Student maakt selfie in X

Numerus Fixus en selectie

Windesheim heeft twee opleidingen met een numerus fixus. Dat betekent dat een beperkt aantal studenten deze opleiding kunnen volgen.

Of je je kunt inschrijven, hangt onder meer af van een tijdige aanmelding (uiterlijk 15 januari 2017 via Studielink), het totale aantal aanmeldingen voor deze opleiding in relatie tot de capaciteit van de opleiding, en van de uitkomsten van een selectieprocedure bij de opleiding.

Eén voltijdopleiding hanteert een numerus fixus:

Meer informatie over toelatingseisen, de hoogte van de numerus fixus (de capaciteit), de selectiecriteria en het selectieproces vind je op de ‘toelating’-pagina’s van beide opleidingen.

Meld je vóór 15 januari 2017 aan

Voor de opleidingen met een numerus fixus moet je je op tijd aanmelden: uiterlijk 15 januari 2017 via Studielink. Bedenk goed dat je bij Studielink een DigiD-code nodig hebt. Tussen het aanvragen en ontvangen van een DigiD-code zitten 5 dagen

Studenten op Windesheim

Schrijf je in bij Studielink

Meer informatie

Wil je meer weten over numerus fixus? Je kunt met al je vragen terecht bij de Studentenadministratie

Algemene informatie over numerus fixus, selectie en toelating vind je ook op www.studiekeuze123.nl/selectie