Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Hoe ontstaan misverstanden?

  Banner image

  Hoe ontstaan misverstanden?

  Communiceren lijkt eenvoudig, maar niets is minder waar. Het overbrengen van een boodschap is veel complexer dan je denkt. Sterker nog: de kans dat jij mijn boodschap precies zo interpreteert als ik, is klein. Wanneer verschillende mensen aan dezelfde prikkels worden blootgesteld, herinneren ze zich elk de gebeurtenis op een andere manier omdat iedereen er een eigen betekenis aan geeft. Dat komt omdat we allemaal informatie weglaten, generaliseren en vervormen op basis van onze verschillende levenservaringen, waarden, verwachtingen, overtuigingen, herinneringen en beslissingen. Deze onbewuste filters bepalen aan welke dingen we aandacht schenken. Als je jezelf goed kent, ben je je bewust van je filters en dat maakt je effectiever in je communicatie.
  Twee deeltijd studenten zijn met elkaar in gesprek

  Je doet vaak onbewust dingen met een boodschap

  • Je neemt waar: wat heb ik gehoord, gezien, gevoeld?
  • Je interpreteert: wat betekent dat voor mij?
  • Je evalueert: wat vind ik daar eigenlijk van?
  Zowel het waarnemen, interpreteren en evalueren zijn subjectief. Dat maakt de kans op misverstanden dus groot. Misverstanden voorkomen is niet mogelijk, misverstanden oplossen en daarmee de gevolgen beperkt houden wel!   

  Hoe beperk je misverstanden?

  Wees je bewust van het feit dat je interpreteert met jouw filters. De ander kan best iets heel anders bedoelen dan jij denkt.

  • Check daarom je interpretaties met vragen en samenvattingen.
  • Toon oprechte belangstelling voor wat de ander bedoelt of wil bereiken en verplaats je in het perspectief van de ander! Jij mag dan wel gelijk hebben, maar dat betekent nog niet dat de ander ongelijk heeft!