Studenten CALO

Inhoud opleiding

Hoe observeer je? Hoe verhelder je iemands hulpvraag? Je doet kennis en vaardigheden op om als beginnend psychomotorisch therapeut aan de slag te gaan.

Waarvoor leiden we je op?

Studenten Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie met bal op rugIn de psychomotorische therapie leer je mensen met psychische klachten hoe zij anders met hun klachten kunnen omgaan. Je creëert zogenaamde beweegsituaties. Zo'n situatie heeft als doel dat een cliënt zijn klachten fysiek ervaart (dit noemen we lichaamservaringen) of bepaalde gedragspatronen herkent in zijn eigen bewegingsgedrag (dit noemen we dan weer bewegingservaringen), waardoor de cliënt het ontstaan van of het omgaan met klachten zelf (nog sterker) kan beïnvloeden.

Tijdens de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie leer je daarom hoe je klachten analyseert, naar oplossingen zoekt óf je cliënten en hun omgeving helpt hier beter mee om te gaan. De ervaringen die een cliënt opdoet tijdens de therapie, kan hij straks gebruiken in dagelijkse situaties en je leert vanuit zijn perspectief te zoeken naar mogelijkheden om een cliënt mét zijn specifieke hulpvraag goed te begeleiden of te behandelen.

Je verwerft bij ons vaardigheden die je nodig hebt om als psychomotorisch therapeut aan de slag te gaan. Enkele vaardigheden waaraan je zult werken zijn het observeren van cliënten, het verhelderen van de hulpvraag, het stellen van diagnoses en het reflecteren op je eigen gedrag als therapeut. Ook verdiep je je in de vraag hoe je de juiste activiteiten kiest die aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt en hoe je een behandeling evalueert.

Studieprogramma Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Je verdiept je in het brede werkveld van bewegen en gezondheid, het beroep van een psychomotorisch therapeut, volgt een minor en loopt tot slot je eindstage in het werkveld van psychomotorische therapie.

Jaar 1: brede oriëntatie op theorie en praktijk

Je volgt de propedeuse voor ruim de helft van het programma met studenten van de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en Sportkunde. Tijdens dit programma richt je je op sport- en spelactiviteiten. Je krijgt les in bijvoorbeeld turnen, spel en zwemmen. Daarnaast verdiep je je op theoretisch vlak in vakken als bewegen & leerprocessen, bewegen en eigen lichaam en bewegen en presteren. In het overige onderdeel oriënteer je je specifiek op het beroep van een psychomotorisch therapeut. Je gaat ook op zomer- en winterkamp.

Jaar 2: verdiep je in het beroep van een psychomotorisch therapeut

Vanaf het tweede jaar volg je een programma dat direct is gekoppeld aan het beroep van een psychomotorisch therapeut waarvoor we je opleiden en het PMT-werkveld. Dit doe je vanuit vier thema's: motivatie & activiteit; veerkracht & stress; weerbaarheid; en impulscontrole. Binnen elk thema richt je je op theoretische en praktische vakken. Je maakt opdrachten en loopt stages.

Jaar 3: kies een minor en specialiseer je

In het derde jaar volg je één minor naar keuze. Je geeft met je minor een eigen kleur aan je studie. Je kunt in Nederland én daarbuiten kiezen uit een breed palet aan mogelijkheden en ook Windesheim biedt tal van interessante minoren aan.

Jaar 4: eindstage

In dit jaar ruim je vier dagen per week in voor je afstudeeropdracht en eindstage. Samen met de opleiding zoek je naar een stageplek die bij jouw persoonlijke ontwikkelingswensen en interesses past. Een praktijkgericht onderzoek staat ook op het programma. Dit onderzoek kun je op je stageplek uitvoeren.

Een collegeweek bij Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Deze bestaat uit ongeveer 40 uur: 5 dagen per week les, waarvan 26 contacturen en 14 uur zelfstudie. Naarmate de studie vordert, nemen contacturen af en stage-uren toe. Een collegeweek bij Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie is altijd afwisselend: het ene moment zit je in de collegebanken voor theorie, andere momenten volg je praktijklessen die zowel in- als outdoor kunnen plaatsvinden. Gedurende de gehele studie loop je stage.

Studiebegeleiding

Gekleurde attributenWaar ben je goed in en waar minder? Hoe ben je in een groep en waarom volg je deze studie? Begeleiding biedt inzicht in jezelf en je motieven. Je leert wat bij je past en waar je interesse ligt. Dit geldt ook voor je eigen leren en bewegen: leer je graag door middel van instructie of experimenteer je liever zelf? Je volgt lessen in kleinschalige groepen. Tijdens begeleidingsuren kun je bij je begeleider terecht om je studieloopbaan te bespreken. Hij helpt je bij het maken van keuzes en je kunt met hem overleggen als je even vastloopt.

Internationale focus

De drie sport- en beweegopleidingen van Windesheim (Calo) staan internationaal hoog aangeschreven. Tijdens je opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie kun je dan ook naar het buitenland om daar ervaring op te doen, bijvoorbeeld door de minor Sport, therapy for empowerment te volgen. De Calo maakt deel uit van een Europees netwerk van universiteiten op het vlak van bewegen en gedragsbeïnvloeding met contacten met instanties in alle werelddelen: van Europa tot Afrika en Azië tot de Antilliaanse eilanden.

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse haalt.

Ruimte voor ambitie

Psychomotorisch therapeuten in spe kunnen gebruikmaken van goede sportvoorzieningenWij willen − als beweegprofessionals − op het vlak van onderwijs naar de top reiken. Als je voor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie kiest, kies je voor een studie waarin je de ruimte krijgt je talenten te ontplooien. Op de Campus vind je veel faciliteiten, zoals drie zwembaden, sportzalen, klimwand en sportterrein en je krijgt les van een betrokken team, ondersteund door een kenniscentrum dat zich richt op sport-, spel- en beweegonderzoek.

Visie

Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie verzorgt onderwijs vanuit een visie op mensen, bewegen en het beïnvloeden van bewegingsgedrag in de sector zorg en welzijn, die ervan uitgaat dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving in het algemeen en aan bewegingsactiviteiten in het bijzonder (participatie en inclusie): doel is mensen (beter) tot hun recht te laten komen.