Studenten CALO

Inhoud opleiding

Een carrière als sportkundige waarin sportmanagement en -beleid centraal staan? Leer hoe je sportaanbod ontwikkelt, organiseert en beheert.

Sportkundige worden?

Studenten Sportkunde in de zaalIn de opleiding Sportkunde leer je niet alleen hoe je sportprojecten en -programma’s kunt ontwikkelen, organiseren en beheren, je verdiept je ook in het analyseren, schrijven, evalueren en implementeren van sportbeleid voor diverse sportorganisaties, sportbonden, gemeentes en lokale overheden. 

Wil je later leidinggeven aan een sportorganisatie? Ook dan komen de vaardigheden en kennis op het vlak van sportmanagement en sportbeleid die je in deze studie opdoet ruimschoots aan bod.

Studieprogramma Sportkunde

Je verdiept je in de opleiding in het brede werkveld van sport en bewegen, het beroep van een sportkundige, ontwikkelt een professionele houding en legt je tot slot toe op de maatschappelijke functie van sport en bewegen, sporttechnisch management of de ondernemerskant binnen de sport- en beweegsector.

Jaar 1: brede oriëntatie op theorie en praktijk

Je volgt de propedeuse voor een groot deel samen met studenten van de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie. Een aantal dagen per week richt je je op sport- en spelactiviteiten. Je krijgt les in bijvoorbeeld turnen, spel en zwemmen. Daarnaast verdiep je je op theoretisch vlak in onder meer anatomie en fysiologie. Een belangrijk onderdeel vormt bovendien de werkveldoriëntatie waarin je je verdiept in theorieën op het gebied van sportmanagement en eventmanagement én ervaring opdoet met het organiseren en begeleiden van een event en sportactiviteiten.

Jaar 2: verdiep je in het beroep van een sportkundige

Vanaf het tweede jaar volg je een programma dat direct is gekoppeld aan het beroep van sportkundige waarvoor we je opleiden. Je loopt twee keer een halfjaar stage, verdiept je in vakken als sportmarketing en sponsoring, beleid en communicatie, en projectmanagement en je volgt onder meer een practicum over het ontwerpen van een innovatief en kwalitatief goed sport- en beweegaanbod.

Jaar 3: ontwikkel een professionele houding

Naast lessen op Windesheim functioneer je in het derde jaar drie dagen per week bij een sportorganisatie als (meelopend) lid van een team dat zich richt op programma- en/of beleidsontwikkeling of de uitvoering ervan. Door veel zelfstandig in de praktijk te werken, maak je je een professionele houding eigen. In het tweede semester volg je een minor naar keuze.

Jaar 4: specialiseer je binnen het vakgebied sportkunde

Je werkt mee in een (sport)organisatie en houdt je daar bezig met de maatschappelijke functie van sport en bewegen, sporttechnisch management of ondernemen. Daarnaast bereid je je voor op het ontwikkelen van een innovatief beroepsproduct, waarbij je je richt op het beleidsterrein van organisatie óf het ontwikkelen van nieuwe bewegingsprogramma’s.

Een collegeweek bij Sportkunde

Deze bestaat uit ongeveer 40 uur. Je hebt gemiddeld 5 dagen per week les, waarvan 26 contacturen en 14 uur zelfstudie. Naarmate de studie vordert, nemen de contacturen af en de stage-uren toe. Een collegeweek bij Sportkunde is altijd afwisselend: het ene moment zit je in de collegebanken om meer over theorie te leren, het andere moment volg je sportieve praktijkactiviteiten die zowel in- als outdoor plaatsvinden of ga je op kamp.

Studiebegeleiding en jouw studieloopbaan als sportkundige

Sportkundestudent met voet op pionWaar ben je goed in en waar minder? Hoe ben je in een groep en waarom volg je deze studie? Begeleiding biedt inzicht in jezelf en je motieven. Je leert wat bij je past en waar je interesse ligt. Dit geldt ook voor je eigen leren en bewegen: leer je graag door middel van instructie of experimenteer je liever zelf? Je volgt lessen in kleinschalige groepen. Tijdens begeleidingsuren kun je bij je begeleider terecht om je studieloopbaan te bespreken. Hij helpt je bij het maken van keuzes en je kunt met hem overleggen als je even vastloopt.

Internationale focus

De drie sport- en beweegopleidingen van Windesheim (Calo) staan internationaal hoog aangeschreven. Tijdens je opleiding Sportkunde kun je dan ook naar het buitenland om daar ervaring op te doen, bijvoorbeeld door de minor Sport, therapy for empowerment te volgen. De Calo maakt deel uit van een Europees netwerk van universiteiten op het vlak van bewegen en gedragsbeïnvloeding met contacten met instellingen in alle werelddelen: van Europa tot Afrika, van Canada tot de Antilliaanse eilanden.   

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse haalt.

Ruimte voor ambitie

Sportmanagers in spe kunnen gebruikmaken van goede sportvoorzieningenWij willen − net als (top)sporters − op het vlak van onderwijs naar de top reiken. Liggen je ambities op het vlak van sportmanagement of -beleid? Dan kies je bij ons voor een studie waarin je de ruimte krijgt talenten te ontplooien. Op de Campus vind je veel faciliteiten, zoals drie zwembaden, sportzalen, klimwand en sportterrein en je krijgt les van een betrokken team, ondersteund door een kenniscentrum dat zich richt op sport-, spel- en beweegonderzoek.

Visie

De opleiding Sportkunde verzorgt onderwijs vanuit een visie op bewegen en beïnvloeding van bewegingsgedrag in de sportsector én de maatschappij, die ervan uitgaat dat in principe iedereen deelneemt aan bewegingsactiviteiten: of iemand nu topfit is of een fysieke beperking heeft, doel is de samenleving bewegend (beter) tot haar recht te laten komen.