Student met hoed maakt selfie voor X

Collegegeld

Als je gaat studeren, betaal je elk jaar collegegeld. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld vast.

Voor het studiejaar 2018-2019 is dat € 2.060,-. Hiervoor dien je wel aan enkele criteria te voldoen. Voldoe je daar niet aan, dan betaal je het instellingscollegegeld. Kijk hieronder in de collegegeldmeter welk bedrag voor jou geldt door de vragen met ja of nee te beantwoorden.

De minister van OCW (onderwijs, cultuur en wetenschappen) heeft in februari 2018 een wetsvoorstel ingediend over halvering van het collegegeld voor:

  • Eerstejaars die voor het allereerst met een hbo-bachelor of Associate degree starten.
  • Lerarenopleidingen; voor deze groep gaat het zelfs om halvering van het collegegeld voor de eerste twee studiejaren.

De minister wil graag dat dit ingaat per september 2018. De status van dit voorstel is: het is een voorgenomen besluit (en dus nog niet definitief)! Later dit voorjaar wordt duidelijk of dit doorgaat.

Lees meer over halvering collegegeld

Bereken je collegegeld 2018 - 2019