van sportactiviteiten.

Bewegen en eigen lichaam (anatomie)

In het eerste semester: Hoe werkt je lijf? Waarom is bewegen nodig?

Bewegen & leerprocessen

In het eerste semester: Hoe leert iemand? En welke manieren zijn er om te leren?

Denken in beweging

In het eerste semester: Hoe kan bewegen betekenisvol worden? Maakt het uit hoe je mensen benadert?

Inleiding onderzoek

In het eerste semester van het eerste jaar van de studie Sportkunde leer je jezelf een onderzoekende houding eigen te maken door je in de lessen nieuwsgierig op te stellen, veel te vragen en te zoeken naar antwoorden. Je voert bijvoorbeeld een onderzoekje uit naar het functioneren van je medestudenten op hun stageplek.

Bewegen en beïnvloeden

In het tweede semester: Hoe beïnvloed je de mens? Welke aanpak kies je, als je bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep iets wilt laten ondernemen? 

Bewegen en presteren (fysiologie)

In het tweede semester: Hoe pas je de basisprincipes van trainingsleer toe? Welke inspanning kun je van bepaalde doelgroepen verwachten?

EHBO

In het tweede semester: wat houdt EHBO in?

Inleiding onderzoek (2)

In het tweede semester verdiep je je verder in onderzoek binnen het werkveld van een sportkundige.

Theorievakken Praktijkvakken Werkveldoriëntatie
Eerste jaar semester 1    
Bewegen en eigen lichaam Bewegen en muziek Theorie Sportmanagement
Bewegen & leerprocessen Circus Sportmanagement in de praktijk
Denken in beweging Spel Studieloopbaanbegeleiding
Inleiding onderzoek Turnen
  Zelfverdediging (judo)
  Zwemmen  
  Fitness  
  Lichaamsgerichte methodiek  
Winterkamp 
 
Theorievakken Praktijkvakken Werkveldoriëntatie
Eerste jaar semester 2    
Bewegen en beïnvloeden Atletiek Activiteitenpracticum
Bewegen en presteren Spel Begeleiden Sportactiviteiten
EHBO Turnen Sportkunde Challenge
Inleiding onderzoek Zwemmen Sporteventmanagement
  Fitness Studieloopbaanbegeleiding
  Klimmen  
Zomerkamp
 

Lees meer over praktijkonderdelen

Bindend Studieadvies

Als student bij Windesheim krijg je aan het eind van je eerste jaar een studieadvies. Dit advies zegt iets over jouw geschiktheid voor de opleiding. Bij een positief advies kun je door naar het tweede jaar. Als je in het eerste jaar minder dan 54 van de 60 studiepunten haalt, krijg je een negatief advies en kun je ‒ door de hieraan verbonden afwijzing ‒ niet verder met je opleiding.

Studenten sportkunde bij hek op sportveldTheorie versus praktijk

In de opleiding Sportkunde zul je veel tijd doorbrengen in onze sportzalen en op de sportvelden tijdens activiteitspractica. Theoretische vakken zijn echter een belangrijk onderdeel van deze studie. Heb je een passie voor sport, maar heb je moeite met theorie, dan zou dit voor jou een struikelblok kunnen vormen. Via studiebegeleiding word je hierin echter goed ondersteund.