Studenten CALO

Toelating

Een mbo-, havo- of vwo-diploma op zak? Dan mag je Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie volgen. Lees waar je verder aan moet voldoen.

Toelatingseisen per vooropleiding en profiel

Mbo

Je bent toelaatbaar tot de opleiding met een mbo-diploma, niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding. Het is noodzakelijk dat je een volledig mbo-diploma hebt. Afzonderlijke certificaten zijn niet voldoende. Beschik je over een mbo-diploma Sport en Bewegen? Ook dan gelden voor jou de aanvullende toelatingsvoorwaarden, zoals hieronder beschreven. Je start net als de andere studenten in het eerste jaar van de opleiding. Op deze pagina vind je meer informatie over deze mbo-toelatingseisen.

Havo

Profiel Aanvullende eisen
Havo Natuur en Techniek Geen aanvullende eisen
Havo Natuur en Gezondheid Geen aanvullende eisen
Havo Economie en Maatschappij Geen aanvullende eisen
Havo Cultuur en Maatschappij Geen aanvullende eisen

Vwo

Profiel Aanvullende eisen
Vwo Natuur en Techniek Geen aanvullende eisen
Vwo Natuur en Gezondheid Geen aanvullende eisen
Vwo Economie en Maatschappij Geen aanvullende eisen
Vwo Cultuur en Maatschappij Geen aanvullende eisen
 

Aanbevolen vakken

Omdat je tijdens de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie vakken zult volgen op het gebied van anatomie en fysiologie is het handig dat je kennis hebt van biologie, bijvoorbeeld door voor het profiel Natuur en Gezondheid te kiezen.

Past Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie bij jou?

  • Kun je je inleven en pas je zelfreflectie toe?
  • Ben je sociaal en houd je van samenwerken?
  • Begrijp je mensen die ‘anders’ zijn dan jij?
  • Heb je affiniteit met bewegen? 
  • Ben je goed in observeren?
  • Kun je anderen motiveren en stimuleren?
  • Kun je feedback geven en ontvangen?

Kun jij de meeste vragen beantwoorden met ‘ja’? Dan is de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie misschien wel de juiste studie voor jou. 

Numerus fixus: vroeg aanmelden!

De opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie werkt met een numerus fixus (beperkte toelating). In totaal is er maximaal plaats voor 120 nieuwe studenten in de propedeutische fase. Je moet je uiterlijk voor 15 januari 2020 via Studielink aanmelden voor deze opleiding om in aanmerking te komen voor de selectieprocedure en toelating tot Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie in september 2020.

In de propedeutische fase van de Calo zitten de studenten van de opleidingen Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie, de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en van de opleiding Sportkunde in gemengde groepen. Ook tijdens het bewegingsassessement worden de kandidaten van alle drie de opleidingen gezamenlijk en op dezelfde manier beoordeeld. Je mag je voor meer dan 1 opleiding aanmelden binnen de afdeling Calo. Deelname aan het bewegingsassessement is slechts één keer per studiejaar mogelijk.

Selectieprocedure

Als je je uiterlijk voor 15 januari 2020 aanmeldt, dan dien je je via een link aan te melden voor een selectiedag tussen 21 januari en 13 februari 2020 om een deel van de decentrale selectieprocedure te doorlopen. Je ontvangt daarnaast tussen 16 januari en 21 januari 2020 een uitnodiging voor een bewegingsassessment dat plaatsvindt tussen 27 en 31 januari 2020. Daarnaast onderga je nog een sportmedische keuring en lever je het bewijs ervan voor 1 maart 2020 in. Hiervoor maak je zelf een afspraak. Na afloop van de procedure wordt bekend wie van de aanmelders zich kunnen inschrijven voor de start van de opleiding per september 2020.

Ben je in de periode van januari 2020 tot september 2020 (op stage) in het buitenland, neem dan voor 1 december 2019 contact op met calo-toelcie@windesheim.nl. Indien er meer dan drie kandidaten zijn, die in het buitenland verblijven tijdens de week van de bewegingsassessments, organiseren we een keuringsmogelijkheid in de tweede/derde week van december 2019.

Procedure en criteria

Als je in aanmerking wilt komen voor toelating tot de studie Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie, dan moet je deelnemen aan de selectieprocedure. Deze procedure bestaat uit een aantal onderdelen, waarin verschillende vaardigheden en persoonskenmerken (de selectiedag) en daarnaast je (motorische) vermogens (het bewegingsassessment) aan bod komen. Per onderdeel behaal je punten. Op basis van je totale puntenscore wordt een rangorde samengesteld. Hoe hoger je aantal punten, hoe hoger je in de rangorde komt.

Meer aanmelders dan beschikbare plekken: toekennen rankingsnummer
Als er meer aanmelders voor de studie Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie zijn dan beschikbare plekken, dan worden deze toegewezen aan die aanmelders die in de selectieprocedure de meeste punten hebben behaald. Vanaf uiterlijk 15 april krijgen de eerste 120 aanmelders in de rangorde via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bericht dat ze in aanmerking komen voor een plek, mits je daarnaast voor 1 maart 2020 bij de opleiding de uitslag van je medische keuring hebt ingediend (dit wordt binnen 4 weken behandeld). Heb je aan alle eisen voldaan (selectiedag, bewegingsassessment en medische keuring) en behoor je tot de eerste 120 geselecteerden, dan heb je twee weken de tijd om je plek te accepteren of te weigeren.

Wie binnen die tijd niets van zich laat horen wordt automatisch afgewezen. Als iemand van de eerste 120 afziet van de plek, krijgt de eerstvolgende op de wachtlijst bericht. Ook deze persoon heeft twee weken de tijd om te accepteren of niet. Dit proces gaat door tot allen, die op basis van hun ranking in aanmerking komen voor een plek, deze plek hebben geaccepteerd.

Minder aanmelders dan beschikbare plekken

Mochten er op 16 januari 2020 minder aanmelders zijn dan het beschikbare aantal plekken, dan komt een deel van de selectieprocedure te vervallen. Toelatingseisen als het bewegingsassessment en de sportmedische keuring blijven van kracht. Als je die met succes afrondt en je hebt je op tijd aangemeld, dan wordt een van de beschikbare plekken direct aan je toegewezen.

Onderdelen en punten

De procedure bij Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie kan in totaal 24 punten opleveren. Er zijn diverse onderdelen (naast de sportmedische keuring) die een beeld geven van:

- je persoonskenmerken in relatie tot je toekomstige beroep; je persoonskenmerken worden in kaart gebracht in relatie tot wat meer of minder matcht met het beroep van een psychomotorisch therapeut. Op dit onderdeel kun je maximaal 6 punten scoren.
- je cognitieve capaciteiten en schoolse vaardigheden met betrekking tot taalvaardigheid, rekenvaardigheid en ruimtelijk en redeneervermogen, maximaal 7 punten te behalen.
- je voor het beroepenveld relevante competenties, zoals stressbestendigheid, reflecteren, plannen en organiseren. Op dit onderdeel kun je maximaal 6 punten behalen.
- je motorische vaardigheden (bewegingsassessment) op het vlak van spel, turnen, atletiek, zwemmen, bewegen en muziek op basisniveau. De uitslag van het assessment is bindend. Een negatieve uitslag betekent dat je niet kunt starten. Herkansing is niet mogelijk. Op dit onderdeel kun je maximaal 5 punten behalen.

Let op! Je dient daarnaast nog een sportmedische keuring te ondergaan.

Sportmedische keuring

Je maakt zelf een afspraak bij een sportmedisch adviescentrum voor een sportmedisch basisonderzoek. Het bewijs van je medische keuring dien je bij ons in te leveren. Dit moet vóór 1 maart 2020 zijn uitgevoerd. Lees in deze brief meer over het sportmedisch basisonderzoek. Regel de afspraak op tijd in verband met drukte!

Niet-Nederlands diploma

Heb je een niet-Nederlands diploma, dan ben je toelaatbaar als je diploma door Nuffic is gewaardeerd als minimaal gelijkwaardig aan de Nederlandse diploma’s waarmee een kandidaat toelaatbaar is (in de praktijk minimaal havoniveau) en je ook het examen NT-2 hebt behaald.

Uit het Caribisch deel van het koninkrijk

Ben je woonachtig in het Caribisch deel van het Nederlands koninkrijk, dan zullen de toetsen (naast de sportmedische keuring) in het buitenland moeten plaatsvinden. Hiertoe wordt lokaal expertise ingehuurd om de testafname van het bewegingsassessment en de selecterende testen te verzorgen. Voor informatie kun je contact opnemen met Ellie Jansen: calo-toelcie@windesheim.nl. Doe dit voor 31 januari.

Tijdpad

Voor 15 januari 2020: uiterste inschrijfdatum
21 januari - 13 februari 2020: je legt de selectietesten af bij het Studiesuccescentrum.
27 januari - 31 januari 2020: je neemt deel aan het bewegingsassessment. Je krijgt uiterlijk 21 januari een uitnodiging van ons. Geen uitnodiging ontvangen voor 22 januari? Neem contact op met Ellie Jansen via e-mail: calo-toelcie@windesheim.nl
Vóór 1 maart 2020: je maakt zelf een afspraak bij een sportmedisch adviescentrum voor een sportmedische keuring en levert het bewijs bij ons in.
Uiterlijk 15 april 2020: mensen die op basis van hun rankingsnummer in aanmerking komen voor een plek worden via DUO benaderd.

Bezwaar aantekenen

Het is mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen beslissingen op grond van de selectieprocedure bij de Geschillenadviescommissie van Windesheim. Het secretariaat is gevestigd bij dienst Support, kamer F1.30, Postbus 10090, 8000 GB Zwolle. 

Lees meer over numerus fixus

Vrijstellingen

Oefentherapie: rollen over de vloerStudenten met een bepaalde vooropleiding (zoals een propedeuse van een hbo- of wo-opleiding of verwante Associate degree) kunnen mogelijk in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de hbo-bacheloropleiding. Onder voorwaarden kun je een verkort studietraject volgen. De aanvraagprocedure à € 300,- (is er reeds betaald en je wordt niet ingeloot, krijg je dit teruggestort) kun je na het toelatingsproces per e-mail opvragen bij Ellie Jansen: calo-toelcie@windesheim.nl  

Geen diploma en 21 jaar of ouder?

Ben je bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder en heb je geen mbo-, havo- of vwo-diploma? Dan kun je het 21+ toelatingsonderzoek doen. Haal je de toets, voldoe je aan de toelatingsprocedure, dan ben je toelaatbaar tot je uitgekozen hbo-studie. Naast de algemene toets zijn er aanvullende toetsen speciaal voor deze studie.

Regel dit op tijd, in verband met de toelatingsprocedure voor deze opleiding.

Lees meer over het 21+ toelatingsonderzoek en de aanvullende toetsen

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma? Dan ben je in principe toelaatbaar.

Lees meer over toelating met een buitenlands diploma